Kontakt

Telefon

018 – 10 79 30

E-post

post@sau.se

Adress

St Larsgatan 5
753 11 Uppsala
Sverige

Våra Medarbetare

Rutinerade arkeologer, osteologer och administrativ personal är kärnan i SAU. Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av olika typer av arkeologiska uppdrag, allt ifrån lämningar från den äldsta stenåldern till medeltid och nyare tid. Vi är en lärande organisation som kontinuerligt uppdaterar våra kunskaper om projektledning och kommunikation. GIS är en viktig del av vår verksamhet och många har aktivt fördjupat sig i användning av geografisk data som en del av fältarkeologin. Flera av våra medarbetare är doktorander eller disputerade; samtliga är engagerade i att stärka och öka vår kunskap om förhistorien.

Projektledare: