Arkeologiska rapporter

Här finner du SAUs rapporter från alla de uppdrag vi har haft genom åren. Rapporterna är sorterade årsvis och listorna fylls på efter hand.

Mellan åren 2000 och 2006 kom större slutundersökningar att publiceras i en egen skriftserie SAU skrifters (dessa återfinns under egen flik).

2024

2024:1 Boplatslämningar, skogvaktartorp och en spjutspets vid Gillberga. Arkeologisk utredning. L2023:7942, L2023:7943, L2023:7944, Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2, Skultuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Fredrik Andersson.

2024:2 Hög och högar i Hola. Arkeologisk förundersökning och utredning. L1935:7410, L1935:7427, L1935:8006, Hola 6:28, 1:40, 2:2, Harv 1:13, Torsåkers socken, Kramfors kommun, Ångermanland, Västernorrlands län. Ann Lindkvist.

2024:3 Arkeologisk utredning i Klotskogen vid Arlanda, Arkeologisk utredning etapp 1 & 2, Seminghundra häradsallmänning S:1 & Kimsta 5:14, Lunda socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. Lars Sundström & Michel Guinard.

2024:4 En gropkeramisk boplats vid Halmsjön. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. L2024:766 & L2024:767, Arlanda 3:1, Lunda socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. Fredrik Andersson.

2024:5 Isätra avfallsstation. Arkeologisk utredning, steg 1. Norrby socken, Sala kommun, Uppland, Västmanlands län. Therese Ekholm & Michel Guinard.

2024:6 Härdområde och stolphål från äldre järnålder vid Rallsta. Arkeologisk förundersökning av tre boplatsområden. L2023:1601, L2023:1602, L2023:1603, Rallsta 9:25, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland, Västmanlands län. Fredrik Andersson

2024:7 Utredning i Fjällskär. Arkeologisk utredning. Fjällskär 3:7, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Lars Sundström & Michel Guinard

2024:8 Sörhagen – ett grav och boplatsområde från äldre järnålder. Arkeologisk förundersökning inför höghastighetsjärnväg, Ostlänken, sträckan Järna-Linköping. L2019:1414, L2024:1890, L2024:1891, Sörhagen, Tystberga-Rogsta 8:1 & Klävsta 4:1, Nyköpings kommun. Södermanland, Södermanland län. Sofia Prata

2024:9 Medeltida stensättning, gravfält och andra lämningar i Landsjö. Arkeologisk förundersökning för Ostlänken. L2008:6782, L2011:279, L2023:4317, L2023:4318, Landsjö 2:1, Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. Ann Lindkvist och Sofia Prata

2023

2023:1 Hammarby fjäll. Förundersökning av en tidigneolitisk kustlokal och utmarkslämningar från förromersk järnålder. L2020:11888, L2022:10156, L2022:10157, L2020L2022:10158. Håbo Häradsallmänning S:1, Håbo-Tibble socken, Upplands-Bro kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2023:1. Fredrik Andersson, Michel Guinard & Lars Sundström.

2023:2 Backstuga och boplatslägen. Arkeologisk utredning etapp 2 – ombyggnad av väg 56, Sala-Heby. L2022:374, Norrby socken, Sala kommun, Uppland, Västmanlands län. SAU rapport 2023:2. Anneli Sundkvist.

2023:3 Kjulstatorp – spridda lämningar från äldre järnålder. Förundersökning för Ostlänken. Ytterjärna socken, Södermanland, Ytterjärna-Kjulsta 3:1, Södertälje kommun, Stockholms län. SAU rapport 2023:3. Ann Lindkvist.

2023:4 Arkeologisk utredning mellan Örebro och Hallsberg. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planering av ny vattenledning. Fornlämning L1980:1797 mfl, Fastighet Ånsta 20:219 mfl, Örebro stad, Mosjö, Täby, Kumla och Hallsbergs socken, Örebro, Kumla och Hallsberg kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2023:4. Fredrik Andersson.

2023:5 Tre boplatser och domarringar i Sannahed. Arkeologisk utredning etapp 2. L2022:10335, L2022:10338, L2022:10339, L2022:10341 och L1982:9652, Sannahed 19:1 och Södra Sanna 4:1, Kumla och Hallsberg socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2023:5. Michel Guinard och Lars Sundström.

2023:6 Fjällskär – järnåldersboplatser och lägenhetsbebyggelse. Utredning etapp 1 och 2. SAU rapport 2023:6. Fredrik Andersson, Michel Guinard & Anneli Sundkvist.

2023:7 Medeltida kol vid Sala gruvby. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L2003:8484 & 2003:8485, Silvergruvan 1:112 & 1:172, Sala socken, Sala kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2023:7. Anneli Sundkvist.

2023:8 Schaktningsövervakning vid Kyrkogatan. Arkeologisk undersökning. L1951:5633, Väster 2:1 och Väster 33:2, Gävle socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2023:8. Ann Lindkvist & Sofia Prata.

2023:9 Över länsgränsen, från Skutskär till Gävle. Arkeologisk utredning, etapp 1. Älvkarleby socken, Älvkarleby kommun, Uppland, Uppsala län samt Gävle socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2022:7. Ann Lindkvist.

2023:10 Måns Ols. Arkeologisk utredning, etapp 1. L2023:2024, L2023:2026, L2023:2027, L2023:2028 & L2023:2029, Fastigheten Kristina 4:2, Sala kommun, Västmanland, Västmanlands Län. SAU rapport 2023:10. Jonas Wikborg.

2023:11 Kolningsanläggning och stenbrott vid Sofiedal, Arkeologisk utredning, Valbo-Ön 11:1, Valbo socken, Gävle kommun Gävleborgs län. Lars Sundström & Michel Guinard

2023:12 Förhistoriska boplatsspår vid Rallsta. Arkeologisk utredning. L2023:1601, L2023:1602, L2023:1603, L2023:1604, L2023:1605, L2023:1606. Rallsta 9:25, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland, Västmanlands län. Fredrik Andersson

2023:13 Gravar och stenbrott vid Gillberga. Arkeologisk utredning. L2003:5665 m fl, Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2, Skultuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Fredrik Andersson

2023:14 En stensättning i Malmby. En arkeologisk utredning. L1983:601, Malmby 2:12, Strängnäs socken och kommun, Södermanland. Lars Sundström.

2023:15 Stensättningar och härdar i Oxhagen. Arkeologisk förundersökning inför höghastighetsjärnväg, Ostlänken, sträckan Järna-Linköping, L1983:5340, L1983:5941, L1983:5942, L2019:848, Tystberga-Harsta 8:3, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2023:15. Jonas Wikborg.

2023:16 Sala silvergruva i ny belysning. Utredning samt förundersökning och arkeologiska schaktövervakningar. Sala silvergruvan 1:43, 1:44 m fl, L2003:8496, L2003:8944, L2021:2167, L2021:3410–3418, m fl., Sala kommun, Västmanland, Västmanlands Län. SAU rapport 2023:16. Susanna Eklund, Jonas Wikborg & Leif Berggren.

2023:17 Tomma schakt i Berga by. Arkeologisk utredning etapp 2. Berga 1:3 m.fl., Njurunda socken, Sundsvall, Medelpad, Västernorrlands län. Tova Lindblad & Anneli Sundkvist

2023:18 Fyra boplatslägen i Tolvforsskogen. Arkeologisk utredning etapp2. Forsby 12:11, Forsby 12:13, Hille socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. Michel Guinard & Lars Sundström

2023:19 Röjningsrösen i Dalby. Arkeologisk utredning, etapp 1. Fornlämningsnr, Dalby 1:80 & 1:18, Hammar sn, Askersund kommun, Närke, Örebro län. Lars Sundström & Michel Guinard

2023:20 En gropkeramisk boplats vid Ängsbergsvägen Arkeologisk undersökning L1948:2889, Valbo-Ön 1:11, Valbo sn, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. Lars Sundström & Michel Guinard.

2023:21 Stenhuggare och torpare i Kränglan. Arkeologisk utredning, etapp 1. L2023:6276 mfl, Kränglan 3:1, Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. Fredrik Andersson

2022

2022:1 Runnaby. Arkeologisk utredning. Fastigheterna Eker 14:153, 14:154 och 14:155, Örebro socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2022:1. Jonas Wikborg.

2022:2 Västjädra trafikplats Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Stensättning L2020:1399 och skålgrop L2019:1611, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanlands län. SAU rapport 2022:2. Ulf Celin.

2022:3 Arkeologisk förundersökning inom Åby 1:30. Arkeologisk förundersökning Fornlämningarna L2021:7676, L2021:7677 och L2021:7678, Fastighet Åby 1:30, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2022:3. Ulf Celin.

2022:4 Inför ny GC-väg förbi Sannahed. Arkeologisk utredning, etapp 1. Kumla och Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2022:4. Ulf Celin.

2022:5 Mellan Sala och Heby. Arkeologisk utredning etapp 1 – ombyggnad av väg 56, Sala–Heby. Norrby och Västerlövsta socknar, Sala och Heby kommuner, Uppland, Västmanlands samt Uppsala län. SAU rapport 2022:5. Jonas Wikborg.

2022:6 Tre senmesolitiska platser i västra Uppland. Det arkeologiska projektet Riksväg 56 Södra. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämningarna Västerlövsta 463, 466 & 467, Huddunge 215, 220, 221 & 222. Fastigheterna Horsbo 1:10, Söråmyra 1:16, Västerbo 1:7 & Västerlövsta-Backa 1:3 i Huddunge och Västerlövsta socknar, Heby kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2022:6. Michel Guinard, Niklas Stenbäck, Fredrik Andersson, Lars Sundström och Mattias Ahlbeck.

2022:7 Över länsgränsen, från Skutskär till Gävle. Arkeologisk utredning, etapp 1. Älvkarleby socken, Älvkarleby kommun, Uppland, Uppsala län samt Gävle socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2022:7. Ann Lindkvist.

2022:8 Laggarhult-Hedenlunda. Arkeologisk utredning, steg 1. Katrineholms, Stora Malms, Lerbo, Sköldinge & Vadsbro socknar, Katrineholms och Flens kommuner, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2022:8. Jonas Wikborg med bidrag av Ann Lindkvist.

2022:9 Ostlänken, delen väst om Skavsta. Kompletterande utredning etapp 1 och 2. Stigtomta socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2022:9. SAU rapport 2022:9. Ulf Celin och Michel Guinard.

2022:10 Arnö kyrka. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arnö kyrka, L1943:6611, Kungs-Husby 158:1, Arnöberg 3:1, Kungs-Husby socken, Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2022:10. Sofia Prata med bidrag av Ann Lindkvist.

2022:11 Trunsta. Arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning. Trunsta 3:18, Knivsta socken, Knivsta kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2022:11. Sofia Prata och Ulf Celin.

2022:12 Sundsviks ängar. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna L2019:6242, L2019:6246 och L2019:6247. Sundsör 2:1, Turinge socken, Nykvarn kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2022:12. Ulf Celin och Jonas Wikborg.

2022:13 Schaktningsövervakning i Listorp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning och fornlämningsområde till L1982:7772, Stigtomta socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2022:13. Anneli Sundkvist.

2022:14 Arkeologisk utredning i Krokek. Lösings häradsallmänning S:1, Krokek, Norrköpings kommun, Östergötlands län. SAU rapport 2022:14. Michel Guinard och Lars Sundström.

2022:15 Arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. L2020:1274 & L2020:1275, Björksättra 1:3, Huddinge socken, Huddinge kommun, Södermanland, Stockholms län SAU rapport 2022:15. Michel Guinard.

2022:16 Skyttevärn och källa i Hovsta. Arkeologisk utredning etapp 1 & 2. L2022:4172, L2022:4179, Hovsta 4:102 m.fl., Hovsta socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2022:16. Lars Sundström.

2022:17 Från stenålder till 1800-tal, mellan Sandviken och Gävle. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför ny fjärrvärmeledning. Sandviken, Valbo och Gävle socken, Sandviken och Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2022:17. Ann Lindkvist.

2022:18 Schaktningsövervakning vid Norr-Älgen. L1981:5216, Hällefors 9:384, Hällefors kommun, Örebro län. SAU rapport 2022:18. Michel Guinard och Lars Sundström.

2022:19 Gravar och stensträng i Östjädra. Arkeologisk utredning etapp 1 & 2. L2004:4816. L2004:4676 & L2022:6918, Östjädra 1:246, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanlands landskap och län. SAU rapport 2022:19. Michel Guinard och Lars Sundström.

2022:20 Äldreboende i Kolbäck. Arkeologisk utredning. Fastigheten Herrevad 6:3, Kolbäcks socken, Hallstahammars kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2022:20. Jonas Wikborg.

2021

2021:1 Stenåldersboplatser i Talbyskogen. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Fornlämning L2020:8791, L2020:8792, L2020:8793, L2020:8794. Hjälmsättra 1:3, Salem socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2021:1. Fredrik Andersson.

2021:2 Spår efter stenhuggare och säljägare i södra Gästrikland. Arkeologisk utredning steg 1 inför ny fjärrvärmeledning. Fornlämning L1948:8667 m fl, Fastighet Valbo-Ön 11:1 m fl, Gävle, Valbo och Sandviken socken, Gävle och Sandviken kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2021:2. Fredrik Andersson & Michel Guinard.

2021:3 Nya gravfält och kultplatser i Västjädra och Gruffet. Förundersökningar för väg 56 Kvicksund-Västjädra. L2004:2279, L2020:633, L2020:647, L2020:5399, L2020:5400, L2020:5402, L2020:5403, L2020:10008, Giresta 4:6,1, Lagersberg 2:3, Västjädra 2:8,1, Västjädra 2:15, Dingtuna och Rytterne socknar, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:3. Ann Lindkvist med bidrag av Wikborg.

2021:4 Schaktningsövervakning vid Sala gruvby. Arkeologisk schaktövervakning. L2003:8484, Silvergruvan 1:112, Sala kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:4. Susanna Eklund.

2021:5 Vittinge. Utredning etapp 1 och 2. Fornlämningarna Vittinge 185:1-2, 309, Objekt 1-6 Vittinge Prästgård 1:1, Klockarutjorden 1:1, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:5. Emelie Svenman och Frida Löjdström.

2021:6 Boplatsaktiviteter vid Vittinge Prästgård. Förundersökning. L1940:7423, L2019:345, L2019:346, L2019:347, L2019:348, Vittinge Prästgård 1:1, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:6. Ann Lindkvist.

2021:7 Brunnsta. Arkeologisk utredning. Fornlämningar L2020:9908 och L2020:9909, Brunnsta 3:7, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2021:7. Ulf Celin.

2021:8 Gamla vägar vid Karlslund. Arkeologisk förundersökning. L1918:1248, L1980 4905 Längbro 2:25, socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2021:8. Susanna Eklund.

2021:9 Boplatslämningar vid Klista. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför nedläggning av VA-ledning. L2020:3954, L2020:3955, Vårfrukyrka-Klista 4:1 m fl, Vårfrukyrka socken, Enköping kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:9. Fredrik Andersson.

2021:10 Bronsålderslämningar vid Klista. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2020:3954, Vårfrukyrka-Klista 4:1, Vårfrukyrka socken. Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:10. Ulf Celin.

2021:11 Utmarksbruk i Tolvforsskogen. Arkeologisk utredning steg 1. Fornlämning L1948:4509 m fl, Tolvforsskogen 2:17 mfl, Gävle, Hille och Valbo socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2021:11. Fredrik Andersson och Lars Sundström.

2021:12 Järnåldershärdar i Ombenning. Arkeologisk utredning etapp 2 samt arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2020:2451. Fastighet Ombenning 2:3 & 3:2, Fagersta kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:12. Lars Sundström och Ulf Celin med bidrag av Anneli Sundkvist.

2021:13 Vikingatida härd vid Skagerns strand. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, L2021:2051, Skagersholm 2:1, Finnerödja socken, Laxå kommun, Västergötland, Örebro län. SAU rapport 2021:13. Anneli Sundkvist, med bidrag av Lars Sundström.

2021:14 Nynäs VA-ledning. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fastigheterna Kryddgården 11:1, Kryddgården 15:2, Nynäs 1:7 och Nynäs 6:1, Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:14. Jonas Wikborg.

2021:15 Väg 56 på sträckan Kvicksund – Västjädra. Arkeologisk utredning etapp 1. Rytterne och Dingtuna socknar i Västerås kommun och Säby socken i Hallstahammars kommuner, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:15. Jonas Svensson Hennius.

2021:16 Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra. Arkeologisk utredning etapp 2. Fornlämningarna L2020:633, L2020:642, L2020:645, L2020:646, L2020:647, L2020:648, L2020:649, L2020:651, L2020:653, L2020:654, L2020:655, L2020:657, L2020:658, L2020:659, L2020:661, L2020:662, Rytterne och Dingtuna socknar, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:16. Ann Lindkvist.

2021:17 Fullerö Bostäder. Arkeologisk förundersökning av Uppsala 708, 710, 711 och 713. Fullerö 21:66, 21:77, 21:78, 21:74. Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2021:17. Mattias Ahlbeck.

2021:18 Forn- och kulturlämningar i Nydal. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Knivsta 104:1, 251:1 & 253:1 m fl, Knivsta-Tarv 3:14, Oleda S:1 m, Knivsta socken, Knivsta kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:18. Jonas Svensson Hennius.

2021:19 Rölunda. Arkeologisk utredning etapp 2. Rölunda 1:13, Häggeby socken, Håbo kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:19. Ann Lindkvist.

2021:20 Kölängen. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämningarna L1940:6246, L1942:147, m fl. Kölängen 2:1, Knivsta socken, Knivsta kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:20. Ann Lindkvist.

2021:21 Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra. Förundersökningar. Fornlämningarna L2003:7067, L2004:4440, L2004:5178, L2020:620, L2020:622, L2020:626, L2020:631, L2020:651, L2020:740, L2020:788, L2020:5401, Rytterne och Dingtuna socknar, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:21. Ulf Celin & Ann Lindkvist.

2021:22 Vasselhyttan. Arkeologisk utredning inför ny vattenledning. L2021:3927,  Vasselhyttan 5:30,Västra Löa 1:37 m fl, Linde och Ramsbergs socknar, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län. SAU rapport 2021:22. Fredrik Andersson.

2021:23 Arkeologiska undersökningar längs Räta linjen, Väg 56 sträckan Kvicksund-Västjädra trafikplats. Arkeologisk undersökning. Fornlämningar L2020:620, L2020:649 och L2004:5178, Fastighet, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:23.. Ulf Celin.

2021:24 Borrningar för Ostlänken vid Rogsta, Tystberga. Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning. Fornlämning L1983:5747, fastigheten Tystberga-Rogsta 1:14, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2021:24. Ann Lindkvist.

2021:25 Gränsmärken och boplatslägen. Arkeologisk utredning etapp 1 intill bergtäkt vid Arlanda.  Arlanda 3:1, Sigtuna kommun, Stockholms län. SAU rapport 2021:25. Lars Sundström, Michel Guinard & Fredrik Andersson.

2020

2020:1 I skuggan av Täby centrum. Förundersökning och Arkeologisk undersökning av delar av ett gravfält med intilliggande boplatslämningar. Täby 135:1, Tibble 10:3 socken, Täby kommun, Uppland, Stockholms Län. SAU rapport 2020:1. Susanna Eklund & Sofia Prata.

2020:2 Stora Forsa. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Stora Forsa 1:136, Hammar socken, Askersunds kommun, Närke, Örebro län. Lämningar L2019:3357 och L2019:3358. SAU rapport 2020:2. Ulf Celin.

2020:3 Gottsunda skola Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Gottsunda 34:2 och Ultuna 2:25, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:3. Emelie Svenman.

2020:4 Tomta-Kolsta. Arkeologisk utredning, etapp 2 (Lämningarna L2019:4580 och L2019:4582), Arlanda 3:1 och 3:10, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:4. Ulf Celin.

2020:5 Rimbo-Tomta 7:1. Utredning steg 1 & 2. Fastigheten Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland, Stockholms Län. SAU rapport 2019:5. Jonas Wikborg & Emelie Svenman.

2020:6 En arkeologisk utredning vid Rävsjöbäcken. Morgongåva 15:14, Heby kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:6. Lars Sundström.

2020:7 Långängen i Skälby. Arkeologisk utredning etapp 2. Fastigheterna Dingtuna-Olsta 3:1, Västerås 2:38 och Västerås 2:52, Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2020:7. Emma Sjöling.

2020:8 Arkeologiska undersökningar längs Akallalänken. Redovisning av två arkeologiska förundersökningar och tre arkeologiska undersökningar. RAÄ Spånga 92:2, 104:1 och 378:1, Stockholm 250, 756 och 776. Fastigheterna Akalla 4:1 och Barkarby 2:2, Stockholms kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:8. Ulf Celin med bidrag av Peter Berg.

2020:9 Huddinge 308:2 – lämningar efter ett långväga mesolitiskt besök. Arkeologisk undersökning. L2016:932, Huddinge 308:2, Gladö 76:5, Huddinge socken och kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:9. Emelie Svenman, Lars Sundström och Michel Guinard.

2020:10 Ostlänken. Arkeologisk utredning etapp 2. Delsträcka Kyrksjön – länsgränsen. Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:10. Ulf Celin och Michel Guinard.

2020:11 Sundsviks ängar. Arkeologisk utredning. Lämningarna L2019:6242, L2019:6246, L2019:6247 och L2019:6250 Sundsör 2:1, Turinge socken, Nykvarn kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:11. Ulf Celin.

2020:12 Schaktningsövervakning vid Åkers-Ekeby och Åkers-Bråtorp. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning Åker 161:1 och i fornlämningsområdet till fornlämningarna Åker 44:1, 45:1, 50:1, 187:1-3, 188:1, 538:1 och 546:1, Åkers-Ekeby 1:1 och Åkers-Bråtorp 1:13, 1:20, 1:48, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. SAU rapport 2020:12. Emma Sjöling.

2020:13 Ultuna. Schaktövervakning på åsen. L1941:2249 (Ultuna 401:1). Ultuna 2:23, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:13. Susanna Eklund.

2020:14 Ostlänken, delen Väg 625 – Vretaån. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 och arkeologisk utredning etapp 2. Kila, Lunda och Stigtomta socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2020:14. Fredrik Andersson och Ingeborg Svensson.

2020:15 Vattenledning Örbyhus–Österbybruk. Arkeologisk utredning, etapp 1. L2019:1804, L2019:1811, L1942:8704, L1942:9681, L1943:2639, L1943:2640, L1943:2641, L1944:6448, L1944:6517, L1944:6540, L1944:6951, L1944:7328, L1944:7341, L1944:7544, Örbyhus 1:7 m fl, Vendel, Tegelsmora och Dannemora socknar, Uppland, Tierps och Östhammars kommuner, Uppsala län. SAU rapport 2020:15. Ann Lindkvist.

2020:16 Vattenledning Alunda–Österbybruk. Arkeologisk utredning, etapp 1. L1943:4446, L1940:7549, L2019:3439, L1943:4444, L1943:3695, L1940:8796, L1940:8803, L1942:4419, L1940:805, L1940:824, L1940:920, L1942:4257, L1942:4052, L1940:2779, L1940:3500, L1942:4181, L1940:3082, L1942:4779, L1942:4499, L1942:4406, L1940:3367, L2019:3436, L1944:5918, L1939:3574, L2019:3437, L2019:3440, Films-Österby 14:1 m fl, Dannemora, Film, Morklara och Alunda socknar, Östhammars kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:16. Ann Lindkvist.

2020:17 Bjällersta. Arkeologisk utredning. Lämning L2020:1202 och L2020:1203 Fastigheterna Källstalöt 1:3, Bjällersta 1:1 och Källsta 1:1, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2020:17. Ulf Celin.

2020:18 Kalmarsand. Arkeologisk utredning etapp 1 & 2. Spånga 1:8, 2:3, Bista 1:12, 4:5, Bista soldattorp 1:1 m fl, Kalmar, Håtuna & Bro socknar, Håbo kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:18. Jonas Wikborg med bidrag av Jens Lindström (NMG).

2020:19 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1942:1025 (Rasbo 321:1), fastigheten Örby 5:3, Rasbo socken, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2020:19. Susanna Eklund.

2020:20 Norra Mosås. Arkeologisk utredning. Mosås 17:1, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2020:20. Michel Guinard & Lars Sundström.

2020:21 Ostkustbanan, Vi i Bergby. Arkeologisk utredning, etapp 2. Fornlämningarna L1951:5157, L1951:5158, L2020:2254, Vi 52:1 m fl, Hamrånge socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2020:21. Ann Lindkvist.

2020:22 Tomma schakt Fyrislund. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fyrislund 6:11, Uppsala stad (f d Danmarks socken), Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2020:22. Fredrik Thölin & Anneli Sundkvist.

2020:23 Romartida gravar i Marma. Undersökning av delar av ett gravfält från romersk järnålder i Marma, Alunda socken. Arkeologisk undersökning längs väg 288: sträckan Alunda-Gimo, delen norra Alunda. Fornlämning Alunda 716. Fastighet Marma 4:1, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppsala län. SAU rapport 2020:23. Helena Hulth & Rudolf Gustavsson.

2020:24 Boplatslämningar och stenrösen från järnålder? Resultat från en arkeologisk utredning vid Örebro flygplats. Fornlämningsnr: L1980:4969, L2020:6881, L2020:6884, L2020:6888, L2020:6889, L2020:6899, L2020:10301 & L2020:10303. Råberga 9:1 mfl, Vintrosa & Täby socknar, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2020:24. Michel Guinard & Lars Sundström.

2020:25 Återbruk av en gravplats från bronsålder. Arkeologisk undersökning av stensättningar och boplatslämningar från brons- och järnålder. Fornlämningarna Drothem 76:1/L2012:4459, 77:1/L2012:4322, 85:1/L2012:4555, 347/L2008:4924 & 53/L2008:8074, Högby 1:108 och Kolstad 1:1, Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. SAU rapport 2020:25. Jonas Wikborg.

2020:26 Järnålder och medeltid i Marma. Gravar och Boplatser i nordöstra Uppland Arkeologisk undersökning längs väg 288, sträckan Alunda-Gimo, delen norra Alunda. Fornlämning Alunda 752 och 754, Alunda socken, Uppland. Fastigheterna Marma 1:67, 4:1, 6:1, 14:1 och Klev 4:37, Östhammars kommun, Uppsala län. SAU rapport 2020:26. Helena Hulth och Ann Lindkvist.

2020:27 Arkeologisk utredning vid helikopteranläggning. Arkeologisk utredning inför detaljplan vid Arlanda. Fornlämning L2016:4869. Arlanda 3:1, Lunda socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:27. Fredrik Andersson.

2020:28 Från Åda till Stensund. Arkeologisk utredning inför förstärkning och breddning av väg samt byggnation av GC-väg vid väg 786 och 787 Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2020:28. Jonas Wikborg.

2020:29 Rikstenboplatserna. Arkeologisk undersökning av mesolitiska platser på Södertörn med yxproduktion och stora kokgropar samt utmarksbruk från senneolitikum till äldre järnålder. L2017:2912, L2017:2913, L2017:3521, L2017:3368, Riksten 9:1, Botkyrka socken och kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:29. Lars Sundström, Michel Guinard, Emelie Svenman & Fredrik Andersson med bidrag av Torbjörn Brorsson och Emma Sjöling.

2019

2019:1 E18 Köping-Västjädra. Arkeologisk utredning etapp 1. Köpings och Munktorps socknar, Köpings kommun, Kolbäcks, Svedvis och Bergs socknar, Hallstahammar kommun, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:1. Jonas Svensson Hennius, Kerstin Westrin & Ann Lindkvist.

2019:2 Boplatsspår i Örebros utkanter. Arkeologisk utredning etapp 2 av tjugo objekt inför ny vattenledning Bettorp–Skråmsta. Fornlämning L2018:1248, Olaus Petri 3:21 m fl, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:2. Fredrik Andersson.

2019:3 Onslunda bergtäkt. Kolningsanläggning och rester efter kolarkoja funnet vid arkeologisk utredning. Onslunda 3:1 & 5:7, Tensta socken, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2019:3. Emelie Svenman, Michel Guinard och Lars Sundström.

2019:4 Barkarby cirkulationsplats. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna Järfälla 405:1 och 405:4, Barkarby 2:2, Järfälla kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2019:4. Ulf Celin.

2019:5 Fynd längs åsen vid Marieberg. Arkeologisk utredning inför omdragning av väg 51. Fornlämning L2019:71, L1980:7709. Rävgräva 1:22 m fl, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:5. Fredrik Andersson.

2019:6 Såsom i Mosås – En arkeologisk förundersökning med stort tidsdjup. Fornlämningarna Mosjö 45:1 och Mosjö 46:1. Fastigheterna Mosås 19:3, 21:1 och 1:70. Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:6. Ulf Celin med bidrag av Michel Guinard.

2019:7 Mötesstation Ombenning. Arkeologisk utredning etapp 1. Västervåla 17:1, 77:1-2, 327, 328, 329, 330, Fagersta 360, Ombenning 1:42, 2:3, 3:2, 3:3 m fl, Västervåla socken, Västmanland, Fagersta kommun, Västmanlands län. SAU rapport 2019:7. Ann Lindkvist.

2019:8 Mogetorp – En senmesolitisk uppehållsplats på gränsen mellan skärgård och inland. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Nora 639:1, Norsebäck 2:8 & Skärmarboda 1:29, Nora & Axberg sn, Örebro & Nora kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:8. Mattias Ahlbeck, Michel Guinard & Lars Sundström med bidrag av Emelie Svenman.

2019:9 Fullerö Ekebylund. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala 754, 755, 756 och 757, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 23:28, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2019:9. Ann Lindkvist.

2019:10 Längs med Ostkustbanan från Hille till Ljusne. Arkeologisk utredning, etapp 1. Söderala 914 och 915, Hille, Hamrånge, Skog och Söderala socknar, Gävle och Söderhamns kommuner, Gästrikland och Hälsingland, Gävleborgs län. SAU rapport 2019:10. Ann Lindkvist.

2019:11 Mycklinge 5:1. Arkeologisk utredning etapp 2. Mycklinge 5:1, Tillberga socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län
SAU rapport 2019:11. Fredrik Thölin.

2019:12 Täljö 2:8. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fastigheten Täljö 2:8, Österåkers kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2019:12, Fredrik Thölin och Kerstin Westrin.

2019:13 Ett kabelschakt i Alunda. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Alunda 728, 90:1 & 752, Marma 3:2 & Marma 1:76, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:13. Emelie Svenman.

2019:14 Gränsröse och färdväg i Kimsta Arkeologisk utredning etapp 1. Fastigheten Kimsta 5:4, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2019:14. Kerstin Westrin.

2019:15 Jämmertuna Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna Köping 386, 387 & 390. Fastigheterna Nyckelberget 1:1, Väpnaren 2, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:15. Susanna Eklund & Jonas Wikborg.

2019:16 Utredning vid Stora Kil. Utredning. Kil 5:21, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:16. Susanna Eklund.

2019:17 Aktivitetsytor vid Romfartuna kyrka. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Romfartuna 30:1, 33:1, 394 och 395, Romfartuna prästgård 1:1. Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:17. Anneli Sundkvist.

2019:18 Nyupptäckta stenåldersboplatser i Huddinge. Arkeologisk utredning etapp 2 inför lokalisering av väg 259 – Tvärförbindelse Södertörn, delen Vårby-Gladö kvarn, dnr 431-20131-2018. Huddinge och Botkyrka kommuner och socknar, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2019:18. Kerstin Westrin.

2019:19 Ring, ring! Kultplatskontinuitet i Tortuna. Från amuletter till klockklang. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid, kultplats från yngre järnålder och tidigkristna gravar. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Tortuna 36:1, 305:1-2, 306:1 och 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:19. Anneli Sundkvist och Emelie Svenman med bidrag av Jennie Andersson, Torbjörn Brorsson, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Susanna Eklund, Marja Erikson, Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Frida Löjdström, Emma Sjöling, Andreas Svensson och Fredrik Thölin.

2019:20 Aspön. Schaktningsövervakning vid Aspö kyrka. Aspö 53-54:1, Aspö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2019:20. Emelie Svenman.

2019:21 Råby-Rönö. Schaktningsövervakning intill gravfältet Råby-Rönö 23:1. Råby-Rönö 23:1, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2019:21. Emelie Svenman.

2019:22 Kävsta. Utredning etapp 1 och 2. Kävsta 5:6, Västerås socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:22. Ann Lindkvist.

2019:23 Två härdar i Koby. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
Koby 5:3, Simtuna socken, Enköping kommun, Uppland, Uppsala län
SAU rapport 2019:23. Emelie Svenman.

2019:25 Boplatslämningar utmed väg 600. Arkeologisk förundersökning. Bälinge 133:1-2/L1944:9258 & 9358, L2019:3886 och Björklinge 318:1/L1944:2772, Lytta 1:126, Björklinge-Salsta 1:1 och Sandbro 7:1, Bälinge och Björklinge socknar, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:25. Jonas Wikborg. Med bidrag av Anneli Sundkvist & Maja Wikborg.

2019:26 En arkeologisk utredning i Åtorpshagen. Arkeologisk utredning. Åtorp 1:88, Nysunds socken, Degerfors kommun, Värmland, Örebro län. SAU rapport 2019:26. Lars Sundström.

2019:27 Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437 Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Fredrik Andersson med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin.

2019:28 Tomma schakt och lera. Förutsättningar för stenåldersbosättningar i området kring Åloppe. Arkeologisk utredning steg 1 & 2. Fastigheterna Rävnäs 1:1 m fl, Nysätra socken, Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:28. Emelie Svenman, Michel Guinard och Lars Sundström.

2019:29 Schaktningsövervakning intill gravhögar i Ultuna. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. L1941:2249, Ultuna 2:23, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:29 Fredrik Andersson.

2019:30 Ljusdals camping. Arkeologisk utredning. Nore 2:3, 17:2, 1:18, Ljusdals socken, kommun, Hälsingland. SAU rapport 2019:30. Lars Sundström.

2019:31 Norrlandet. Arkeologisk utredning, steg 1. L1950:6453, Norrlandet 2:1, Gävle socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2019:31. Fredrik Andersson.

2019:32 Kelthögen. ett gravfält från yngre järnålder samt boplatslämningar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Alunda 88: 1 och 728, Marma 1: 67, 3: 2 & 6: 1, Alunda socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:32. Susanna Eklund, Helena Hulth & Emelie Svenman med bidrag av Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Siri Pettersson, Emma Sjöling, Hanna Strehlau, Fredrik Thölin, Jonas Wikborg. Publicerad år 2020.

2019:33 Hubbo-Sörby. Arkeologisk förundersökning, fornlämning L2019:457. Hubbo 15:1, Hubbo-Sörby 11:44 m fl, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:33. Susanna Eklund

2019:34 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Fornlämning L1985:2347 och L1985:2040, fastigheten Aspö-Edeby 2:1, Strängnäs kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2019:34. Susanna Eklund

2019:35 Ostlänken. Arkeologisk utredning etapp 2. Delsträcka Skäve – Skillebyån, Ytterjärna, Överjärna och Hölö socknar, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2019:35. Kerstin Westrin och Ulf Celin.

2018

2018:1 Solcellsfabriken på Vallvägen i Ultuna. Arkeologisk förundersökning. Uppsala 662, Ultuna 2:23, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. Ann Lindkvist.

2018:2 Åter i Skälby. Kompletterande förundersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder. Fornlämning Västerås 743:7. Fastighet Västerås 2:50 och 2:53,Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:2. Anneli Sundkvist & Frida Löjdström. Med bidrag av Therese Ekholm & Emelie Svenman.

2018:3 Nya Torget. Arkeologisk förundersökning. Sankt Johannes 96:1, Fastigheterna Östantill 1:2 och 1:7, Norrköpings stad och kommun,
Norrköpings socken (fd Sankt Johannes), Östergötlands län och landskap. SAU rapport 2018:3. Peter Berg och Jonas Svensson Hennius.

2018:4 Årbyskeppsättningen. Vård av fornlämning samt kompletterande analys av äldre fyndmaterial. Fornlämning 192:1:, Årby 4:5, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:4. Jonas Wikborg & Olle Heimer.

2018:5 Björklinge ödekyrkogård. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Björklinge 39:1, Björklinge-Salsta 1:1, Björklinge socken,
Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2018:5. Jonas Wikborg. Med bidrag av Sofia Prata.

2018:6 Vigle, nyfunnen gropkeramisk boplats vid Bälinge mossar – I Ann Segerbergs fotspår. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Skuttunge 339, Vigle 4:1, Uppsala, Uppsala län. SAU rapport 2018:6. Lars Sundström & Michel Guinard.

2018:7 3 000 år under Fullerö huvudgata – boplats, lertäkt och festplats. Arkeologisk förundersökning och under-sökning. Fornlämningarna Uppsala 602:1 och Uppsala 725, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 21:66 och 21:49, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2018:7.  Ann Lindkvist & Emelie Svenman.

2018:8 Väg 259 – Tvärförbindelse Södertörn, delen Vårby-Gladö kvarn. Arkeologisk utredning etapp 1. Botkyrka och Huddinge kommuner och socknar, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2018:8. Kerstin Westrin.

2018:9 Sälven. Arkeologisk utredning. Sälven 1:41 m fl, Lekebergs kommun, Örebro län. SAU rapport 2018:9. Michel Guinard.

2018:10 Fullerö Trafikantservice. Arkeologisk förundersökning och utökad förundersökning. Uppsala 602:1, Fullerö 21:83, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2018:10. Emelie Svenman.

2018:11 Luvsjön. Utredning etapp 1 och 2. Sjöholm 2:2, Östra Vingåkers socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2018:11. Emelie Svenman.

2018:12 Ett röjningsröse i Grimsten. Arkeologisk förundersökning. Viby 276, Grimstens Häradsallmänning S:2, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2018:12. Emelie Svenman.

2018:13 Fiberkabel i Flodabygden. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningsområde till fornlämning Floda 21:1 & 242:1 samt arkeologisk utredning intill fornlämningarna Floda 203:1 & 207:1. Fastigheterna Abbotsnäs 1:7,Granhed 3:40 & 3:60 samt Lörstorp 1:2, Floda socken, Katrineholms kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2018:13. Kerstin Westrin.

2018:14 Återbesök vid Bokaren. Arkeologisk forskningsundersökning, Stavby 137:1, Sunnersbol Bolsbyn, Stavby socken, Östhammars kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2018:14. Susanna Eklund, Christina Fredengren & Andreas Hennius Med bidrag av Sofia Prata.

2018:15 Bettorp – Skråmsta. Arkeologisk utredning etapp 1 med anledning av planerad vattenledning. Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2018:15. Jon Lundin & Lars Sundström.

2018:16 Två boplatser i Hubbo-Sörby. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hubbo 15:1, Hubbo-Sörby 11:44 m fl, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:16. Anneli Sundkvist.

2018:17 Luvsjön. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Östra Vingåker 222 och 223. Fastigheten Sjöholm 2:2, Östra Vingåkers socken, Katrineholms kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2018:17. Kerstin Westrin.

2018:18.

2018:19 Gladö Kvarn. Arkeologisk förundersökning. Huddinge 298:1, 302:1 och 308:1-3, Gladö 76:5 och Huddinge 310:1, Björksätra 1:3,
Huddinge socken, Huddinge kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2018:19. Mattias Ahlbeck & Jon Lundin.

2018:20 Barkarbystaden. Arkeologisk förundersökning. RAÄ Spånga 92:2, Barkarby 2:2, Stockholms socken, Järfälla kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2018:20. Ulf Celin med bidrag av Peter Berg.

2018:21 Förbifart Söderköping – Gravar, torp och boplatser. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningar Drothem 76:1, Drothem 77:1, Drothem 85:1-2, Drothem 347, Fastigheterna Högby 1:108 och Kolstad 1:1, Drothem, Skönberga och Söderköping socknar, Söderköpings kommun, Östergötland. SAU rapport 2018:21. Peter Berg, Ulf Celin, Jon Lundin & Kerstin Westrin.

2017

2017:1

2017:2 Stavberga. Förundersökning av fyra gränsmärken och en hägnadsvall. Kjula 210, 220, 228 & 229, Objekt 1, Kjula-Åstorp 2:1, Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emelie Svenman.

2017:3 Arkeologisk förundersökning av en boplats från yngre järnåldern vid Viggbyholms trafikplats i Täby. Täby 621, Viggbyholm 74:1, Täby sn, Täby kommun, Uppland, Stockholms län. Fredrik Thölin.

