SAU

Undersökning av bronsåldersboplatsen Sommaränge skog, Uppland. Foto: Markus Andersson, SAU.

SAU är en stiftelse med säte i Uppsala som bedriver uppdragsarkeologi. Eventuella överskott investeras i verksamheten, fonderas i stipendiefond och finansierar utdelning av SAU:s vetenskapliga pris.