Övrigt

Arkeologi E4 Uppland. Studier

  • Stenåldern i Uppland. Uppdragsarkeologi och eftertanke. Red N Stenbäck. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 1) Uppsala 2007.
  • Att nå den andra sidan. Om begravning och ritual i Uppland. Red M Notelid. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 2) Uppsala 2007.
  • Hus och bebyggelse i Uppland. Delar av förhistoriska sammanhang. Red H Göthberg. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 3) Uppsala 2007.
  • Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. Red. E Hjärthner-Holdar, H Ranheden & A Seiler. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 4) Uppsala 2007
  • Mellan himmel och jord. Ryssgärdet, en guldskimrande bronsåldersmiljö i centrala Uppland. Red E Hjärtnner-Holdar, T Eriksson & A Östling. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 5) Uppsala 2008
  • Mellan hav och skog. Högmossen, en stenåldersmiljö vid en skimrande strand i norra Uppland. Red N Björck & E Hjärthner-Holdar. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 6) Uppsala 2008.

SAU Stenstudier

  • Stenstudier 1    Analys av mellanneolitiskt stenmaterial från Glamilders, Sa 20:8, Åland. Av Kim Darmark.
  • Stenstudier 2    Skilled Production and Social Reproduction. Aspects of traditional Stone-Tool Technologies. Proceedings of a Symposium in Uppsala, August 20-24. 2003. Editors Jan Apel & Kjel Knutsson

Fristående artiklar och övriga publikationer

  • Arkeologi i dagspress. Stig Welinder med bidrag av Annica Snäll. 2016.
  • Citytunnelprojektet. Lockarp – delområde 7. Rapport över arkeologisk slutundersökning. Malmö Kulturmiljö, rapport nr 44. Malmö 2006. Ulf Celin.