2017:4

2017:5 Sjölunda. Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats. Fornlämning Fellingsbro 291:1, Sjömo 1:21, Fellingsbro sn, Lindesbergs kn, Västmanland, Örebro län. Fredrik Andersson.

2017:6 Boplatslämningar vid Siggebobäck. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämningarna Tierp 1520, 1521 & 1522. Tierp 1:1, Tierp socken och kommun, Uppland, Uppsala län. Emelie Svenman.

2017:7 Krigslida. Arkeologisk förundersökning Västerhaninge 133:3, 550:1, 551:1 och 552:1, Hammars småbruk 9:1 m fl, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län. Ulf Celin.

2017:8 Eds allé. En yngre järnåldersboplats med grophus. Upplands Väsby. Arkeologisk undersökning av fornlämning Ed 191. Arkeologisk förundersökning av Ed 44:3 och Ed 53:1. Fornlämning Ed 191, 44:3 samt 53:1, fastighet Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. Ulf Celin & Susanna Eklund.

2017:9 Höskrindan 1. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Höskrindan 1, Västerås socken, f.d. Lundby socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Fredrik Thölin.

2017:10 Utredning inför nytt detaljplanområde vid Hälgsnäsudden. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Hälgsnäs 1:1, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland, Örebro län. Kerstin Westrin.

2017:11 Utredning inför utvidgning av grustäkt i Liden. Utredning etapp 1 och 2. Fastighet Liden 1:34, Nysund socken, Degerfors kommun, Örebro län. Kerstin Westrin.

2017:12 Arkeologi inför nu cykel- och gångväg utmed väg 52. Arkeologisk utredning etapp 2. Nyköping 82:1, 240:1 och 622, Oppeby gård 1:1, 1:5, Tå 4:1 m.fl., Nyköping, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. Kerstin Westrin.

2017:13 Kolbotten och färdväg i Torphyttan. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Lindesby 1:13 m.fl., Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län. Kerstin Westrin & Frida Löjdström.

2017:14 Eldar i Runnaby. För- och slutundersökning av ett röjningsröse och ett härdområde från förromersk järnålder. Fornlämning Örebro 434 & 435, Eker 14:161, Örebro socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. Jonas Svensson-Hennius & Susanna Eklund.

2017:15 Jämmertuna. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Nyckelberget 1:1, Väpnaren 2, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland, Västmanlands län. Susanna Eklund.

2017:16 Kjulaboplatserna. Stenålder vid Kjulaåsen. Särskild arkeologisk undersökning. Kjula 295, 297, 298, 299, 315 & 316. Fastigheterna Aspestahult 1:1, Aspestahult 3:1, Kjula-Blacksta 1:5 och Kjula-Åstorp 2:1 i Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Michel Guinard, Fredrik Andersson, Niklas Stenbäck & Mattias Ahlbeck.

2017:17 En kolbotten vid Mörktjärn. Arkeologisk utredning etapp 2. Storsjön 1:2, Knista socken, Lekeberg kommun, Närke, Örebro län. Fredrik Andersson.

2017:18 Tvärförbindelse Södertörn Gladö kvarn – Jordbro trafikplats. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Södra delen av korridor Norr. Huddinge och Österhaninge socken, Huddinge och Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län. Ulf Celin, Jon Lundin & Kerstin Westrin.

2017:19 Norsebäck. Arkeologisk förundersökning. Axberg 183:1, Norsebäck 1:13 och 7:2, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Fredrik Thölin.

2017:20 Avlopp vid Väsby gård. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning Kumla 172. Fastighet Väsby 2:32, Kumla socken, Sala kommun, Västmanland, Västmanlands län. Fredrik Thölin.

2017:21 Löpdal. Arkeologisk utredning etapp 2 inför nybyggnation av väg. Ekbacken-Löpdal-Utvreta, Rytterne och Dingtuna socknar, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Fredrik Thölin & Jon Lundin.

2016

2016:1 En nyupptäckt stenåldersboplats i Åviken. Arkeologisk utredning. Åviken 1:1, Askersund socken och kommun, Närke, Örebro län. Kerstin Westrin.

2016:2 Flottsund – vad-, färje- och broställe. Arkeologisk utredning, Kungshamn 1:1, 2:2, 3:1, 4:1, 5:1, Alsike socken, Uppland, Knivsta kommun, Uppsala län. Peter Berg & Ann Lindkvist.

2016:3 Den norrländska parametern. Arkeologiska undersökningar av lämningar vid Skån och Skånskogen från mellanmesolitikum till senneolitikum. Skån RAÄ 795 & Skånskogen RAÄ 797, Strömbackaskogen 2:1, Ljusdal sn, Ljusdal kn, Hälsingland, Gävleborgs län. Mattias Ahlbeck & Michel Guinard.

2016:4 Husbyborg. Arkeologisk undersökning. Fornlämning 723, Husbyborg 1:82, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth & Rudolf Gustavsson.

2016:5 Arkeologisk förundersökning inom fornlämning Fogdö 35:1 och i fornlämningsområde till fornlämning Fogdö 523, inom fastigheten Kungsberg 2:1, Fogdö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Peter Berg.

2016:6 Adolfsberg-Pilängen. Arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning. Fornlämning Örebro 430, Fastigheterna Distributören 3, Nikolai 3:270, Ånsta 20:96, 20:144, Örebro kommun, Örebro län. Michel Guinard & Lena Sundin.

2016:7 Tidigneolitikum på Köpingsåsen. Arkeologisk förundersökning, utvidgad arkeologisk förundersökning och arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av den tidigneolitiska boplatslämningen Julita 228. Mattias Ahlbeck.

2016:8 Örsingsbo. Arkeologisk förundersökning. Örsingsbo 1:3, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanlands län. Michel Guinard & Emelie Svenman.

2016:9 Grindstugan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Uppsala 524:1, Fastighet Kåbo 1:1, Uppsala kommun, Uppsala län. Mattias Ahlbeck.

2016:10 (UM 2016:2) Människor kring Gnistahögen. Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid. Andreas Hennius, Emma Sjöling & Sofia Prata. Med bidrag av: Rudolf Gustavsson, Anna Kjellström, John Ljungkvist, Jhonny Therus.

2016:11 Utgår

2016:12 En rund och en fyrkantig – två gravar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Stavby 65:1-2 samt nytillkomna lämningar, Stavby socken, Uppland, Jönninge 2:2, Uppsala kommun, Uppsala län. Ann Lindkvist.

2016:13 Överplöjda boplatslämningar i Gnesta. Arkeologisk utredning. Sigtuna-Gnesta 2:249, Frustuna socken, Gnesta kommun, Södermanland. Kerstin Westrin.

2016:14 Utgår

2016:15 Hallar och grophus i Malma. Boplatslämningar från yngre järnålder i Uppland. Uppsala 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. Susanna Eklund & Jonas Wikborg.

2016:16 Ny kraftledning i Örby. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Brännkyrka 224:1 & 235:1; Stockholm 336, 342, 392 & 617 inom fastigheten Örby 4:1, Stockholms stad, Stockholms län. Peter Berg & Kerstin Westrin.

2016:17 Nya småhus i Slumsta. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Slumsta 1:108 och 1:109, Orkesta socken, Vallentuna kommun, Uppland, Stockholms län. Kerstin Westrin.

2016:18 Ett ledningsschakt i Akalla. Arkeologisk undersöknings i form av schaktövervakning. Spånga 94:1 & Stockholm 255, Akalla 4:1, fd Spånga socken, Stockholms kommun, Stockholms län, Uppland. Peter Berg.

2016:19 Kulturlager i Björnviken. Arkeologisk utredning etapp 2. Björnviken 2:1, Kvillinge sn, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Mattias Ahlbeck.

2016:20 Skålgropar och en skadad men mycket rik vikingatida grav vid Klahammar. Förundersökning. Överselö 183:1 & 220:1-2, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands landskap och län. Jonas Svensson-Hennius.

2016:21 Björnviken. Arkeologisk förundersökning av tre gravfält och en bytomt. Kvillinge 12:1, Kvillinge 68:1, Kvillinge 106:1 & Kvillinge 151, Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. Susanna Eklund.

2016:22 Utredning inför ny detaljplan i Morgongåva. Utredning etapp 1. Snesholm 1:16 och Morgongåva 15:14, Västerlövsta och Vittinge socken, Heby kommun, Uppland, Uppsala Län. Kerstin Westrin.

2016:23 Kränglan 3. En tidigneolitisk hållplats i skärgården utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Örebro 436. Olaus Petri 3:84, Örebro socken & kommun, Närke, Örebro län. Fredrik Andersson. Med bidrag av Rudolf Gustavsson.

2016:24 Arkeologi inför ny cykelväg. Arkeologisk utredning etapp 1. Nyköping 82:1, 240:1, 292:1, 543:1,622 och 682. Oppeby gård 1:1 och 1:5, Tå 4:1 m fl, Nyköping socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. Kerstin Westrin.

2016:25 Forkarby. Antikvarisk kontroll inom fornlämningsområde för fornlämningarna Bälinge 303:1, 303:2 och 305:1, fastigheterna Forkarby 11:1 och Forkarby 2:10, Bälinge socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Jonas Svensson-Hennius.

2016:26 Sala GC-väg. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Silvergruvan 1:48, 1:50, Sala stad, Sala, Västmanland, Västmanlands län. Ulf Celin.

2016:27 Östra Chalottendal. Utredning etapp 1 och 2. Ingarö 62:1, Gustavsberg 1:7, Mölnvik 1:1 och Tjustvik 1:1, Ingarö, Vämdö kommun, Uppland, Stockholms Län. Kerstin Westrin.

2015

2015:1 Nya neolitiska fynd i Kränglan. Arkeologisk utredning, etapp 2. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. Fredrik Andersson.

2015:2 Riksväg 70 Enköping-Simtuna. Arkeologisk utredning. Fornlämningar: Vårfrukyrka 61:1, m.fl. Fastigheter: Vårfrukyrka-Lundby 1:3, m.fl. Socknar: Fröshult, Simtuna, Sparrsätra, Vårfrukyrka Enköping kommun, Uppland. Ulf Celin.

2015:3 Alunda. Arkeologisk förundersökning längs väg 288: sträckan Alunda-Gimo, delen norra Alunda. Fornlämning Alunda 88:1 samt utredningsobjekt 40, 45:1, 46, 47 och 48. Fastigheterna Marma 1:4, 1:67, 3:2, 6:1, 14:1 och Klev 4:37, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2015:4 Mellan Rickomberga, Berthåga, Hällby och Stabby. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Uppsala 305:1-2, 323:1, 330:1, 457:1-3 samt nytillkomna lämningar, Uppsala socken, Uppland. Fastigheterna Hällby 7:4, Hällby 8:1, Librobäck 1:41 och Berthåga 11:14, Uppsala kommun, Uppsala län. Ann Lindkvist & Ulf Celin.

2015:5 Ostlänken. Delen Stigtomtavägen (väg 608) – Sjösa. Svärta, Helgona, Nyköping, Stigtomta & Tuna socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk utredning etapp 1. Sörmlands Museum Arkeologiska meddelanden 2015:1. Ingeborg Svensson & Jonas Svensson Hennius.

2015:6 Kränglan 1. En gropkeramisk lokal utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. Fredrik Andersson.

2015:7 Cykel till Örtagården. Arkeologisk antikvarisk kontroll inför anläggande av GC-väg. Kanik-Lundby 2:1, Västerås 2:110, Västerås 2:111 m.fl., Västerås-Barkarö socken, Västerås kommun, Västmanlands län & landskap. Jonas Svensson Hennius.

2015:8 De som bodde vid Kolbäcksån. Antikvarisk kontroll och arkeologisk undersökning. Fornlämning Rallsta 17:1, Eriksberg 2:1, Amsta 1:36 och Kolbäck-Vallby 1.93, Rallsta socken, Hallstahammar kommun, Västmanlands Län. Anneli Sundkvist & Kerstin Westin.

2015:9 Alunda 752 schaktövervakning. Klev 4:37, Alunda sn, Östhammars kommun, Uppland, Uppsala län. Ulf Celin.

2015:10 Östra Nibble. Arkeologisk utredning av fyndplats och bytomt. Svedvi 323:1, Hallstahammars-Nibble 1:131 och 1:46, Svedvi socken, Hallstammars kommun, Västmanland, Västmanlands län. Mattias Ahlbeck.

2015:11 Tillberga by. Arkeologisk utredning. Hedensberg 7:5, Tillberga socken, kommun, Västmanland, Västmanlands län. Helena Hulth. Med bidrag av Marja Erikson och Rudolf Gustavsson.

2015:13 Arkeologisk antikvarisk kontroll vid markarbeten inom och intill fornlämningarna Kumla 77:1, 172, 76:1-2 och 80:2 på fastigheten Väsby 1:19, Kumla socken, Sala kommun, Västmanlands län. Kerstin Westrin.

2015:14 Arkeologisk schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet för fornlämning Uppsala 555:1 och 662, fastigheten Ultuna 2:23, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala. Peter Berg.

2015:15 Norra Bäcklösa. Arkeologisk utredning i Ultuna. Fastighet Ultuna 2:23 m.fl., Uppsala socken (f.d. Bondkyrko), Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. Mattias Ahlbäck.

2015:16 Julita Hillersta Arkeologisk utredning och förundersökning samt kompletterande förundersökning i form av schaktningsövervakning. Fnl Julita 31:1 och 208:1  Fastighet Julita 1:1,Julita 1:4 & Hillersta 1:62 Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands Landskap och Län. Jonas Svensson Hennius.

2015:17 Källstalöt. Aspekter på ett sörmländskt kulturlandskap i början och slutet av järnåldern. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Fornlamningarna Torshälla 172, 173 & 174, Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7, Torshälla sn, Södermanland. Fredrik Andersson.

