Forskning

SAU grundades av personal från Uppsala universitet med det uttalade syftet att förena akademisk arkeologi och uppdragsarkeologi. Mer än tjugo år senare genomsyrar inställningen fortfarande verksamheten, även om vi ibland ser det som utmanande att förena ett vetenskapligt förhållningssätt med god antikvarisk praxis. På SAU uppmuntrar vi alltid våra medarbetare att på olika sätt fördjupa och förmedla sina kunskaper inom arkeologin.

Genom bland annat SAUs styrelse har verksamheten ständigt kontakt med Uppsala universitet, men genom åren har vi samarbetat även med andra vetenskapliga institutioner. I möjligaste mån knyts referenspersoner och specialister från universitet med spetskompetens inom aktuella områden till de olika uppdrag som SAU utför. Förutom att detta leder till att kvalitén på resultaten höjs, sker även en positiv återkoppling till universitet när forskare snabbt får tillgång till nya resultat.