SAU skrifter

SAU skrifter 1 I maktens närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala. Raä 285, Norra Gärdet. Raä 547, Matsgården. Gamla Uppsala socken, Uppland. John Ljungkvist (red). Uppsala 2000. SU, SÖ.

SAU skrifter 2 Eldstäder och gravar i Roteberg, Sollentuna. Arkeologisk slutundersökning. Ylva Bäckström, Helena Hulth, Jonas Wikborg. Uppsala 2001.

SAU skrifter 3 Bronsålderslämningar i Kumla. Gravar och gropar. Maria Persson, Fredrik Andersson, Michel Guinard, Ann Lindkvist. Uppsala 2002.

SAU skrifter 4 Engelsbergs hytta. Förundersökning. Ängelsberg 1:21, fornl nr 20, Västervåla socken, Västmanland. Av Thomas Eriksson och Ing-Marie Pettersson-Jensen. Uppsala 2002.

SAU skrifter 5 Norrortsleden moment 2. Boplatsaktiviteter i Edsberg, Sollentuna. Av Camilla Forsman och Sara Hagström. Uppsala 2004.

SAU skrifter 6 Sala gruvkyrkogård. Förundersökning. Av Anna Onsten-Molander. Uppsala 2005.

SAU skrifter 7 Bålmyren – tidigneolitisk familjebaserad kustboplats i Uppland. Redaktörer Lars Sundström och Kim Darmark. Uppsala 2005.

SAU skrifter 8 Vaxmyra två boplatser vid en bäck. Välbevarade huslämningar och ett gravområde från äldre järnålder. Av Susanna Eklund. Med bidrag av Ylva Bäckström, Kim Darmark, Sara Hagström, Helena Knutsson, C-G Ojala och Elisabet Pettersson. Uppsala 2005.

SAU skrifter 9 Postboda 3. En senmesolitisk lägerplats i Uppland. För- och slutundersökningsrapport. Av Kim Darmark och Lars Sundström. Uppsala 2006.

SAU skrifter 10 Postboda 2 och 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Uppland. För- och slutundersökningsrapport. Lars Sundström, Kim Darmark och Niklas Stenbäck. Uppsala 2006.

SAU skrifter 11 Kring ett dike på Norra gärdet – arkeologisk undersökning av boplatslämningar i Gamla Uppsala. Av Ann Lindkvist, med bidrag av Anne Ingvarsson Sundström. Uppsala 2005.

SAU skrifter 13 Trekanten och Björkgården. Boplatslämningar från brons- och järnålder vid Fullerö. Undersökningar för E4, RAÄ 601 & 602, Gamla Uppsala socken, Uppland. Av Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg. Uppsala 2006.

SAU skrifter 14 Skallmyran – en senmesolitisk skärgårslokal i Uppland, Årsta 8:2, 10:1 Tierp socken, Uppland, Raä 360.lst dnr: 431-4207-03,431-4207-03 Av Michel Guinard och Pierre Vogel. Uppsala 2006.

SAU skrifter 15 Från gård och grund uppå Sommaränge Skog, Medeltida bebyggelselämningar i Viksta socken, Uppland. Rapport del 2 för undersökningar vid Sommaränge skog, Raä 211, De historiska lämningarna. Slutundersökning. Av Emelie Schmidt Wikborg med bidrag av Markus Andersson, Kristina Anfält, Ylva Bäckström, Camilla Forsman, Annika Westerholm och Helena Victor. Uppsala 2006

SAU skrifter 16 Kyrsta Del 1. Gravar från järnålder och medeltid. Undersökningar för E4. RAÄ 328 & RAÄ 329, Ärentuna socken, Uppland. Tony Engström & Jonas Wikborg. Uppsala 2006

SAU skrifter 17 Kyrsta Del 2. Förhistoriska boplatslämningar. Undersökningar för E4, RAÄ 327 & RAÄ 330, Ärentuna socken, Uppland. Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg. Uppsala 2006

SAU skrifter 18 Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum, bronsålder och folkvandringstid. Rapport del 1. De förhistoriska lämningarna vid Sommaränge skog, RAÄ 211, Viksta sn, Uppland. Camilla Forsman & Helena Victor. Med bidrag av Markus Andersson, Kristina Anfält, Tony Engström, Per Falkenström, Anne Ingvarsson-Sundström, Helena Knutsson, Emma Sjöling, Jhonny Thérus, Annika Westerholm, Emelie Schmidt Wikborg och Jonas Wikborg

SAU skrifter 19 Enbacken. Ett gravfält från yngre järnåldern i Uppland. Arkeologisk slutundersökning för E4. RAÄ 89, Uppsala socken, Uppland. SAU Skrifter 19. Av Emma Sjöling. Uppsala 2006.

SAU skrifter 20 Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. Michel Guinard & Pierre Vogel (red.)

SAU skrifter 21 Skälby – en järnåldersby i Västmanland. Jonas Wikborg (red.). Med bidrag av Susanna Eklund och Ola Korpås. Uppsala 2011

SAU skrifter 22 Påljungshage – forntid i Nyköpingstrakten. Jonas Wikborg (red.). Med bidrag av Susanna Eklund, Marcus Eriksson, Lars Holmblad, Åsa Larsson, Ann Lindkvist, Kristina Martinelle, Roger Wikell, Ann Vinberg och Sara Zhovnartshuk. 2014        

SAU Skrifter 23 Stone Age studies from Northern part of Uppland, Sweden. Stenbäck, N. & Carlsson, T (eds). 2019