2015:18 Arkeologiska lämningar vid Julita kyrka. Arkeologisk utredning och förundersökning i form av schaktövervakning inför anläggande av VA-ledningar. Fornlämningar Julita 49:1 & 87:1 Fastighet Julita-Råby 3:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland, Södermanlands län. Jonas Svensson Hennius.

2015:19 Utökad grustäkt i Tärnsjö. Arkeologisk utredning. Skärsjö 1:3, Nora socken, Heby kommun, Uppsala län. Kerstin Westrin.

2015:20 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid ledningsdragning vid fornlämningarna Julita 229, 232 och 235, Södermanland. Fredrik Thölin.

2015:21 Södra Årby. Arkeologisk förundersökning av ett gravfält med intilliggande härdar. Kärnbo 191:1-3 & Kärnbo 260, Åkers Järsta 10:4, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. Susanna Eklund.

2015:22 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning vid ledningsdragning, Simtuna 239:1, fastigheten Heby 4:3, Enköpings kommun, Uppland. Fredrik Thölin.

2014

2014:1 Den skyddande logen. Brandgravar från yngre järnålder samt en och annan medeltida och efterreformatorisk grop på Ultuna. Arkeologisk för- och slutundersökning. Fornlämningarna Uppsala 401 & 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppland. Helena Hulth. Med bidrag av Ylva Bäckström, Emma Sjöling, John Ljungkvist & Elisabeth Pettersson.

2014:2 Bosättning på höjden. Arkeologisk utredning av nyupptäckta boplatslämningar vid Hedensberg. Fornlämning Tillberga 176:1 och Tillberga 204, Hedensberg 7:5, Tillberga socken, Västerås kommun, Västmanland. Fredrik Andersson & Anneli Sundkvist.

2014:3 Librobäck. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 och 2. Uppsala 302:1-2, 303:1, 304:1, Librobäck 1:46, Husbyborg 1:9 och 1:81, Uppsala kommun, Uppsala län. Ulf Celin. Med bidrag av Ann Lindkvist.

2014:4 Gilltuna – där man följde traditionen. Den första storskaligt undersökta tuna-gården. Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Fornlämningar Västerås 1252 och 1356, Västmanland. Anneli Sundkvist & Susanna Eklund. Med bidrag av Tony Engström. Ytterligare bidrag av Elisabeth Almgren, Jennie Andersson, Ylva Bäckström, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Marja Erikson, Jan-Henrik Fallgren, Michel Guinard, John Ljungkvist, Lena Sundin & Jonas Svensson Hennius.

2014:5 Arkeologisk schaktningsövervakning vid f d Genetikcentrum i Ultuna, Uppsala 555:1, Ultuna 2:23 och 2:26. Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:6 Arkeologisk schaktningsövervakning vid Vallvägen i Ultuna, Ultuna 2:23, Uppsala 642 och 662, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:7 Arkeologisk schaktningsövervakning vid hus C4:65 och C4:66, Ultuna 2:23, Uppsala 555:1 och 662, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:8 Harbo-Eklunda. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 & 2. Fornlämning Harbo 72:1 och Harbo 260, Harbo-Eklunda 1:11, Harbo socken, Heby kommun, Uppland. Mattias Ahlbeck & Fredrik Andersson.

2014:9 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid fornlämning Tensta 26:1, Tensta sn, Uppsala Kommun, Uppsala län. Olle Heimer.

2014:10 Ultuna Kunskapspark. Boplatsytor och rituella spår. Arkeologisk undersökning inom Ultuna Kunskapspark, fornlämning 653, 665 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth.

2014:11 Brottberga, Arkeologisk förundersökning och arkeologisk särskild undersökning, Västerås 1050:1, Brottberga 6:22, Västerås sn (fd Skerike sn), Västerås kommun, Västmanland, Lena Sundin.

2014:13 Gravar inom Uthamra 6:34. Arkeologisk förundersökning. Uthamra 6:34, Vallentuna socken och kommun, Stockholms län. Ulf Celin.

2014:14 Arkivrapport, Arkeologisk förunderökning i form av schaktövervakning vid Ärentuna 222:1, Storvreta 47:1, Ärentuna socken, Uppsala kommun, Upplands län. Olle Heimer.

2014:15 Arkivrapport, Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid Raä 189 och 199:1, Rosersberg 11:86, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Stockholms län. Olle Heimer.

2014:16 Arkeologisk schaktningsövervakning vid hus C4:128 Ultunarestaurangen, Uppsala 401 och 653 mfl, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:17 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid RAÄ-nr 78:1 och 79:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Stockholms län. Olle Heimer.

2014:18 Bäcklösa bygge. Arkeologisk utredning i Bäcklösaområdet. Uppsala 557:1, Ultuna 2:1, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppsala kommun, Uppland. Helena Hulth

2014:19 Antikvarisk kontroll vid Eriksberg, Svedvi RAÄ 392, Eriksberg 2:5, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanlands län. Ulf Celin.

2014:20 Bokaren forskningsrapport. Susanna Eklund.

2014:21 Nyupptäckt boplats i Kränglan. Arkeologisk utredning, etapp 1. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. Fredrik Andersson.

2014:22 Skälbyskolan. Arkeologisk förundersökning. Sollentuna 291:1, Del av Skölden 1, Sollentuna socken, Stockholms län, Uppland. Ulf Celin.

2014:23 Arkivrapport. Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av privat avlopp på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Helena Hulth.

2014:24 Lilla Ramsjö. Arkeologisk utredning. Vittinge 18:1, Lilla Ramsjö 2:1 Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. Susanna Eklund.

2014:25 Förhistoriska fynd vid Runnaby. Arkeologisk utredning. Eker14:161, 14:178, 14:179. 14:180, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. Fredrik Andersson.

2014:26 Töjnaskolan. Särskild arkeologisk utredning. Sollentuna 341:1, 342:1 & 348:1, Fastigheterna Tallvirket 1 och 7, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius.

2014:27 Undersökning av en härd och odlingslager i Åby. Arkeologisk utredning, etapp 2. Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland. Fredrik Andersson.

2014:28 Östra Fyrislund. Förundersökning. Danmark 36:1, 39:1, 39:2 och 164:1: Danmarks Kumla 1:2 & 8:1, Danmarks sn, Uppsala kommun, Uppland. Susanna Eklund & Fredrik Thölin.

2014:29 Arkeologisk schaktövervakning inför nedläggning av nya elledningar vid Tennisvägen Gränby och utmed väg 288 vid Vaksala 319, Fastigheten Jälla 2:18, Uppsala kommun, Upplands län. Kerstin Westrin.

2014:30 Triss i kvarts. Arkeologisk förundersökning. Vänge 240 och 241, Almby 2:1, Vänge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. Mattias Ahlbeck.

2014:31 Antikvarisk kontroll vid ledningsdragning sträckan Gusta-Haga. Bälinge-Nyvla 2:3, Bälinge sn, Uppsala kommun, Uppsala län. Fredrik Thölin.

2014:32 Arkivrapport, Antikvarisk kontroll ledningsdragning, Aspö Sanda, Aspö 121:1, Sanda 6:1, Aspö sn, Strängnäs kommun, Sörmlands län, Södermanland. Fredrik Thölin

2014:33 Kronoberget. Arkeologisk utredning etapp 1. Storsjön 1:2 m.fl., Knista och Kvistbo sn. Lekeberg kommun, Närke, Örebro Län. Kerstin Westrin.

2014:34 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornlämningarna 489:1 och 124:1, Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland. Kerstin Westrin.

2013

2013:1 Ostra – Viggeby – Djursta. Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av elnät. Vallby, Sundby, Hammarby och Eskilstuna (tidigare Kloster) socknar, Eskilstuna kommun, Södermanland. Jonas Svensson-Hennius.

2013:2 En undersökt brandgrav i Ultuna. Arkeologisk schaktningsövervakning intill hus C4:115, Ultuna. Fornlämning Uppsala 402:1-2, Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland. Fredrik Andersson. Med bidrag av Emma Sjöling.

2013:3 utgår se 2014:4.

2013:4 Rasbo-Hov. Från bronsålderns stränder till järnålderns gärden. Särskilda arkeologiska undersökningar inför omdragningen av väg 288, Jälla – Hov. Rasbo 632, 634, 635, 659, 660, 668, 704 & 705, Hov 1:7, Uppsala kommun, Uppsala län. Fredrik Andersson, Susanna Eklund, Ann Lindkvist & Anneli Sundkvist. Med bidrag av Anneli Ekblom.

2013:5 Ultuna by – i händelsernas centrum. Boplats och rit. Bronsålder, yngre järnålder och efterreformatorisk tid i Ultuna Arkeologiska slutundersökningar Fornlämningarna Uppsala 652 och 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. Helena Hulth. Med bidrag av Emma Sjöling och John Ljungkvist.

2013:6 Att återvända. Arkeologi i olika skeden från Södra Gärdet i Ultuna. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Fornlämning Uppsala 555, Ultuna 2:1, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. Helena Hulth.

2013:7 Årby Lötgården. Eldat vid gravfält. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Svedvi 192:1, Årby4:5, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland. Susanna Eklund.

2013:8 Tärna, Bännebo och Löt. Antikvarisk kontroll. Bännebo 1:3 och 1:13, Löt 1:5, Tärna 12:1, Tärna-Aldersbo 1:5, Kumla socken i Sala kommun, Västmanland. Susanna Eklund.

2013:9 Förhistoriska utsnitt i Ultuna. Arkeologiska schaktningsövervakningar i samband med utbyggnaden av campus Ultuna under åren 2009–2011. Arkeologiska schaktningsövervakningar. Fornlämningarna Uppsala 565, 652, 653, mfl, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth & Fredrik Andersson.

2013:10 Gamla Uppsala – årsredogörelse år 2012. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:4, 21:39, 21:46, 21:56, 21:71, 21:78, 24:17, 26:4, 26:5, 27:1, 79:23 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 240:1, 284:1–2, 285:2, 547:1, 586:1, 605:1 och 606:1. Lena Beronius-Jörpeland (red) med bidrag av Jonas Wikborg, Ann Lindkvist & Olle Heimer.

2013:11 Hökåsen. Särskild arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning invid gravfält. Fornlämning 30:1, Alvesta 3:4, 3:5 samt del av Alvesta 3:270, Hubbo socken, Västerås kommun, Västmanland. Jonas Svensson Hennius & Susanna Eklund.

2013:12 Ellsta. Arkeologisk utredning, Ellsta 8:1, Knutby socken, Uppsala kommun, Uppland. Ulf Celin.

2013:13 Landsberga vid Örsundsfjärden. Antikvarisk kontroll i anslutning till Biskopskulla 30:1-2, 31:1-2 och 220:1, Landsberga 1:1, Biskopskulla socken, Enköpings kommun, Uppland. Anneli Sundkvist och Jonas Svensson Hennius.

2013:14 Återbesök vid Molnby. Kompletterande arkeologisk utredning vid Molnby, stensättning, odlingsrösen och historisk husgrund. Molnby 3:1 och 1:5, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Stockholms län Uppland. Jonas Svensson Hennius.

2013:15 Vik trädgårdsstad. Utredning etapp 1 & 2. Hammarby 177:1, 216:1, 235:1, 147:1, 147:2, 210:1, 156:1, 156:2 . Vik 1:67, Vik 1:68 m fl, Hammarby socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius & Susanna Eklund.

2013:16 Prästgården 1:1. Arkeologisk efterundersökning av en skadad stensättning samt återställande av skador på intilliggande stensättningar. Österåker 452:2-4, Prästgården 1:1, Österåkers kommun, Stockholms län, Uppland. Ulf Celin.

2013:17 Trärester i Sigridsholm. Arkeologisk förundersökning på platsen för våtmarksfynd. Sigridsholm 1:1, Lunda socken, Sigtuna kommun, Uppland, Stockholms län. Jonas Svensson Hennius.

2013:18 Kv Skepparen. Arkeologisk förunderökning, RAÄ96, Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-1:15, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Olle Heimer & Jonas Svensson Hennius.

2013:19 Tannefors. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1. Linköping sn (f d S:t Lars) och Vårdsberga sn, Linköpings kommun, Östergötland. Ulf Celin.

2013:20 Boplatslämningar invid Husbyborg. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 och 2. Husbyborg 1:82 m.fl., Uppsala stad, Uppsala, Uppland. Ulf Celin & Ann Lindkvist.

2012

2012:1 Garn forskningsundersökning (under arbete).

2012:2 Högbytorp, Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Bro 219:1-2, Bro 227:1 , Bro-Önsta 2:10, Lilla Ullevi 1:10, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland, Ann Lindkvist.

2012:3 Ultuna kunskapspark, Arkeologisk förundersökning Uppsala:653, 665, 666 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. Helena Hulth, Elisabet Pettersson.

2012:4 En ensam gård? Boplats från folkvandringstid vid Nedre Götala. Arkeologisk slutundersökning. Raä Styra 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland, Ann Lindkvist.

2012:5 Högby 14, Brandgravar och en skelettgrav från järnålder vid Linnebergsgravfältet, arkeologisk slutundersökning, Högby14, Högby 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Emma Sjöling.

2012:6 Lagersberg, Arkeologisk antikvarisk kontroll, Rytterne 40:1, 45:1 och 131:1, Lagersberg 5:1, 4:1 och 2:3, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland. Elisabet Pettersson & Lena Sundin.

2012:7 Luvsjöboplatsen. Arkeologisk förundersökning. Katrineholm 9:1, Nävertorp 5:1, Katrineholm sn, Katrineholm kommun, Södermanland. Michel Guinard & Lena Sundin.

2012:8 Odling uppå Brista skog, Förundersökning etapp 2 av fossil åkermark med stensträngar och röjningsrösen samt av en förmodad stensättning och lämningar av boplatskaraktär, Norrsunda 161:1 och 216:1, Norrsunda-Brista 2:8 Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Uppland. Tony Engström.

2012:9 Bäcklösa. Arkeologisk utredning. Uppsala 466:1, 684, 685, 686, Ultuna 2:1, Valsätra 1:4 och Gottsunda 11:23, Uppsala (fd Bondkyrko) socken, Uppsala kommun, Uppland. Ann Lindkvist.

2012:10 Tomma ledningsschakt i Stenkvista. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Anneli Sundkvist.

2012:11 Boplatslämningar i Rosendal. För- och slutundersökning av boplatsspår från senneolitikum, yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ Uppsala 610:1, Fastighet Kåbo 1:18, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius & Elisabet Pettersson.

2012:12 Kaffebacken – utflyktsmål i riksintresse. Arkeologisk förundersökning med anledning av byggnation av cykelväg inom fornlämningsområdet till Nyköping 44:1, Nyköping sn, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Anneli Sundkvist.

2012:13 Skälby, Bebyggelselämningar från järnåldern, Särskild arkeologisk slutundersökning, Boplastslämningar, nr 261:2,985:2 och 952:3 samt stensträng, raä 952:1, del av fastigheterna Västerås 2:52, 261:5 och 2:42, Västerås socken, Västerås kommun, Västmanland. Ola Korpås, Jonas Wikborg med bidrag av Elisabet Pettersson.

2012:14 Sala gruvkyrkogård. Innanför och utanför vid Sala silvergruva. Etapp 3. Forskningsgrävning. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län. Ylva Bäckström & Anne I Sundström (Tryckt 2014).

2012:15 Arkeologisk undersökning intill Dingtuna gravfält, Förundersökning i avgränsande syfte, etapp 1 och 2, Dingtuna 185:1, Vångsta 1:18, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanland. Ulf Celin.

2012:16 Förhistoriska aktiviteter vid Eriksberg, stensättningar i hagmark. Arkeologisk särskild utredning, etapp 1 och 2. Eriksberg 2:5, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland. Ulf Celin.

2012:17 Ekbolanda. Impediment med boplatslämningar och skärvstenslager. Arkeologisk utredning. Hagby 1661:1, Ekbolanda 1:1, Hagby socken, Uppsala, Uppland. Fredrik Andersson.

2012:18 Slumsta. Stensättningar invid Lindholmsvägen. Arkeologisk förundersökning Orkesta 58:1, Slumsta 1:3, 1:25 och 1:32, Orkesta socken, Vallentuna kommun, Uppland, Stockholms län. Ulf Celin.

2011

2011:1 Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom järnåldersgravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken). Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland. Jonas Svensson Hennius.

2011:3 Förhistoria i Gryt. Arkeologisk utredning och förundersökning: Historisk bytomt och diffusa spår av bosättning från äldre och yngre järnålder. Fastigheterna Gryt 1:37 & 5:10, Hovsta socken, Örebro kommun, Närke. Jonas Svensson Hennius.

2011:4 Köpsta och Fridhem, arkeologisk förundersökning inför breddning av E18. Historisk bytomt och boplatser från järnålder och senneolitikum. Fornlämning Kungsåra 228:1, Köpsta 1:1 och 2:7, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland. Jonas Svensson-Hennius.

2011:5 Lycksta Arkeologisk utredning i bygd rik på fornlämningar, Lycksta 1:15, Romfartuna socken, Västerås kommun, Västmanland. Jonas Svensson-Hennius.

2011:6 Utredning i Bålbrotorp, utredning etapp 1 och 2, Bålbrotorp, Kvarnbol 1:7, Rimbo-Tomta 4:14, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland. Elisabet Pettersson.

2011:7 Ultuna norr om Fågelbacken, förundersökning av järnåldersboplats i åkermark på Södra Gärdet, Ultuna 555:1, Ultuna 2:1, Uppsala stad, f d Bondkyrko sn, Uppland. Jonas Svensson-Hennius, Elisabet Pettersson.

2011:8 Ny utredning vid Molnby, särkskild arkeologisk utredning etapp 2, Molnby 3:1, Molnby 5:1, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Stockholms län, Uppland. Jonas Svensson-Hennius.

2011:9 Återigen i Gamla Uppsala. utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland; Gamla Uppsala socken; Gamla Uppsala S:3, 20:1, 21:7, 21:13, 21:27, 21:44, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 26:4, 26:5, 74:3, 77:3, 77:5, 77:7, 77:19 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 547:1, 586:1, 603:1, 604:1, 605:1, 605:2 och 682. UV Rapport 2011:95; Upplandsmuseets rapporter 201:15; SAU Rapport 2011:9. Lena Beronius Jörpeland, Hans Göthberg, John Ljungkvist, Anton Seiler och Jonas Wikborg.

2011:10 Näsbyholm en arkologisk utredning, Härad 52:1, 58:1, 70:1, 104:1, 141, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, Näsbyholm 3:39, Härads socken, Södermanlands län. Ann Lindkvist.

2011:11 Lägg och Lager i Väsby by, Antikvarisk kontroll, Kumla 76:1, 77:1 och 80:1, Kumla socken, Sala kommun, Västmanland. Anneli Sundkvist.

2011:12 Boplats, kolningslämningar och stenyxor arkeologisk utredning med anledning av ledningsomdragning mellan Hökkärr och Näsbo, Näshulta sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Anneli Sundkvist.

2011:13 Hägnad vid Arenberga skog, Förundersökning av stensträng och hålväg, raä 179:1, Märsta 21:29, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Jonas Svensson-Hennius med bidrag av Marja Erikson.

2011:14 Aktiviteter vid impediment, Boplatslämningar i åkermark. Arkeologisk utredning inför byggnation av industri- och kontorslokaler. Källstalöt 1:3;Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Anneli Sundkvist.

2010

2010:1 Härdar i Säby och Kolbäck socken. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Kolbäck 414, Säby 155, Säby 156, Herrevad 1:29 i Kolbäck socken, Ulvsta 7:1 och Övernäs 2:3 i Säby socken, Hallstahammar kommun, Västmanlands län. Emma Sjöling.

2010:2 Västra Via vid vägen. Boplatslämningar och järnframställningplats från järnåldern samt brandgravar från senneolitikum-äldre bronsålder. Särskild arkeologisk undersökning. Undersökningar för E18 Örebro-Lekhyttan. Västra Via 2:4, 2:6 & 10:1, RAÄ 84:1-2, Vintrosa socken, Närke. Elisabet Pettersson (red). Med bidrag av Susanna Eklund, Emma Sjöling & Anneli Sundkvist.  

2010:3 Nedslag i bronsålder och medeltid på Ultuna. Arkeologisk slutundersökning. Gälbo, Ultuna 2:2, RAÄ 565:1, fd Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth.

2010:4 Boplatslämningar i Ulriksdal. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 107, Järva 2:2, Solna socken, Uppland, Stockholms län. Elisabeth Petersson.

2010:5 Albyberg. Särskild arkeologisk utredning. Detaljplaneområde Albyberg, Alby 1:8, 1:9, 2:3 och Kalvsvik 16:1, Österhaninge sn, Haninge kommun, Stockholms län, Södermanland. Michel Guinard & Roger Wikell.

2010:6 Odensvi. Ett härdområde från yngre romersk järnålder – folkvandringstid. RAÄ 257, Odensvi 10:1, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Anneli Sundkvist.

2010:7 Ultuna Tyskbacken. Arkeologisk förundersökning vid järnåldersboplatsen RAÄ 642, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Helena Hulth.

2010:8 Stenålder vid Påljungshage. En sörmländsk lokal med nedslag från tidig- och mellanneolitikum. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning samt arkeologisk utredning. Helgona 331, Stenbro 1:8, Helgona sn, Nyköpings kommun, Södermanland. Niklas Stenbäck, Marcus Eriksson, Michel Guinard & Roger Wikell.

2010:9 Sofiedal 11. En mellanneolitisk boplats i södra Gästrikland. Särskild arekologisk undersökning. RAÄ 478, Sofiedal 11, Valbo-Ön 11:1, Valbo sn, Gävle kommun, Gästrikland. Kim Darmark, Michel Guinard & Niklas Stenbäck. Med bidrag av Ylva Bäckström, Fredrik Hallgren & Åsa Larsson.

2010:10 Sala gruvkyrkogård. Arbete och straff vid Sala silvergruva. Forskningsgrävning etapp 2. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län. Ylva Bäckström och Anne Ingvarsson-Sundström.

2010:11 Påljungshage – kremerat, paketerat och respekterat. Ett gravfält från yngre bronsålder- äldre förromersk järnålder. Förundersökning och särskild undersökning, Helgona 220, Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Susanna Eklund, Ann Lindkvist & Jonas Wikborg.

2010:12 Ultuna – fler observationer i händelsernas centrum. Boplatslämningar från bronsålder till tidig medeltid. Arkeologisk schaktkontroll för VA-ledning. RAÄ 663-667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Helena Hulth.

2010:13 Ramsjö RAÄ 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Uppland. Pierre Vogel.

2010:14 Ultuna – tidig medeltid vid Undervisningsplan. Arkeologisk förundersökning vid boplatslämning RAÄ 679. Ultuna 2:23 Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Helena Hulth.

2010:15 Årby Lötgården. Ett gammalt gravfält blir större: grav och boplatslämningar invid Årbygravfältet. RAÄ 192, Årby 4:1, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland. Susanna Eklund.

2010:16 Hälla – Fridhem. Arkeologisk utredning med anledning av utbyggnaden av E18 Västerås – Sagån. Badelunda, Irsta och Västerås socken, Västerås kommun, Västmanland. Susanna Eklund & Anneli Sundkvist.

2010:17 Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. Ann Lindkvist.

2010:18 Rosendal. Arkeologisk utredning. RAÄ 610:1, Kåbo 1:18, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. Fredrik Andersson.

2010:19 Stavgård. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. Elisabet Pettersson.

2010:20 Torpunga. Särskild arkeologisk utredning steg II. RAÄ 101, 102, Torpunga 1:5, Torpa socken, Kungsör kommun, Västmanland. Susanna Eklund.

2010:21 Nybyggen vid Dingtuna kyrka. Boplatslämningar och sentida odling. Särskild arkeologisk utredning. Österby 2:1, Dingtuna socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Jonas Svensson Hennius.

2010:22 Bebyggelselämningar vid Molnby. Särskild arkeologisk utredning etapp 1, Molnby 3:1, Molnby 5:1 och Ubby 1:41 i Vallentuna kommun, Stockholms län. Jonas Svensson Hennius.

2010:23 Kulturlämningar i Nordrona. Särskild arkeologisk utredning och förundersökningar av boplats, lägenhetsbebyggelse och skärvstenshög. Fornlämningarna Norrtälje 37:1, 43:1, 60:1-2 och 61:1, Tälje 4:90, 4:44 och 4:62, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, Uppland, Stockholms län. Jonas Svensson Hennius.

2010:24 Ultuna, Södra gärdet syd. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Uppsala 555:1, Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland. Ann Lindkvist.

2010:25 Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll. I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland. Fredrik Andersson.

2010:26 Björklinge Ramsjö. Arkeologisk utredning, etapp 2. Ramsjö 3:3, Björklinge socken, Uppsala kommun, Uppland. Anneli Sundkvist.

2009

2009:01 Görla. Särskild arkeologisk utredning, Görla 7:1 m fl Frötuna socken, Norrtälje kommun. Stockholms län. Tony Engström med bidrag av Ann Lindkvist.

2009:1 Ultuna Södra Gärdet. Kompletterande arkeologisk förundersökning. RAÄ 555:1, Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland. Helena Hulth.

2009:2 Sala Gruvkyrkogård. Livet och döden vid Sala Silvergruva. Etapp 1. Särskild arkeologisk undersökning. Ylva Bäckström, Anne Ingvarsson Sundström, Anna Onsten-Molander.

2009:3 Sunnersta. Förundersökning av raä 408:1 Bondkyrko socken, Uppsala Kommun. Tony Engström.

2009:4 Röjningsrösen, boplatslämningar och gravfält i Norrtälje och Frötuna socknar, Stockholms län. Förundersökning av fornlämningar 44:1-2,24:1-2,34 och 67. Tony Engström, Kim Darmark & Marja Eriksson.

2009:5 Svartkärret 1-3. Tre mellanmesolitiska lägerplatser i Närke. Slutundersökning. RAÄ 83:1, 102, 103, Västra Via 1:4, 2:4, Vintrosa socken, Örebro län. Kim Darmark, Michel Guinard, Lars Sundström & Pierre Vogel med bidrag av Jonas Wikborg, Kjel Knutsson, Tuija Rankama och Hein Bjerck.

2009:6 Sanna – En åkerboplats med stort tidsdjup. Boplatslämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder. Slutundersökning, raä 98, Vintrosa-Sanna 13:4, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke. Niklas Stenbäck. Med bidrag av Michel Guinard, Emma Sjöling & Ole Stilborg.

2009:7 Kvarnbacken. Särskild arkeologisk förundersökning. Kvarnbacken 1:6, Vadstena stad, Vadstena kommun, Östergötland. Marcus Eriksson.

2009:8 Götala. Särskild arkeologisk förundersökning. Götala 3:1, RAÄ 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. Marcus Eriksson.

2009:9 Boplatslämningar och gravar i Norrtälje. Arkeologisk förundersökning av boplatslägen och gravfält. RAÄ 24:1-2, Tälje 4:45, 4:46 och Görla 8:1, Norrtälje socken och kommun, Stockholms län. Elisabet Pettersson.

2009:10 Odensvi. Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Viby 175:1, 257, 258, Viby socken, Odensvi 5:2, 10:1, Hallsbergs kommun, Örebro län. Ann Lindkvist.

2009:11 Norslunda – en mellan- och senneolitisk fångstboplats i södra Uppland samt stensträng från järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 223 & RAÄ 207, Norslunda 1:14, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Uppland. Niklas Stenbäck & Pierre Vogel. Med bidrag av Elisabet Pettersson.

2009:12 Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1. Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn, Norrtälje kommun, Uppland. Emma Sjöling.

2009:13 Fullerö park. Utredning raä 175:1-3, Fullerö 21:66, 21:57, 21:49, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ann Lindkvist.

2009:14 Högby. Åter till det romartida Linnebergsgravfältet. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 14, Högby 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Emma Sjöling.

2009:15 Hulje – förundersökning av en boplats från tidigneolitikum och äldre järnålder. RAÄ 89, Mjölby 40:5, Hulje 8:1, Skrukeby 12:5, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Niklas Stenbäck & Michel Guinard.

2009:16 En brandgrav från äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 86, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson & Jonas Wikborg.

2009:17 Odlaren. Särskild utredning. RAÄ 521 & 629. Eskilstuna kommun, Eskilstuna sn, Södermanland. Michel Guinard.

2008

2008:1 Kol- och skärvstensgropar i Enköpingstrakten. Ekonomiska förändringar under övergången till yngre bronsålder. Arkeologiska undersökningar längs nya väg E18 mellan Enköping och Sagån. Slutundersökning av RAÄ 103/104, Enköping sn, samt RAÄ 328 och RAÄ 329, Tillinge sn. Kim Darmark & Pierre Vogel.

2008:2 Ulriksdalsfältet. Särskild utredning. Järva 2:2, Solna socken, Solna kommun, Stockholms län, Uppland. Jonas Ros.

2008:3 Rimbo-Tomta 7:1. Arkeologisk förundersökning. Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Stockholms län, Uppsala. Jonas Ros.

2008:4 Ulriksdalsfältet. Arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatslämningar. Järva 2:2, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Tony Engström.

2008:5 Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby, Eds sn, Uppland. Ann Lindkvist.

2008:6 Ultuna By. Fördjupad arkeologisk utredning Ultuna 2:23, i anslutning till RAÄ 473:1 och 473:2 Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2008:7 Stockbåten i Lyttersta. Arkeologisk dokumentation och undersökning av fyndplats. Lyttersta 1:43, Vingåkers socken, Södermanland. Gunilla Larsson, Lars Sundström & Michel Guinard.

2008:8 Västra Arlandastad. Arkeologisk förundersökning. Husby-Ärlinghundra socken, Broby 1:1, Märsta 21:29, RAÄ 181, Stockholms län. Michel Guinard, Helena Hulth, Jan-Henrik Fallgren & Maja Hultman.

2008:09 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete för ny infiltration i anslutning till hus C4:76 i Bäcklösa. Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling.

2008:10 Storsten-Vingelebacke, Tälje 2:45-48 m fl, Malsta socken/Norrtälje stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1. Av Emma Sjöling med bidrag av Ann Lindkvist.

2008:11 Solbacka Trädgård, Tälje 3:186 m fl, Norrtälje stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Av Emma Sjöling med bidrag av Ann Lindkvist.

2008:12 Mörby. Järnåldersboplats, historisk bytomt och skålgropslokal. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 246, 255, 459 och 473, Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län, Södermanland. Jonas Ros, Pierre Vogel & Tony Engström.

2008:13 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning. Kv. Jupiter, Norrtälje socken, Norrtälje, Uppland. Jonas Ros.

2008:14 Skälby. Bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. RAÄ 865:2, 951:1 & 1020:1, Västerås 2:42, 2:50, Lundby sn, Västerås, Västmanland. Anna Onsten-Molander (red). Med bidrag av Ylva Bäckström, Tony Engström, Susanna Eklund, Helena Hulth & Ann Lindkvist.

2008:15 Arkeologisk utredning, etapp 1, Gamla Nynäs, RAÄ 321, 341, Vårfrukyrka socken, Uppland. Ann Lindkvist.

2008:16 Hammaren, Arkeologisk utredning, RAÄ 27, 218, Mariefred socken, Södermanland.  Ann Lindkvist.

2008:17 Ekilla, Arkeologisk utredning, steg 1, Ekilla 6:1, Sigtuna kommun, Husby-Ärlinghundra sn, Uppland. Ann Lindkvist.

2008:18 Händelser vid hällar. Skålgropslokaler med fynd och anläggningar. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 220 och 221, Mörby 5:28 (fd 5:1), Nykvarns kommun, Turinge socken, Södermanland. Marcus Eriksson & Roger Wikell.

2008:19 Ostra Arkeologisk utredning Ostra 10:1 Eskilstuna kommun Sundby socken, Södermanland. Ann Lindkvist.

2008:20 Fulleröpark. Arkeologisk förstudie. Fullerö 21:66, 21:57 Uppsala kommun, Gamla Uppsala sn, Uppland. Kent Andersson & Ann Lindkvist.

2008:21 Boplatslämningar i Skälby. Arkeologisk förundersökning. Västerås 2:42, 2:50, 2:53, Fornlämning 261:2, 743:7, 743:8, 743:9, 865:2, 952:2 och 952:3, Västerås (Lundby socken), Västmanland. Susanna Eklund.

2008:22 Rimbo-Tomta 7:1. Kompletterande arkeologisk förundersökning. Rimbo socken, Norrtälje kommun Stockholms län Uppland. Michel Guinard & Lars Sundström.

2008:23 Vreta Bergtäkt. Arkeologisk utredning, steg 1 & 2. Herrökna 3:3, Gnesta kommun, Södermanland. Michel Guinard & Marcus Eriksson.

2008:24 Ekilla särskild arkeologisk utredning, etapp 2. Raä 4,43,45 och 230, Ekilla 6:1, Husby-Ärlinghundra sn, Sigtuna kommun, Uppland. Tony Engström med bidrag av Ann Lindkvist.

2008:25 RAÄ 171:1. En gropkeramisk lokal. Arkeologisk förundersökning Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra Häradsallmänning 2:1, Stockholms län, Michel Guinard & Lars Sundström.

2007

2007:1 Arkeologisk utredning, etapp 1 Björnö och Östhamra, Frötuna socken, Uppland. Ann Lindkvist.

2007:2 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Stockholms län Uppland. Jonas Ros.

2007:3 Södra Gärdet. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 2:1, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle och Marcus Eriksson.

2007:4 Tyskbacken. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 2:23, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2007:5 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete inför fibernät mellan hus C4:14 och C4:190 i Ultuna 2:23, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2007:6 Arkeologisk förundersökning, Tibble 8:16, RAÄ 120:1, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Emma Sjöling.

2007:7 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete för vatten och fjärrvärme till Solibros solcellsfabrik Tyskbacken. Fastighet Ultuna 2:23, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr: 431-7969-07) Helena Hulth med bidrag av Kristina Martinelle.

2007:8 Sköttvreten. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 185, Måby 2:8, Husby-Ärlinghundra socken, Stockholms län. Michel Guinard.

2007:9 Wibecks äng, Mesolitiska aktiviteter i Lilla Ramsjös närhet, brända människoben samt torplämningar. Arkeologisk förundersökning och steg 2 utredning, Raä 140, Brunkebo 1:4(1:5), Vittinge socken, Uppsala län. Michel Guinard.

2007:11 Kompletterande arkeologisk utredning, Påljungshage, RAÄ 62, 98, 352, 353 och 354, Helgona socken, Södermanland. Ann Lindkvist.

2006

2006:1 Förundersökning. Boplatslämningar på tingslätten i Gamla Uppsala Gamla Uppsala 84:10, Raä 586:1, f.d Gamla Uppsala socken, nu Uppsala stad, Uppland. Ann Lindkvist.

2006:2 Utredning steg 1, Brunkebo 1:4 (1:5) i Vittinge socken, Heby Kommun Västmanlands län. Michel Guinard.

2006:4 Arkeologisk schaktövervakning Jupiter 15, Norrtälje kommun, Norrtälje, Uppland. Helena Victor.

2005

2005:1 Mesolitisk boplats. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 83:1, Vintrosa socken, Örebro län. Per Falkenström, Michel Guinard & Niklas Stenbäck.

2005:2 Mesolitisk boplats Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4, RAÄ 83:2, Vintrosa socken, Örebro län. Per Falkenström, Michel Guinard & Niklas Stenbäck.

2005:3 Mesolitisk boplats Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 83:3, Vintrosa socken, Örebro län. Per Falkenström, Michel Guinard & Niklas Stenbäck.

2005:4 Röjningsrösen och ansamlingar med röjningssten. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, Raä 89, Vintrosa socken, Örebro län. Camilla Forsman.

2005:5 Schaktning för anläggande av teleledning, antikvarisk kontroll. Årsta 11:53, fornlämning nr 89, Vaksala socken, Uppland. Kristina Martinelle.

2005:6 Antikvarisk kontroll för kabel och tomrör vid Fågelbacken och Vipängen/Bäcklösavägen. Ultuna. Per Falkenström och Helena Hulth.

2005:7 Bebyggelse och markanvändning i Västra Via, Vintrosa socken, Närke. Ann Lindkvist.

2005:8 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete för radonbrunn invid hus C4:117 i Ultuna, Fastighet: Ultuna 2:23, Bondkyrko socken, Uppland. Per Falkenström & Helena Hulth.

2005:8 Medeltida bytomt. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, RAÄ 69:1, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson. Med bidrag av Emelie Schmidt Wikborg.

2005:9 Järnåldersboplats med spår av järnframställning. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4 och2:6, RAÄ 84:1, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Niklas Groop. Med bidrag av Markus Andersson & Marcus Eriksson.

2005:10 Aktivitetsyta från medeltid och efterreformatorisk tid. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, RAÄ 84:2, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson.

2005:11 Aktivitetsyta. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 84:3, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Susanna Eklund.

2005:12 Förhistorisk boplats. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Östra Via 6:2, RAÄ 85, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Elisabet Pettersson.

2005:13 Grav från äldre järnålder. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 86, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Jonas Wikborg.

2005:14  Senmedeltida avfallsgrop. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 6:2, RAÄ 87, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Maud Emanuelsson. Med bidrag av Emelie Schmidt Wikborg.

2005:15 Område med röjningsrösen och ansamlingar med röjningssten. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4, RAÄ 88, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Ann Lindkvist.

2005:16 Område med röjningsrösen och fossil åkermark. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 90, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Ann Lindkvist.

2005:17 Utkastlager med efterreformatoriska smidesrester. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:4, RAÄ 91, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Markus Andersson.

2005:18 Utkantsaktivitet till Västa Via bytomt. Delområde Västra Via. Arkeologisk förundersökning. Västra Via 2:6, RAÄ 92, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Marcus Eriksson.

2005:19 Område med röjningsrösen. Delområde Sanna. Arkeologisk förundersökning. Lilla Ulvgryt 1:1, RAÄ 97. Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Ann Lindkvist.

2005:20 Boplatsområde från äldre järnåldern. Delområde Sanna. Arkeologisk förundersökning. Vintrosa-Sanna 13:46, RAÄ 98, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Niklas Groop.

2005:21  Efterreformatorisk förundersökning. Delområde Sanna. Arkeologisk förundersökning. Vintrosa-Sanna 13:4, RAÄ 99, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Marcus Eriksson.

2005:22 Kunskapsträdgården i Ultuna. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 2:23, Bondkyrko sn. Uppland. Helena Hulth.

2005:23 Antikvarisk kontroll. Schaktningsarbete längs Ultunaallén. Ultuna 2:1, Bondkyrko sn, Uppland. Per Falkenström och Helena Hulth.

2005:25 Antikvarisk kontroll med andledning av schaktningsarbete för åtgärd i samband med avlopp. Invid hus C4:115 och C4:117 i Ultuna, fastighet 2:23, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth & Jens Lindström.  

2005:26 Antikvarisk kontroll angående antikvarisk övervakning i samband med utbyta av fjärrvärmeledning vid fornlämning 567,Hammarby kyrkogård, Ultuna 1:1, Uppsala (f d Bondkyrko sn) Uppsala kommun. Helena Hulth.

2005:27 Antikvarisk kontroll vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar. Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko sn, Uppland. Helena Hulth.

2005:28 Eld och sten i skog. Arkeologiska förundersökningar av RAÄ 330 (lokal 36) och 329 (lokal 37) och 328 (lokal 39) i Tillinge sn samt RAÄ 103 och 104 (lokal 19/41) i Enköping, Uppland. Av Ann Lindkvist.

2004

2004:1 Etableringsplats för 3 GIS-mast 87247-A. Byråinventering. Breds-Skälby 6:2, Breds socken, Uppsala län, Uppland. Marcus Eriksson & Jonas Wikborg

2004:2 Lyttersta 2. En mesolitisk lokal i Västra Vingåker. Arekologisk förundersökning. RAÄ 488, Sävstaholm 7:2. Västra Vingåker socken, Södermanland. Av Jan Apel, Per Falkenström, Michel Guinard, Mikael Nordin. Otryckt rapport.

2004:4 Etableringsplats för 3 GIS-mast 87040-C. Byråinventering. Gamla Uppsala 21:27, Gamla Uppsala socken, Uppsala län, Uppland. Marcus Eriksson.

2004:5 Schaktning för dräneringsarbeten vid Postboda 2. Antikvarisk kontroll. Östensbo 3:1, Tierps socken, Uppland. Lars Sundström.

2004:6 Grustäkt Stormossen, två senmesolitiska boplatser och ett kvartsbrott. Utredning. Frebro 1:27, Tierps socken, Uppland.  Michel Guinard.

2004:7 Trössla, efterundersökning av en grustagen trattbägarboplats i östra Södermanland. Överråda 3:1, RAÄ nr 270, Trosa- Vagnhärad socken, Södermanland. Fredrik Hallgren, med bidrag av Helena Knutsson och Ylva Bäckström.

2004:8 Kumla, en nyupptäckt stensättning. Slutundersökning. Danmarks-Kumla 2:2, Danmarks socken, Uppland. Sanna Eklund.

2004:9 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med nedgrävning av fem betongfundament i Ultuna. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:10 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbeten i fast fornlämning för belysning i Ultuna. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:11 Ultuna. Antikvarisk kontroll med anledning av schaktningsarbete för anläggning av radonbrunn. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:12 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående borttagande av oljecistern. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:13 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbete för optokabel längs Hampus von Posts väg. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:14 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbete för värmekulvert. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:15 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för isolering och dränering av husgrund. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:16 Ultuna. Antikvarisk kontroll angående schaktningsarbete för fjärrvärmeledning längs Veterinärvägen och Gälbovägen. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:17 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för VA-ledningar till studentbostäder. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:18 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbeten för byte av avloppsrör utanför hus C6:3. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:19 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för dragning av elkablar till studentbostäder i Ultuna. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:20 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete invid vägen längs fastigheterna C4:201, C4:230 och C4:206. Helena Hulth och Jens Lindström.

2004:21 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för nedläggning av ny telekabel vid Ultuna vattentorn. Michel Guinard och Jens Lindström

2004:22 Ultuna. Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete för nedläggning av bredbandskabel vid Stiftelsen Ultuna studentbostäder. Ultuna 1:17 och 2:3, Bondkyrko socken, Uppsala. Lst dnr: 220-5596-02. Helena Hulth & Jens Lindström. Helena Hulth och Jens Lindström. [OBS! Rapportnr på gamla hemsidan är 2004:24, länk går dock till Laxne!]

2004:23 Nore – boplatslämningar vid Ljusnan. Arkeologisk förundersökning. Nore 2:20 och RAÄ nr 33, Ljusdals sn, Hälsingland. Per Falkenström med bidrag av Marcus Persson och Ylva Bäckström.

2004:24 Utredning i Laxne, Gnesta kommun i Södermanlands län. I samarbete med Sörmlands läns museum. 2003. Patrik Gustafsson och Michel Guinard. [OBS! Kolla länk!]

2004:25 Tingsplatsen som arkeologiskt problem. Etapp 1: Aspa. Arkeologisk provundersökning – forskning. RAÄ 62, Aspa 2:11. Ludgo sn, Nyköpings kommun, Södermanland. Alexandra Sanmark med bidrag av Eva bergström och Kjell Persson.

2004:26 Schaktning inför uppförande av telemast samt anläggande av tillhörande tillfartsväg och elledning inom fastigheten Timmelsta 1:8. Antikvarisk kontroll. Timmelsta, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland. Maud Emanuelsson & Jonas Wikborg.

2003

2003:1   Rastplats Buddbo. Arkeologisk förundersökning. Vaxmyra 13:1, Buddbo 1:1 och 2:1. Ärentuna socken, Uppland. Michel Guinard. Rapporten ingår i SAU Skrifter nr 8.

2003:3 Arkeologisk utredning. Lövbrunna i Täby socken och kommun, Uppland. Kajsa Willemark, Ylva Bäckström & Jan-Henrik Fallgren.

2003:4 Stenålder vid Lyttersta. Arkeologisk utredning etapp 1. Sävstaholm 7:2, Västra Vingåker socken, Södermanland. Jan Apel & Michel Guinard

2003:5 Kyrsta och Vigle. Lösfyndsinventering. Fredrik Hallgren och Jonas Wikborg. Otryckt rapport.

2003:6 Kumla. Utredning, Danmarks Kumla 2:2, Danmarks socken, Uppland. Susanna Eklund.

2003:7 Rosendahl, Bäcklösa vattenledning. Förundersökning. SAU:s rapport 2003:7. Susanna Eklund.

2003:18   Rastplats Buddbo. Arkeologisk förundersökning. Vaxmyra 13:1, Buddbo 1:1 och 2:1. Ärentuna socken, Uppland. Michel Guinard. Otryckt rapport.

2003:19 Utredning Lilla Sunnersta, Sunnersta 51:22, Bondkyrko sn, Uppsala kommun, Uppland. Helena Åqvist.

2002

2002:6 Brottberga 6:2, 6:3 och 6:25, Skerike sn, Västmanland. Specialregistrering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:7  Brottberga 6:3, Skerike sn, Västmanland. Specialregistrering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:8 Gis etablering av telemaster i Västmanlands län. Arkeologisk utredning. Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner. Jan Apel, Ylva Bäckström, Anna Gatti.

2002:8:1 Etableringsplats för mast 88550A. Antikvarisk besiktning. Stora Almö, Västerås-Barkarö sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8:2 Etableringsplats för mast 88552B. Antikvarisk besiktning. Västerås 2:110, Västerås stad, Lundby frs, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.3 Etableringsplats för mast 88614A. Antikvarisk besiktning. Lagersberg 2:7, Rytterne sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.4 Etableringsplats för mast 88634A. Antikvarisk besiktning. Tångsta 5:2, Kärrbo sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.5 Etableringsplats för mast 88687A. Antikvarisk besiktning. Timmelsta 1:8, Ryttene sn, Västerås kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.6 Etableringsplats för mast 88676A. Antikvarisk besiktning. Källsta 4:1, Köpings stad, Köpings kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.7 Etableringsplats för mast 88615A. Antikvarisk besiktning. Kolbäcks prästgård 1:1, Kolbäck sn, Hallstahammar kommun, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.8 Etableringsplats för mast 88596B. Antikvarisk besiktning. Åsby 1:9, Skedvis n, Hallstahammar, Västmanland. Jan Apel.

2002:8.9 Etableringsplats för mast 88694-B. Antikvarisk besiktning. Bro 2:1, Sevalla sn, Västerås kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.10 Etableringsplats för mast 88664A. Antikvarisk besiktning. Lycksta 1:7, Romfartuna sn, Västerås kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.11 Etableringsplats för mast 88612 A och B. Antikvarisk besiktning. Munktorp, Munktorps sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.12 Etableringsplats för mast 88681 A och B. Antikvarisk besiktning. Kröcklinge-Slättängen-Björkhagen, Kolsva sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.13 Etableringsplats för mast 88673A. Antikvarisk besiktning. Sticklinge, Himmeta sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.14 Etableringsplats för mast 88679A. Antikvarisk besiktning. Odensvi-Barksta 1:15, Odensvi sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.15 Etableringsplats för mast 88683. Antikvarisk besiktning. Kölsta-Hucksta-Åva, Odensvi sn, Köpings kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.16 Etableringsplats för mast 88710A. Antikvarisk besiktning. Ängelsberg 11:1, Västervåla sn och Fagersta kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.17 Etableringsplats för mast 88607A. Antikvarisk besiktning. Meling, Västanfors sn och Fagersta kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.18 Etableringsplats för mast 88707A. Antikvarisk besiktning. Bastmora 12:34, Västanfors sn och Fagersta kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.19 Etableringsplats för mast 88713A. Antikvarisk besiktning. Bråfors, Norbergs sn och kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.20 Etableringsplats för mast 88712. Antikvarisk besiktning. Halvarsbenning, Norbergs sn och kommun, Västmanland. Thomas Eriksson.

2002:8.21 Etableringsplats för mast 88713A. Antikvarisk besiktning. Andersbenning-Olofsfors, Bjurfors 8:1, Norbergs sn och kommun, Västmanland.Thomas Eriksson.

2002:8.23 Etableringsplats för mast 40001-A. Antikvarisk besiktning. Tuhundra Häradsallmänning S:1, Lillhärad sn, Västerås kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.24 Etableringsplats för mast 88703A. Antikvarisk besiktning. Prästbyn 1:9, Skinnskatteberg sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.25 Etableringsplats för mast 88642A. Antikvarisk besiktning. Folkhögskolan, Vätterskoga 4:2, Skinnskatteberg sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.26 Etableringsplats för mast 88704. Antikvarisk besiktning. Högfors 2:18, Skinnskatteberg sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:8.27 Etableringsplats för mast 88699A. Antikvarisk besiktning. Gunnilbo sn, Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län. Jan Apel.

2002:9 Kyrsta. Kompletterande förundersökning. Ola Matthing & Jonas Wikborg.

2002:10 Norrortsleden moment 2. Förundersökning. Edsberg, Törnskogen och Häggvik fornl nr 334 och Törnskogen/Snuggtaskeberg fornl nr. 67, Sollentuna socken, Uppland. Thomas Eriksson.

2002:11 Enbacken gravfält. Kompletterande förundersökning. Årsta 11:14 och fornl nr 89, Vaksala socken, Uppland. Thomas Eriksson.

2002:12 Bråfors by och hytta. Norberg sn, Västmanland. Förundersökning. Thomas Eriksson och Ing-Marie Pettersson Jensen.

2002:13 Åsby, RAÄ 142, Kolsva sn. Specialregistering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:14 Åsby, Lokal 8 och RAÄ 111. Specialregistering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:15 Kolsva-torp 1:18, lokal 6, Kolsva sn, Vs. Specialregistering av keramik. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:16 Specialregistering av keramik. Lokal 46, Tensta-Forsa 3:3, Tensta sn, Uppland. Thomas Eriksson. Otryckt rapport.

2002:17 Tingvalla i Valsta, Märsta.  Utredning. Del av Ekilla 6:1 m m fl Sigtuna Kommun, Husby- Ärlinghundra socken, Uppland. Helena Victor.

2001

2001:1 Schaktarbeten i fast fornlämning för dränering invid hus C4:112 i Ultuna. Antikvarisk kontroll. Hus C4:112 i Ultuna, Bondkyrko socken, Uppsala kommun. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

2001:2 Groaplan samt väster om Storgården, Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning och antikvarisk kontroll. Fornl nr 547, Gamla Uppsala socken, Uppland. (Lst dnr 220-1977-00) Anna-Lena Hallgren. Otryckt rapport.

2001:3 Fördjupad arkeologisk utredning. Ulleråker och Rosendal, Bondkyrko socken, Uppland. Michel Guinard.

2001:4 Gälbo – Fördjupad utredning, Ultuna 2:1. P1039. Helena Hulth och Jens Lindström. (Ingår i SAU rapport 2010:3.)

2001:5 Ultuna, SLU byggnad C4:175. Antikvarisk kontroll. Ylva Bäckström. SAU:s rapport 2001:5.

2000

2000:1 Schaktningsövervakning. Tingsslätten, fastigheterna Gamla Uppsala 21:76, 84:14, 84:19, Gamla Uppsala socken, Uppland. (Lst dnr 220-8863-99) Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

2000:2 Schaktningsövervakning. Odinsborg, Gamla Uppsala 21:26, Gamla Uppsala socken, Uppland. Ylva Bäckström & Helena Hulth.

2000:3 Schaktningsövervakning. Ultuna, SLU byggnad C4:14, fastighet Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland. Ylva Bäckström.

2000:4 Arkeologisk utredning. Ultuna, Ulleråker och Rosendal, Uppsala stad och Bondkyrko socken, Uppland. John Ljungkvist. Med bidrag av Fredrik Hallgren, Lars Sundström, Clas Tollin och Anneli Wallgren. Otryckt rapport.

2000:5 Tillkommande antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbeten vid Odinsborg, fastighet Gamla Uppsala 21:26, Gamla Uppsala socken, Uppland. (Lst dnr 220-3704-99) Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

2000:6 Schaktningsövervakning. Ultuna. Fastighet Ultuna 2:1, SLU byggnad C4:14, C4:128, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr 220-3228-99) Ylva Bäckström, John Ljungkvist.

2000:7 Schaktningsövervakning. Ultuna, Ultuna platserna 1, 2, 3, 5, 6, 7, Bondkyrko socken, Uppland. (Lst dnr 220-6968-00) Michel Guinard, Fredrik Andersson.

2000:8 Arkeologisk utredning. Gröndal och norr om Lingsbergsvägen, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Anna-Lena Hallgren.

2000:9 Schaktningsövervakning. Ultuna, Ultunaallén, Bondkyrko socken, Uppland. Michel Guinard, Fredrik Andersson.

2000:10 Antikvarisk kontroll. Förlängning av rör och fiberkabel inom fastigheten Ultuna 2:1, Södra Ultuna, Bondkyrko socken, Uppsala kommun, Uppland. (Lst dnr 220-8477-00) Jonas Wikborg. Otryckt rapport.

2000:11   Antikvarisk kontroll. Schaktning för kabel mellan fastigheten Ultuna C4:65 och C9, Bondkyrko socken, Uppsala kommun, Uppland. Jonas Wikborg.

2000:12 Antikvarisk kontroll. Schaktningsövervakning vid reparation av värmekulvert. Ultuna studenbostadsområde, Gråbovägen B 01-B 04, Bondkyrko socken, Uppsala kommun, Uppland. Jonas Wikborg.

2000:13 Odensala-Harg 5:8, Arkeologisk utredning. Michel Guinard & Jonas Wikborg. SAU:s rapport 2000:13.

1999

1999:1 Schaktövervakning. Fastighet Gamla Uppsala 84:14, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

1999:2 Schaktövervakning. Fjärrvärmedragning till museum i Gamla Uppsala, Gamla Uppsala sn, Uppland. John Ljungkvist. Otryckt rapport.

1999:3 Schaktövervakning. Dragning av telekabel till museum i Gamla Uppsala, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.

1999:4 Antikvarisk kontroll. Byggnad C4:17, Ultuna, Bondkyrko socken, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport.