Osteologiska rapporter

Här listar vi SAU:s osteologiska rapporter efterhand som de blir färdiga. Den första osteologiska rapporten från SAU kom i slutet av 1990-talet (SAU Rapport 1999:O) och fram till idag (2024) har mer än 416 interna och externa rapporter producerats. Av dessa är ca 280 rapporter åt externa beställare. Våra osteologiska rapporter är inte nedladdningsbara men ingår oftast i en arkeologisk rapport (ofta som en bilaga), vilken du oftast kan hitta i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Arkivsök om den har publicerats i Sverige från år 2013 och framåt. Sök i ”Titel” med en asterisk före och efter ett specifikt ord ex. *Kelthögen* eller skriv fornlämnings- eller lämningsnumret. SAU:s arkeologiska rapporten finns under Arkeologiska rapporter eller Arkivsök. Om du inte hittar den osteologiska rapporten kan den beställas via e-post osteology@sau.se.

Du kan söka i listan nedan på årtal, publikationsnummer, titel, författare m.m. genom att använda funktionen Ctrl+F på tangentbordet.

2024

2024:1 Osteologisk analys av brandgravar och lager från äldre romersk järnålder, arkeologisk undersökning vid Garnisonen, lämningarna L2020:1437, L2020:1440, L202021:1441 och L1941:6489, Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Upplandsmuseet.

2024:2 Osteologisk bedömning av obrända ben och tänder från Hölö-Kjulsta, L2019:6875, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Uppdrag arkeologi AB.

2024:3 Osteologisk analys av brända ben från arkeologisk förundersökning av en vikingatida grav i Hola i Torsåker, Hola, Torsåker L1935:7427, Kramfors Hola 6:28, 1:40, 2:2, Kramfors Harv 1:13, Torsåkers socken, Kramfors kommun, Ångermanland, Västernorrlands län. Av: Sofia Prata. I: Lindkvist, A. 2024. Hög och högar i Hola. Arkeologisk förundersökning och utredning. L1935:7410, L1935:7427, L1935:8006, Hola 6:28, 1:40, 2:2, Harv 1:13, Torsåkers socken, Kramfors kommun, Ångermanland, Västernorrlands län. SAU rapport 2024:2. Uppsala.

2023

2023:1 Osteologisk analys av brända ben från två boplatsområden. Hammarby Fjäll, arkeologisk förundersökning. L2020:11888 och L2022:10156. Håbo Häradsallmänning S:1, Håbo-Tibble socken, Upplands-Bro kommun, Uppland, Stockholms län. Av Sofia Prata. I: Andersson, F., Guinard, M. & Sundström, L. 2023. Hammarby fjäll. Förundersökning av en tidigneolitisk kustlokal och utmarkslämningar från förromersk järnålder, L2020:11888, L2022:10156, L2022:10157, L2022:10158. Håbo Häradsallmänning S:1, Håbo-Tibble socken, Upplands-Bro kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2023:1. Uppsala.  

2023:2 Osteologisk analys av tre brandgravar från en arkeologisk förundersökning inom Ostlänken av fornlämningarna L1983:5340 och L1983:5941 (numera inom L2022:10589), fastigheten Tystberga-Harsta 8:3, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. I: Wikborg, J. 2023. Stensättningar och härdar i Oxhagen. Arkeologisk förundersökning inför höghastighetsjärnväg, Ostlänken, sträckan Järna-Linköping L1983:5340, L1983:5941, L1983:5942, L2019:848, Tystberga-Harsta 8:3, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanlands län. SAU rapport 2023:15. Uppsala.

2023:3 Osteologisk analys av djurbensmaterial från vikingatida boplats, fornlämning L1982:3817, Larslunda IP, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Sörmlands Arkeologi AB, Projektnummer 2214. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Sörmlands Arkeologi AB.

2023:4 Osteologisk analys av ett djurbensmaterial från framför allt stenåldern från Byberget, Haverö socken, fastigheten By 2:57, lämning L1936:7835, Ånge kommun, Medelpad, Västernorrlands län. Av Emma Sjöling. I: Nilsson, M. & Lindeberg, M. 2023. Arkeologiska undersökningar av boplatsen L1936:7835 (Haverö 37:1), Haverö sn, Ånge kommun, åren 2022–2023. Västernorrlands museum, Rapport 2023:9. Härnösand.

2023:5 Osteologisk analys av ett bränt mellanneolitiskt djurbensmaterial från Ängesbergsvägen, lämning L1948:2889, fastigheten Valbo 11:1, Valbo socken och kommun, Gävleborgs län. Av Emma Sjöling. I: Sundström, L. & Guinard, M. 2023. En gropkeramisk boplats vid Ängsbergsvägen, Arkeologisk undersökning, L1948:2889, fastigheten Valbo-Ön 111, Valbo socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2023:20. Uppsala.

2023:6 Osteologisk analys av ett bränt och obränt djurbensmaterial invid Gustavianum, fastigheten Fjärdingen 1:9, L1941:2293, Uppsala 88:1, Uppsala stad och kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Lucas, R. 2024. Lilla ärkebiskopsgården. Arkeologiska spår vid Gustavianum. Arkeologisk schaktningsövervakning. L1941:2293, Fjärdingen 1:9, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2024:08. Uppsala.

2023:7 Osteologisk analys av del av skelett från Stegeholms /Stäkeholms borgruin på Slottsholmen. Fornlämning L1955:863, RAÄ Västervik 51:1, Västervik socken, Västervik kommun, Kalmar län. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Västerviks museum

2023:8 Osteologisk analys av en brandgrav från Tingstadveien 4, Kulturminne-Id 28 89 32, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Viken fylkeskommune.

2023:9 Osteologisk analys av ett bränt mesolitiskt djurbensmaterial från Ulrikslund, lämning L2021:1775, fastigheten Bygget 1:11, Flens kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Sörmlands Arkeologi AB.

2023:10 Översiktlig osteologisk analys av ett huvudsakligen bränt djurbensmaterial från det medeltida fästet Styresholm, Arkeologisk kursundersökning och forskningsinsats år 2022, fornlämning L1935:7337/Torsåker 17:1, Torsåkers socken, Kramfors kommun, Ångermanland, Västernorrlands län. Av Sofia Prata och Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Västernorrlands museum.

2023:11 Djurbensmaterial från Rallsta, lämning L2023:1601, L2023:1602 och L2023:1603, fastigheten Rallsta 9:25, Hallstahammars kommun, Västmanland. Av Emma Sjöling. Endast muntlig uppgift i den arkeologiska rapporten samt Exceltabell. I: Andersson, F. 2023. Förhistoriska boplatsspår vid Rallssta. Arkeologisk utredning, L2023:1601, L2023:1602, L2023:1603, L2023:1604, L2023:1605 och L2023:1606. Rallsta 9:25, Svedvi socken, Hallstahammar kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2023:12. Uppsala.

2023:12 Osteologisk analys. Medeltida obrända ben och brända ben från romersk järnålder från en ensamliggande stensättning i Landsjö. Arkeologisk förundersökning för Ostlänken. L2008:6782, L2011:279, L2023:4317, L2023:4318, Landsjö 2:1, Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. Av Prata S. med bidrag av Sjöling, E. I: Lindkvist A. & Prata, S. 2024. Medeltida stensättning, gravfält och andra lämningar i Landsjö Arkeologisk förundersökning för Ostlänken. L2008:6782, L2011:279, L2023:4317, L2023:4318, Landsjö 2:1, Kimstad socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. SAU rapport 2024:X. Uppsala.

2023:13 Osteologisk analys av brända ben från en härd från äldre romersk järnålder i Sörhagen. Sörhagen L2019:1414, Tystberga-Rogsta 8:1 & Klävsta 4:1, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanland län. Av Sofia Prata. I: Prata S. 2024. Sörhagen – ett grav- och boplatsområde från äldre järnålder. Arkeologisk förundersökning inför höghastighetsjärnväg Ostlänken, sträckan Järna-Linköping, L2019:1414, L2024:1890. L2024:1891, Sörhagen, Tystberga-Rogsta 8:1 & Klävsta 4:1, Nyköpings kommun, Södermanland, Södermanland län. SAU rapport 2024:8. Uppsala.

2023:14 Osteologisk analys av brända ben från arkeologisk förundersökning i Innervik. L1936:1739, fastighet Innervik 49:1–7, Skellefteå socken, Skellefteå kommun, Västerbotten, Västerbottens län. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Skellefteå museum.

2023:15 Osteologisk analys av brända djurben från arkeologisk utredning inom fastigheten Forsby 1:3 och två områden inom Skultuna-Gillberga 1:2, Skultuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Endast PM med Excelltabell. Av Sofia Prata. I: Andersson, F. 2024. Boplatslämningar, skogvaktartorp och en spjutspets vid Gillberga, Arkeologisk utredning. L2023:7942, L2023:7943, L2023:7944, Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2, Skultuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2024:1. Uppsala.

2022

2022:1 Osteologisk analys. Tre skelett från tre gravar från en schaktningsövervakning norr om Mariakyrkan. Fornlämning L2015:2168/RAÄ Sigtuna 195:1, Fastighet Sigtuna 2:42 m fl., Sigtuna socken, Sigtuna kommun, Stockholms län. Av Sofia Prata. I: Runer, J. 2022. Norr om Mariakyrkan. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland, Stockholms län, Sigtuna kommun, Fastigheten Sigtuna 2:42 m fl, Fornlämning L2015:2168. Uppdrag Arkeologi Rapport 2022/23. Stockholm.

2022:2 Osteologisk analys av ett obränt och bränt djurbenmaterial, framför allt från häst, från en arkeologisk undersökning i Berga, fornlämning L2021:1082, Berg socken, Hallstahammars kommun, Västmanlands län. Av Emma Sjöling. I: Wertwein, G. 2022. Förhistoriska boplatslämningar vid Berga Arkeologisk undersökning av del av boplatslämning L2021:1082, Rallsta 16:5, Berg socken, Hallstahammars kommun, Västmanlands län. Arkeologistik Rapport 2022:13. Stockholm.   

2022:3 Osteologisk analys av ett obränt djurbenmaterial från Ingboviken, lämning L1944:412, Heby Östra 1:24, Nora socken, Heby kommun, Uppsala län, Uppland. Stockholms universitet och Upplandsmuseet, UM ARK8822. Av Emma Sjöling. I: Qviström, L., Monié Nordin, J. & Zachrisson, T. 2022. Samer i Uppland Arkeologiska forskningsundersökningar, del 1, Östervåla och Nora. L2019:401, L1944:364 och L1944:412, Heby Östervåla prästgård 1:42, Heby Nora-Ingbo 2:4, Heby Östa 1:24, Heby kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2022:23. Uppsala.

2022:4 Osteologisk analys av brandgravar från yngre järnålder och boplatsmaterial från senmesolitikum – artificiell tandmodifiering, patologier och styckspår. Arkeologisk undersökning invid väg 56, fornlämning L1984:2554 och L2020:8011, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Sörmlands arkeologi AB, Projektnummer 2111. Av Emma Sjöling. I: Gustafsson Gillbrand, P. & Svensson, I. 2023. Stenhantverk, brandgravar & kalktillverkning. Väg 56. Fornlämning L1984:2554, L2020:8011 & L2020:8014, Äs 1:47, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Mesolitikum, vendel-vikingatid & historisk tid. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2023:10. Nyköping.

2022:5 Osteologisk analys av mänskliga skelettdelar från ett hussvampsangripet golvlager i västra delen av Arnö kyrkas långhus, L1943:6611, Kungs-Husby 158:1, Arnöberg 3:1, Kungs-Husby socken, Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. Av Sofia Prata. I: Prata S: (med bidrag av Lindkvist, A.) 2022. Arnö kyrka. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arnö kyrka, L1943:6611, Kungs-Husby 158:1, Arnöberg 3:1, Kungs-Husby socken, Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2022:10. Uppsala.

2022:6 Osteologisk analys av ett djurbenmaterial och benartefakter från framför allt medeltid från en arkeologisk undersökning inom del av fornlämning L1983:1114, Rådstugan 10, Strängnäs stad och kommun, Södermanlands län. Sörmlands arkeologi AB, Projektnummer 2118. Av Emma Sjöling. I. Norberg, L. 2022. Rådstugan Fornlämning L1983:1114, Rådstugan 10, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Lars Norberg Vikingatid, medeltid & nyare tid. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2022:03.  

2022:7 Osteologisk analys av två brandgravar från gravfältet Boo 16:1, L2017:1515, Nacka kommun, Stockholms län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Wertwein, G. 2022. Undersökning av vikingatida Gravar i Boo Arkeologisk undersökning av del av fornlämning L2017:1515, fastigheten Bo 1:47, Boo socken, Nacka kommun, Stockholms län. Arkeologistik AB Rapport 2022:15. Stockkholm.

2022:8 Osteologisk analys av ett bränt djurbensmaterial från en arkeologisk utredning vid Alborga, Valbo socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. Av Emma Sjöling. I: Löjdström, F. 2023. Arkeologisk utredning vid Alborgen Arkeologisk utredning, Alborga 2:13, Valbo socken, Gävle kommun, Gästrikland. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2023:02. Gävle.  

2022:9 Sammanfattande anteckningar. Tillvaratagande och fältosteologisk hantering av de gravlagda i det Heerdhielmska gravkoret i Arnö kyrka, L1943:6611, Kungs-Husby 158:1, Arnöberg 3:1, Arnö, Enköpings kommun, Uppland. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Statens fastighetsverk.

2022:10 Osteologisk analys av ett djurbenmaterial från Ingboviken, år 2022, lämning L1944:412, Heby Östra 1:24, Nora socken, Heby kommun, Uppsala län, Uppland. Stockholms universitet och Upplandsmuseet. Av Emma Sjöling. I: Qviström, L., Monié Nordin, J. & Zachrisson, T. 2023. Samer i Uppland. Arkeologiska forskningsundersökningar, del 2. L1944:412, Heby Östa 1:24, Heby kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2023:21. Uppsala.

2022:11 Osteologisk analys av brända och obrända ben från arkeologisk förundersökning i Onslunda, L1942:8531, Tensta socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. Av Sofia Prata. I: Järnåldersgravfält samt nypåträffad boplats vid Onslunda Arkeologisk förundersökning av L1942:8531 och L2022:7693 inom fastigheterna Onslunda 5:12 och 5:6, Tensta socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Arkeologistik Rapport 2022:27. Stockholm.

2022:12 Osteologisk analys av brända ben från Bergslagsbanan, utredning etapp 2, Valbo 8, Valbo socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. Av Sofia Prata & Emma Sjöling. I: Hovanta, E. & Groop, N. 2023. Bergslagsbanan. Gävle–Forsbacka, Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Valbo socken och Gävle stad, Gästrikland. 2021–2022. Stigfinnaren, Arkeologi och kulturhistoria 129. Hedesunda.

2022:13 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Lapphällan, Arkeologisk undersökning inom FELIX-projektet, fornlämning L2022:699, Gävle kommun, Gästriklands län. Av Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. & Monié Nordin, J. (med bidrag av Sven Olofsson), 2024. Lapphällan – kåta och skogvaktartorp i Gävles utkant. Arkeologisk undersökning, Andersberg 14:1, Gävle Heliga Trefaldighets socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2024:X. Uppsala.

2022:14 Osteologisk analys av djurbensmaterial från arkeologisk förundersökning inom FELIX-projektet, fornlämning L1950:7027, L2022:690 och L2022:692, Gävle kommun, Gävleborgs län, Gästrikland. Av Sofia Prata. I: Wikborg, J. 2024. Fjärrvärmeledning Gävle-Sandviken. Arkeologisk undersökning. L2020:11463, L2020:11465, L2020:11464, L2022:686, L2022:687, L2022:688, L2022:690, L2022:689, L2022:691, L1950:6093, L2022:692, L1950:7027, L1950:6073, L1948:2702, L2022:694, L2022:695, L2022:693, L2022:696, L2022:697, L2022:698, L1948:8609, Gävle stad, Sandvikens stad samt Valbo socken, Gävle & Sandvikens kommuner, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2023:X. Uppsala.

2022:15 Osteologisk analys av brända och obrända ben från grav- och boplatsområde, L2015:4581, Sollentuna 149:1, Sollentuna kommun, Sollentuna socken, Uppland. Av Sofia Prata. I: Pettersson, M. 2022. Järnålder vid Sollentunavägen. Arkeologisk undersökning av ett grav- och boplatsområde, fornlämnings-ID L2015:2581, fastigheterna Tureberg 29:52 och Träbjälken 10, Sollentuna kommun. Arkeologihuset Rapport 2023.1. Vendelsö.

2021

2021:1 Osteologisk analys av boplatsmaterial och brandgravar från Ekeby, arkeologisk förundersökning, boplats Bälinge 293:1/L1944:9289 och gravfält Bälinge 100:1/L1944.9457, Bälinge socken, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. UM Projektnummer 8802. Av Emma Sjöling. I: Frölund, P. 2021. Bosättning och gravar i Ekeby. Arkeologisk förundersökning. L1944:9289/Bälinge 293:1, L1944:9457/Bälinge 100:1, Ekeby 1:3, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2021:07. Uppsala.

2021:2 Osteologisk analys av brandgravar från Åsbo, fornlämning L2021:1150, Högs socken, Hudiksvalls kommun, Hälsingland. Länsmuseet Gävleborgs projektnummer: 510617. Av Emma Sjöling. I: Westrin, K. 2021. Rika gravfynd och slagen kvarts i Åsbo. Arkeologisk undersökning L2021:1150, L2021:467, Gåcksäter 1:13, Högs socken, Hudiksvalls kommun, Hälsingland. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2021:24. Gävle.

2021:3 Osteologisk analys av obrända ben från ett kulturlager på lokal 78. Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra, L2020:651, Dingtuna socken, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Av Sofia Prata. I: Celin, U. & Lindkvist, A. 2021. Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra. Förundersökningar, Fornlämningarna L2003:7067, L2004:4440, L2004:5178, L2020:620, L2020:622, L2020:626, L2020:631, L2020:651, L2020:740, L2020:788, L2020:5401, Rytterne och Dingtuna socknar, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:21. Uppsala.

2021:4 Osteologisk analys av brandgravar från en arkeologisk förundersökning invid Väg 56, fornlämning L1984:2554, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Sörmlands Arkeologi AB, Projektnummer: 1923. Av Emma Sjöling. I: Svensson, I. Boplats, gravar & en kalkugn Fornlämning L1984:2554, L2020:8011 & L2020:8014, Äs 1:47, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning.  2021. Stenålder, järnålder & historisk tid. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2021:09. Nyköping. 

2021:5 Osteologisk analys av ett mellanneolitiskt bränt benmaterial från en arkeologisk förundersökning, fornlämning L1982:8113, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Projektnummer: 1922. Av Emma Sjöling. I: Svensson, I. 2021. Trattbägare vid Kvisterhult Väg 56. Fornlämning L1982:8035, L1982:8113 & L1982:8115, Eskilstuna & Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Arkeologiska förundersökningar. Tidigneolitikum. Sörmlands Arkeologi AB Rapport 2021:07. Nyköping. 

2021:6 Osteologisk analys av ett senmesolitiskt bränt benmaterial från en arkeologisk förundersökning och en arkeologisk undersökning invid väg 56, fornlämning L1982:8031, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Projektnummer: 1921, 2029. Av Emma Sjöling och Sofia Prata. I: Gustafsson Gillbrand, P. & Svensson, I. 2022. Stenhantverk vid Silverberg. Väg 56. Fornlämning L1982:8031, Öja socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning & undersökning. Senmesolitikum & neolitikum. Sörmlands Arkeologi AB Rapport 2022:01. Nyköping.

2021:7 Osteologisk analys av brända ben från arkeologisk förundersökning i Turinge, Turinge, L2013:7615, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland, Stockholms län. Av Sofia Prata. I: Wertwein, G. 2021. Stenålder i Nykvarn Arkeologisk förundersökning och undersökning av boplats L2013:7615 inom fastigheten Ströpsta 3:32, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län. Arkeologistik Rapport 2021:9. Stockholm.

2021:8 Osteologisk analys av brända ben från arkeologisk undersökning i Turinge. Turinge, L2013:7615, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland, Stockholms län. Av Sofia Prata. I: Wertwein, G. 2021. Stenålder i Nykvarn Arkeologisk förundersökning och undersökning av boplats L2013:7615 inom fastigheten Ströpsta 3:32, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län. Arkeologistik Rapport 2021:9. Stockholm.

2021:9 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Domkyrkoplan, Uppsala 88:1/L1941:2293, fastigheten Fjärdingen 22:1, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Qviström, L., Sjöling, E. & Bengtsson, H. (med bidrag av Prata, S.), Bilaga 6 2022. Domkyrkoplan – kyrkogård och byggarbetsplats. Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, L1941:2293, Fjärdingen 22:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2022:01, del 2. Uppsala.

2021:10 Osteologisk analys av två brandgravar från Härsta, fornlämning Skön 45/L1935:1135 och Skön 118/L1935:1876, Sköns socken, Sundsvalls kommun, Medelpad, Västernorrlands län. Av Emma Sjöling. I: Nilsson, M. 2021. Arkeologisk undersökning av gravhög och stensättning i Härsta. Fornlämning: L1935:1876, L1935:1155 och L2019:1979 Fastigheter: Maland 2:5 och Härsta 9:1 Socken: Skön, Kommun: Sundsvall Landskap: Medelpad. Västernorrlands museum Rapportnummer 2021:10. Härnösand.

2021:11 Osteologisk analys av brända djurben från fyra lokaler inom projektet Hunters as farmers, Farmers as Hunters. L1999:4861, RAÄ Älvdalen 3:1. L1999:4323, RAÄ Vänjan 37:1. L2021:130, Kvien Barkviken. L2021:145, Väst Kvien 15. Dalarna, Dalarnas län. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Joakim, Wehlin, Uppsala universitet.

2021:12 Osteologisk analys. Åtta skelett från sju tidigkristna gravar från Hospitalshöjden. L2015:2168, RAÄ Sigtuna 195:1, Fastighet 2:286, Sigtuna socken, Sigtuna kommun, Stockholms län. Av Sofia Prata. I: Runer, J. 2022. Hospitalshöjden – gravar från sen vikingatid, Arkeologisk förundersökning och undersökning, Uppland, Stockholms län, Sigtuna kommun, Fastigheten Sigtuna 2:286, Fornlämning L2015:2168. Uppdrag arkeologi Rapport 2022/16. Stockholm.  

2021:13 Osteologisk analys av djurbensmaterial, framför allt från ett får och ett lamm, från en arkeologisk undersökning i Slavsta, L2022:3898, L2022:3899, L2022:3900, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. UM8834. Av Emma Sjöling. Frölund, P. 2022. Slavsta i Vaksala- Järnålder och historisk tid. Arkeologisk schaktningsövervakning, L1940:9242/Uppsala 696, L1949:2428/Uppsala 648, L2022:3898, L2022:3899 och L2022:3900, Årsta 11:232, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2022:18. Uppsala.

2021:14 Osteologisk analys av djurbensmaterial från en arkeologisk undersökning inför en gång- och cykelväg i Håga, L2020:4377, Uppsala kommun, Uppsala län, Upplandsmuseet UM8820. Av Emma Sjöling. I: Göthberg, H. 2022. I Hågahögens närhet, Boplats och kulturlager under GC-väg. Arkeologisk undersökning, L1941:2286, L2020:4377, Håga 10:35, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2022:06. Uppsala.

2021:15 Osteologisk analys av ett tidigneolitiskt bränt benmaterial från Kvisterhult, en arkeologisk undersökning invid Väg 56, fornlämning L1982:8113, Katrineholms kommun, Södermanlands län, Sörmlands Arkeologi AB, projektnummer 2106. Av Emma Sjöling. I: Gustafsson Gillbrand, P. & Svensson, I. 2023. Trattbägare & kolning. Väg 56. Fornlämning L1982:8113 & L2020:7670, Kvisterhult 1:2, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Tidigneolitikum & historisk tid. Sörmlands Arkeologi AB Rapport 2023:03. Nyköping.

2021:16 Osteologisk analys av två brandgravar från en arkeologisk förundersökning inom fornlämning L1941:4843, fastigheten Lena-Husby 4:1, Ärentuna socken, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland, Upplandsmuseet UM8841. Av Emma Sjöling. I: Göthberg, H. 2022. Gravar vid Fjuckby Lena-Husby i Ärentuna Arkeologisk förundersökning, L1941:4843, Lena-Husby 4:1 Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2022:08. Uppsala.   

2021:17 Osteologisk analys av två stensättningar från en arkeologisk undersökning av fornlämning L2016:7714 och L2021:8353, fastigheten Norrsunda-Brista 2:14, Sigtuna kommun, Stockholms län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Andersson, K. 2024. Gravar, härdgropar och stensträngar – romersk järnålder vid Bristaverket. Arkeologisk undersökning, fornlämningarna L2016:7714, L2016:8166, L2016:8271 och L2021:8853, Norrsunda-Brista 2:14, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologistik Rapport 2024:1. Stockholm.

2021:18 Bilaga 4 – Osteologi: metod, humanosteologi, Bilaga 5 – Osteologi: humanosteologi, Katalog 1. Gravar samt rapporttext i den arkeologiska rapporten. Osteologisk analys av skelettgravar från senvikingatid-tidigmedeltid, hög- och sen medeltid samt 1600- och 1700-tal från Domkyrkoplan (gravkatalog), Uppsala 88:1/L1941:2293, fastigheten Fjärdingen 22:1, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling och Sofia Prata. I: Qviström, L., Sjöling, E. & Bengtsson, H. (med bidrag av Prata, S.), 2022. Domkyrkoplan – kyrkogård och byggarbetsplats. Arkeologisk schaktningsövervakning och undersökning, L1941:2293, Fjärdingen 22:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2022:01. Uppsala.

2021:19 Osteologisk analys av djurbensmaterial från en utredning etapp 2, inför ny fjärrvärmeledning (Felix 2), fornlämning L2022:690 och L2022:692, Gävle socken, Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län.Muntlig uppgift, s. 27 samt fyndtabell, bilaga 7, s.56, F1-8. Av Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. 2022. Från stenålder till 1800-tal mellan Sandviken och Gävle. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför ny fjärrvärmeledning Sandviken, Valbo och Gävle socken, Sandviken och Gävle kommun, Gästrikland, Gävleborgs län. SAU rapport 2022:17. Uppsala.

2020

2020:1 Osteologisk analys av djurbensmaterial från väg 56 Kvicksund-Västjädra, förundersökning, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland. Endast PM och Excel. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. SAU. I: Celin, U. & Lindkvist, A. 2021. Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra. Förundersökningar, Fornlämningarna L2003:7067, L2004:4440, L2004:5178, L2020:620, L2020:622, L2020:626, L2020:631, L2020:651, L2020:740, L2020:788, L2020:5401, Rytterne och Dingtuna socknar, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:21. Uppsala.

2020:2 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Söderhällby, Östra Fyrislund, fornlämning Vaksala 297:1/L1941:3791, Uppsala kommun, Uppland. Endast PM och Excel. Av Emma Sjöling. I: Lucas, R. & Frölund, P. 2020. Söderhällbys sista dagar. En boplats från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning, L1941:3791, Söderhällby 1;2, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:16. Uppsala.

2020:3 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Håga FU, Uppsala 487:1/L1941:2286, Uppsala kommun, Uppland. Endast Excel. Av Emma Sjöling. I: Göthberg, H. 2020. Boplatser i Håga, bronsålder och järnålder. Arkeologisk förundersökning. L1941:2286, L1941:2570, L1941:2286, L2020:4377, Håga 10:35, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:06. Uppsala.

2020:4 Osteologisk analys av brandgravar och en boplatslämning från yngre bronsålder och äldre järnålder från en arkeologisk undersökning i Drothem 76:1/L2012:4459, 77:1/L2012:4322 och 353/L2008:8074, Söderköpings kommun, Östergötland. Av Emma Sjöling. I: Wikborg, J. 2020. Välkommen åter! Återbruk av en gravplats från bronsålder. Arkeologisk undersökning av stensättningar och boplatslämningar från brons- och järnålder. Fornlämningarna Drothem 76:1/L2012:4459, 77:1/L2012:4322, 85:1/L2012:4555, 347/L2008:4924 & 53/L2008:8074, Högby 1:108 och Kolstad 1:1, Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. SAU rapport 2020:25. Uppsala.

2020:5 Osteologisk analys av djurbensmaterial från mesolitikum och senneolitikum från arkeologisk undersökning i Riksten, Botkyrka 516:1/L2017:2912, Botkyrka 517:1/L2017:2913, Botkyrka 518:1/L2017:3521, Stockholms län, Södermanland. Av Emma Sjöling. I: Sundström, L., Guinard, M., Svenman, E. & Andersson, F. (med bidrag av Brorsson, T. och Sjöling, E.) 2020. Rikstenboplatserna. Arkeologisk undersökning av mesolitiska platser på Södertörn med yxproduktion och stora kokgropar samt utmarksbruk från senneolitikum till äldre järnålder. L2017:2912, L2017:2913, L2017:3521, L2017:3368, Riksten 8:1, Botkyrka socken och kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:29. Uppsala.   

2020:6 Osteologisk analys. Brandgrav A1 från Dalby 131:1, L1944:7569, Dalby socken, Uppsala kommun, Uppland. Av Sofia Prata. I: Wertwein, G. 2020. Arkeologi i samband med förläggning av fiber inom Projekt Dalby-Västeråker GSF. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med kabelnedläggning nära lämningarna L1944:7569, L1941:3373, L1943:19 m.fl., Dalby, Västeråker och Uppsala-Näs socknar, Uppsala kommun, Uppsala län. Arkeologistik Rapport 2020:21. Stockholm.

2020:7 Osteologisk analys av en skelettgrav från Boglösa kyrka, Boglösa 613/L1939:4958, Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I. Lucas, R. 2020. En tidigkristen grav vid Boglösa kyrka. Arkeologisk schaktningsövervakning, L1944:7664 (Boglösa 582:1) och L1939:4958 (Boglösa 613) Boglösa 17:1 Enköping Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:12. Uppsala.

2020:8 Osteologisk analys av två skakade skelettgravar från Uggelsta. L1942:2495, Fornlämning Lena 124:1, Uppsala stad, Lena socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Av Emma Sjöling. I: Wertwein, G. 2021. Arkeologi i samband med förläggning av fiber inom Projekt Vattholmabygden GSF Vikingatida skelettgravar och boplatslämningar från bronsålder-järnålder mm. Arkeologisk undersökning i form schaktövervakning i samband med kabelnedläggning nära lämningarna RAÄ Viksta 9:1, Ärentuna 32:1, Tensta 33:1 m.fl., Uppsala kommun, Uppsala län. Arkeologistik AB Rapport 2021:18. Stockholm.

2020:9 Osteologisk analys av brända ben från en stensättning inom Rimbo 207:1/L2015:893, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Wertwein, G. 2021. Arkeologisk undersökning av bronsåldersgravar i Rimbo. Arkeologisk undersökning av röset L2015:893 och stensättning L2021:150 inom fastigheten Rimbo-Tomta 7:1, Norrtälje kommun, Stockholms län. Arkeologistik Rapport 2021.3. Stockholm.

2020:10 Osteologisk analys av en jordbegravning inom fornlämning L1983:1114/Strängnäs 314:1, fastigheten Kyrkberget 13, Strängnäs stad och kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. I: Norberg, L. 2021. Kyrkberget Fornlämning L1983:1114, Kyrkberget 13, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Lars Norberg Vikingatid & medeltid. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2021:05. Nyköping. 

2020:11 Osteologisk analys av brandgravar invid Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra, fornlämning L2004:5178 och L2020:649, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Av Emma Sjöling. I: Celin, U. 2022. Arkeologiska undersökningar längs Räta linjen, Väg 56 sträckan Kvicksund-Västjädra trafikplats. Arkeologisk undersökning, Fornlämningar L2020:620, L2020:649 och L2004:5178, Fastighet, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:23. Uppsala.

2020:12 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Smedstorpet invid Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra, fornlämning L2020:620, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Av Emma Sjöling. I: Celin, U. 2022. Arkeologiska undersökningar längs Räta linjen, Väg 56 sträckan Kvicksund-Västjädra trafikplats. Arkeologisk undersökning, Fornlämningar L2020:620, L2020:649 och L2004:5178, Fastighet, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:23. Uppsala.

2020:13 Osteologisk analys. Brända ben från gravar och övriga anläggningar från romersk järnålder till vendeltid. Väg 56, sträckan Kvicksund-Västjädra, fornlämning L2020:5400, fornlämning L2020:5402 och L202:5403, Rytterne socken Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. Av Sofia Prata. I: Lindkvist, A. (med bidrag av Wikborg, J.) 2021. Nya gravfält och kultplatser i Gruffet och Västjädra. Förundersökningar för väg 56 Kvicksund-Västjädra, L2004:2279, L2020:633, L2020:647, L2020:5399, L2020:5400, L2020:5402, L2020:5403, L2020:10008, Giresta 4:6,1, Lagersberg 2:3, Västjädra 2:8,1, Västjädra 2:15, Dingtuna och Rytterne socknar, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2021:3. Uppsala.

2020:14 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Klista, Vårfrukyrka socken, fornlämning L2020:3954, Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Av Sofia Prata. I: Celin, U. 2021. Bronsålderslämningar vid Klista. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2020:3954, Vårfrukyrka-Klista 4:1, Vårfrukyrka socken, Enköpings kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2021:10. Uppsala.

2019

2019:1 Osteologisk analys. Obrända människotänder och brända benfragment från Søndre Lore, 187/8, Hole kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. I: Orvik, K. 2020. Graver, vikingtid. Lore, 187/8, Hole kommune, Buskerud. Feltleder: Kristin Orvik, prosjektleder: Zanette T. Glørstad. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2019:2 Osteologisk översiktlig analys. Obrända djurben från Jämmertuna FU, Fastighet, socken, kommun, län: Nyckelberget 1:1 och 1:8 samt Väpnaren 2, Köpings socken och kommun, Västmanland. Fornlämningstyp och nummer: boplatslämning övrig (Köping 386), husgrund, historisk tid (Köping 387) och husgrund, historisk tid (Köping 390). Av Emma Sjöling. I: Eklund, S. & Wikborg, J. 2019. Jämmertuna – Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna Köping 386, 387 & 390. Fastigheterna Nyckelberget 1:1, Väpnaren 2, Köpings socken, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:15. Uppsala.

2019:3 Osteologisk analys. Brända människoben från Stølebotnen, Hol kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2019:4 Osteologisk analys. Brända människoben från Lindås, Kongsberg kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2019:5 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav och tre fotgrøfter/kantrännor i Eidstein 1, 4103/12, Fv 301 Søndersrød-Berg, Larvik kommune, Vestfold. P220349. Av Emma Sjöling. I: Stokke, J.-S. Frøshaug. 2020. Gravfelt, kokegropfelt og bosetningsspor. Eidsten 4103/12, Mellom Holhjem 4105/3, Nordre Holhjem 4106/2, Larvik, Vestfold. Feltleder: Jo-Simon Frøshaug Stokke, prosjektleder: Christian L. Rødsrud. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2019:6 Osteologisk analys. Brända ben från två kokgropar i Foldvik Østre, 4026/2, Fv 301 Jahrehagen-Skårabakken, Larvik kommune, Vestfold. P220348. Av Emma Sjöling. I: Zawalska, J. 2020. Bosetningsspor. Foldvik Østre, 4026/1 m.fl., Larvik, Vestfold. Feltleder: Judyta Zawalska, prosjektleder: Christian L. Rødsrud. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2019:7 Osteologisk analys. Brända djurben från Heimdalsjordet – en handels- och produktionsplats från vikingatiden, Sandefjorrd kommune, Vestfold. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2019:8 Osteologisk analys. Brända och obrända djurben från en neolitisk kustlokal, Alveberget 8, Tromøy, Arendal kommune, Aust-Agder fylke, Prosjektnummer 430396. Av Sofia Prata (med bidrag av Emma Sjöling). Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Resultaten ingår i: Mansrud, A., Berg-Hansen, I.M. 2012. Animist Ontologies in the Third Millennium BCE? Hunter-Gatherer Persistency and Human–Animal Relations in Southern Norway: The Alveberget Case. I: De Greuter, Open Archaeology 2021; 7: 868–888.  

2019:9 Osteologisk analys. Djurben från arkeologiska undersökningar på västra (Fornlämning 263:1) och östra kungsgårdsplatån (Norrhögen) (Fornlämning 123) i Gamla Uppsala år 2015, Uppsala, Uppland. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Viking Dynasties, Uppsala universitet.

2019:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från Häggeby, fornlämning 341, Skuttunge socken, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Lucas, R. 2019. Häggeby – ett utsnitt av uppländsk bronsålder. Arkeologisk undersökning. Raä Skuttunge 341 (L1939:5801), Häggeby 1:3, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2019:17. Uppsala.

2019:11 Osteologisk översiktlig analys av djurbensmaterial från en arkeologisk förundersökning längs väg 600, Björklinge 318:1 och Bälinge 133:1-2, fastigheterna Lytta 1:126, Björklinge-Salsta 1:1 och Sandbro 7:1, Uppsala kommun och län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Wikborg, J. (med bidrag av Sundkvist, A. & Wikborg, M.) 2019. Boplatslämningar utmed väg 600. Arkeologisk förundersökning, Bälinge 133:1-2/L1944:9258 & 9358 och Björklinge 318:1/L1944:2772, Lytta 1:126, Björklinge-Salsta 1:1 och Sandbro 7:1, Bälinge och Björklinge socknar, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:25. Uppsala.

2019:12 Osteologisk analys av brandgrav 378/400 på fornlämning Täby 135:1, fastighet Tibble 10:3, Täby socken och kommun, Stockholms län, Uppland. Av Ylva Bäckström. I: Eklund, S. & Prata, S. 2020. Gravar i skuggan av Täby centrum. Förundersökning och Arkeologisk undersökning av delar av ett gravfält med tilliggande boplatslämningar. Täby 135:1, L2014:857, Tibble 10:3, Täby kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:1. Uppsala.

2019:13 Osteologisk analys av brandgrav från fastigheten Märsta 21:44, L2019:451, Norrsunda socken, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Wertwein, G. 2021. En vikingatida grav i Söderby Arkeologisk undersökning, fornlämning L2019:451, fastigheten Märsta 21:44, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologistik Rapport 2021:6. Stockholm.

2019:14 Osteologisk analys av brandgrav från fornlämning L1984:4754/Lid 42:1, Svista 1:7, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. I: Svensson, I. 2019. En grav vid Svista. L1984:4754/Lid 42:1, Svista 1:7, Lids socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:21. Nyköping.

2019:15 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Katrineholm 53 (L1982:7169), fastigheten Djulö 2:3, Katrineholms socken och kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. I: Gustafsson Gillbrand, P. 2019. Djulö backar. Fornlämning L1982:7169/Katrineholm 53, Djulö 2:3, Katrineholms socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Tidigneolitikum & järnålder. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2019:20. Nyköping.

2019:16 Osteologisk analys av brända ben från ett kulturlager från Løstvet 53/4, Skipstvet kommune, Østfold. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Østfold fylkeskommune.

2019:17 Osteologisk analys av en brandgrav från Carolina Rediviva, Övre Slottsgatan, Uppsala län. Av Emma Sjöling. I: Stenström, K. 2020.
Bronsålderslämningar, järnåldersgravar och tidigmodern bebyggelse i centrala Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. L1941:2293, L2019:7561, L2019:7563, L2019:7566 Kåbo 15:1, Kåbo 1:71 & Fjärdingen 1:17 Uppsala Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:02. Uppsala.

2019:18 Osteologisk analys av djurbenmaterial och en brandgrav från Enköpings Garnison etapp 1, arkeologisk förundersökning, fornlämning Vårfrukyrka 612 m.fl., Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I. Frölund, P. 2020. Enköpings garnison II. Arkeologisk förundersökning. Enköpings militärövningsfält 1:1, Enköping, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:06. Uppsala.

2018

2018:1 Osteologisk analys. Brända ben från en fotgrøft vid Lekum 90/1, Eidsberg kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. 2018. Bosetningsspor og graver, Lekum, 90/1, Eidsberg k., Østfold. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:2 Osteologisk analys. Brandgrav från en förundersökning i Drothem 76:1, Söderköpings kommun, Östergötland. Av Emma Sjöling. I: Berg, P., Celin, U., Lundin, J. & Westrin, K. 2018. Förbifart Söderköping – Gravar, torp och boplatser. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningar Drothem 76:1, Drothem 77:1, Drothem 85:1-2, Drothem 347, Fastigheterna Högby 1:108 och Kolstad 1:1, Drothem, Skönberga och Söderköping socknar, Söderköpings kommun, Östergötland. SAU rapport 2018:21. Uppsala.

2018:3 Osteologisk analys. Brända ben från vikingatida grav. Grav 258, Fornlämning 46:1-2, Hörnet 24, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Ag 2017_15. Av Sofia Prata. I: Ekman, T. & Sundberg, K. Gränsfall på Hörnet. Arkeologisk undersökning. RAÄ-nr Sollentuna 46:1 och 46:2 Hörnet 24, Sollentuna socken, Sollentuna Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2018:08.

2018:4 Osteologisk analys. Brandgravar och bosättningsspår/ boplatslämningar från Kneppe, 36/120, Nannestad kommune och Garder Østre, 166/21, Ullensaker kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Orvik, K. 2018. Graver og bosetningsspor, Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k., Akershus. Feltleder: Kristin Orvik, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:5 Osteologisk analys. Benmaterial från boplats och grav på Drognes 169/270, Nes kommune, Akershus, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Sæther, Kathryn E. 2018. Gårdstun fra folkevandringstid-vikingtid. Drognes øvre og østre, 169/270, Nes kommune, Akershus. Feltleder: Kathryn E. Sæther, prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:6 Osteologisk analys. Brända ben från Hortemo. Hortemo kunstgressbane, Hortemo, Songdalen kommune, Vest-Agder.
Prosjektnummer 280237, saksnummer 2016/3590. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2018:7 Osteologisk analys. Benmaterial från boplatsanläggningar på Eidsvoll Prestegård och Kråkvål samt brandgravar på Botshaug. Eidsvoll kommune, Akershus. Av Rudolf Gustavsson. I: Orvik, K., Sæther, K. & Iversen, F. 2019. Dobbeltspor Gardemo-Dovrebanen, Eidsvoll kommune, Akershus. del II. Graver, smievirksomhet, latrine, hulvei, aktivitets – og produksjonsspor. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:8 Osteologisk analys. Brända ben från två kokgropar längs E16 i Jevnaker kommune, Oppland. Av Rudolf Gustavsson. I: Friis, E. K. 2020. Kokegroper, rydningsrøyser, kullgroper og hulvei. Olum østre, Røstø, Rønnerud og Mo med Klæggerud, 121/1, 138/1, 144/1, 148/1, Jevnaker, Oppland. Feltleder: Ellen Kathrine Friis, prosjektleder: Ole Christian Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:9 Osteologisk analys. Brandgravsmaterial från Ihle 4,1 Nes kommun, Akershus, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Viken, S. 2018. Kremasjonsgrav. Ihle nordre, 4/1, Nes, Akershus. Feltleder: Synnøve Viken, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:10 Osteologisk analys. Brända ben från gravhaug. Vestby Nordre, Sørenskrivergården, Prosjektkode 220324 (id 52079), Sørum kommune, Åkershus. Av Sofia Prata. I: Friis, E.K. 2019. Gravhaug. Vestby Nordre, 46/12 og 46/19, Sørum kommune, Akershus. Feltleder: Ellen Kathrine Friis, prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:11 Osteologisk analys. Brandgravar från Bjørnstad Søndre, 2047/1, Sarpsborg kommune, Østfold. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2018:12 Osteologisk analys. Brandgravar (ID 229388) från Leirdalsveien 39 under Solhaug, 59/22, Øvre Eiker kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. I: Reitan, G. 2018. Graver fra førromersk jernalder, Leirdalsveien 39, 41, Solhaug u. Hals Store, 59/22, Øvre Eiker, Buskerud. Feltleder: Gaute Reitan, prosjektleder: Hege Damlien/Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:13 Osteologisk analys. Djurben från 1700-tal vid Gorsinge torp. Strängnäs 354:1, Gorsinge 1:1, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Av Rudolf Gustavsson. I: Norberg, L. 2018. Hallingstorp & Östmanstorp. Fornlämning Strängnäs 354:1 , Gorsinge 1:1, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Nyare tid. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2018:6. Nyköping.

2018:14 Osteologisk analys. Brända ben från Njurunda. Fastighet Kvissle 5:1, 2:66, S:1, fornlämning Njurunda 1268, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Av Sofia Prata. I: Lindeberg, M. 2018.
Arkeologisk undersökning av det överodlade vikingatida gravfältet Raä 1268 i Kvissle, Njurunda socken. Fastighet: Kvissle 5:1, 2:66, Raä 1268 Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad, Västernorrlands län. Västernorrlands Museum, Rapport 2018:4. Härnösand.

2018:15 Osteologisk analys. Två kranier från Klostergatan. Dragarbrunn 1:2, Fornlämning: Uppsala 88:1, Uppsala stad, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Projektnummer Upplandsmuseet: ARK 8666. Av Sofia Prata. I: Sunding, E. & Lucas, R. 2019. Arkeologi på Klostergatan och Östra Ågatan i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Raä Uppsala 88:1, Dragarbrunn 1:2, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2019:09. Uppsala.

2018:16 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslämningar från Monsrud på Meli 52/10, Sørum kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Sæther, Kathryn E. 2019. Boplass, gravfelt og kokegropfelt. Monsrud på Meli, 52/10, Sørum kommune, Akershus fylke. Feltleder: Kathryn E. Sæther, prosjektleder: Kathrine Stene. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från Akallalänken intill Spånga 104, tre arkeologiska förundersökningar och tre arkeologiska undersökningar, Spånga 92:2, 104 och 378:1, Stockholm 250, 756 och 776, Stockholms kommun, Uppland, Stockholms län. SAU-projekt 2183, 2193, 3188 och 3190. Av Rudolf Gustavsson. I: Celin, U. (med bidrag av Peter Berg) 2020. Arkeologiska undersökningar längs Akallalänken. Redovisningar av två arkeologiska förundersökningar och tre arkeologiska undersökningar. RAÄ Spånga 92:2, 104:1, 104 och 378:1, Stockholm 250, 756 och 776, Fastigheterna Akalla 4:1 och Barkarby 2:2, Stockholms kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:8. Uppsala.

2018:18 Osteologisk analys. Åker gård. Osteologiskt material från 2016 års undersökning på en centralplats från järnålder i Hamar, Hedmark fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2018:19 Osteologisk analys. Gravhögar och en avfallsgrop i Voldskogen, Halmstad, 51/43, Rygge kommune, Østfold. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. & Orvik, K. 2020. Gravhauger. Voldskogen, 51/43, Rygge, Østfold. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, Kristin Orvik, prosjektleder: Steinar Solheim. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:20 Osteologisk analys. Brandgravar från Kelthögen, Alunda 88:1, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland. Av Emma Sjöling och Rudolf Gustavsson. I: Eklund, S., Hulth, H. & Svenman, E. (med bidrag av Bengtsson, M., Gustavsson, R., Jahrehorn, M., Ljungkvist, J., Pettersson, S., Sjöling, E., Strehlau, H., Thölin, F. & Wikborg, J.) 2020. Kelthögen – ett gravfält från yngre järnålder samt boplatslämningar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Alunda 88:1 och 728, Marma 1:67, 3:2 & 6:1, Alunda socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:32. Uppsala.

2018:21 Osteologisk analys. Brända ben från kremeringsgrav vid Onsjön, Fjällsjö sn. Jämtland. Av Rudolf Gustavsson. I: Engman, A. 2019. Onsjön. Arkeologisk undersökning av järnåldersgrav vid Björnberget, Onsjön. Fjällsjö sn, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Rapport­ Jamtli 2019:8. Östersund.

2018:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från stenålder, järnålder och medeltid./efterreformatorisk tid. Mosås, fornlämningarna Mosjö 45:1 och Mosjö 46.1, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. Av Emma Sjöling. I: Celin, U. (med bidrag av Guinard, M.) 2019. Såsom i Mosås – en arkeologisk förundersökning med stort tidsdjup, fornlämningarna Mosjö 45:1 och Mosjö 46:1, fastigheterna Mosås 19:3, 21:1 och 1:70, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:6. Uppsala.

2018:23 Fördjupningsartikel. Prata, S. & Sjöling, E. 2018. Bränt var det här! – en osteoarkeologisk studie av begravningar med bålplatser. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Seiler, A. & Wikborg, J. (red.) 2018. at Upsalum – människor och landskapande. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning. Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:1, 21:13, 21:27 m.fl.; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 586:1, 597:1, 603:1, 604:1, 605:1 och 606:1. Dnr 5.1.1-00031-2015. Arkeologerna, Statens historiska museer, Upplandsmuseet och Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) Rapport 2017:1_1.

2018:24 Fördjupningsartikel. Magnell, O., Prata, S. & Sjöling, E. 2018. Att behandlas som ett djur – vendel- och vikingatida djurben från gravar och gårdar. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Seiler, A. & Wikborg, J. (red.) 2018. at Upsalum – människor och landskapande. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning. Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:1, 21:13, 21:27 m.fl.; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 586:1, 597:1, 603:1, 604:1, 605:1 och 606:1. Dnr 5.1.1-00031-2015. Arkeologerna, Statens historiska museer, Upplandsmuseet och Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) Rapport 2017:1_1.

2018:25 Osteologisk analys. Ben från brandgravar, boplats och rituella kontexter inom Hjulsta 96:1. Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland. Av Sofia Prata (med bidrag av Rudolf Gustavsson och Emma Sjöling). Otryckt rapport. Beställare: Kulturmiljö Mälardalen.

2018:26 Osteologisk analys. Gammel Lejre. Arkeologiska undersökningar vid Mysselhøjgård år 2017 och 2018. ROM 641 Gl. Lejre. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Viking Dynasties, Uppsala universitet.

2018:27 Osteologisk analys. Djurben från en arkeologisk undersökning på Norra Gärdet i Gamla Uppsala år 2015. Fornlämning Uppsala 285:1, Uppsala, Uppland. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Viking Dynasties, Uppsala universitet.

2018:28 Osteologisk analys. Brandgravar från yngre järnålder i Geta, Vestergeta by. Fornlämning Ge 15.4, Fastighet Mastans 4:57, Geta socken, Vestergeta by, Geta kommun. Av Sofia Prata (med bidrag av Gustavsson, R. & Sjöling, E.) Otryckt rapport. Beställare: Ålands landskapsregerings museibyrå.

2018:29 Osteologisk analys. Boplatsmaterial från Klockarvretarna, Tortuna, en lokal med dateringar från romersk järnålder till tidig medeltid. Fornlämning Tortuna 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. I: Sundkvist, A. & Svenman, E. (med bidrag av Jennie Andersson, Torbjörn Brorsson, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Susanna Eklund, Marja Eriksson, Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Frida Löjdström, Emma Sjöling, Andreas Svensson och Fredrik Thölin) 2019. Ring, ring! Kultplatskontinuitet i Tortuna. Från amuletter till klockklang. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid, kultplats från yngre järnålder och tidigkristna gravar. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Tortuna 36:1, 305:1-2, 306:1 och 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:19. Uppsala.

2018:30 Osteologisk analys. Fältosteologisk analys av tidigkristna skelettgravar i Tortuna. I: Sundkvist, A. & Svenman, E. (med bidrag av Jennie Andersson, Torbjörn Brorsson, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Susanna Eklund, Marja Eriksson, Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Frida Löjdström, Emma Sjöling, Andreas Svensson och Fredrik Thölin) 2019. Ring, ring! Kultplatskontinuitet i Tortuna. Från amuletter till klockklang. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid, kultplats från yngre järnålder och tidigkristna gravar. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Tortuna 36:1, 305:1-2, 306:1 och 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:19. Uppsala.

2018:31 Osteologisk analys. Brända ben från förundersökningen av den mellanneolitiska lokalen Kränglan 2, Örebro 210, i Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. (med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin). 2019. Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437, Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Uppsala.

2018:32 Osteologisk analys. Brända ben från förundersökningen av den mellanneolitiska lokalen Kränglan 1, Örebro 433, i Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. (med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin). 2019. Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437, Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Uppsala.

2018:33 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från slutundersökningen av den mellanneolitiska lokalen Kränglan 2, Örebro 210, i Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. (med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin). 2019. Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437, Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Uppsala.

2017

2017:1 Osteologisk analys. Brandgravar vid Storby backe. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Rapport 2017:1_13 Arkeologisk undersökning Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:1, 21:13, 21:27 m.fl.; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 586:1, 597:1, 603:1, 604:1, 605:1, 606:1 och 682 Sofia Prata, Emma Sjöling och Rudolf Gustavsson. Arkeologerna, Upplandsmuseet och SAU.. Arkeologerna Rapport 2017:1_13.

2017:2 Osteologisk analys. Djurben från fornlämning Västerås 1060:1 på fastigheten Tönsta 4:1 och Västerås 2:33 vid Hacksta industriområde i Västerås kommun, Västmanlands län. Av Rudolf Gustavsson. I: Eklund, S. 2018. Återbesök i Hacksta. Bland brunnar och hud. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning, Västerås 1050:1, Tönsta 4:1, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:18. Uppsala.

2017:3 Osteologisk analys. Brända ben ur gropkeramiska kulturlager från Sjölunda, fornlämning Fellingsbro 291:1 på fastighet Sjömo 1:21 i Lindesbergs kommun, Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. 2017. Sjölunda. Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats. Fornlämning Fellingsbro 291:1, Sjömo 1:2, Fellingsbro sn, Lindesbergs kn, Västmanland, Örebro län. SAU rapport 2017:5. Uppsala.

2017:4 Osteologisk analys. Brandgrav från Fallaveien, Falla 33/2, 57, Fet kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Ødegaard, M. 2017. Del av gravfelt, branngrav, mulig fotgrøft og grav, Falla, 33/2, 57Fet kommune, Akershus. Utgravningsleder: Marie Ødegaard prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2017:5 Osteologisk analys. Brända djurben från fornlämning Brännkyrka 10:2 i Årstaberg, Stockholms stad, Södermanland. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, L. & Wändesjö, J. 2018. Skyttevärnet. Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning inom fastigheterna Skyttevärnet 1, Sjövik 5 och Årsta 1:1, Stockholms län, Stockholms stad, Brännkyrka socken. Stockholms läns museum Rapport 2018:7. Stockholm.

2017:6 Osteologisk analys. Brända ben från Vik Østre, 1023/2, Sarpsborg kommune, Østfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Kile-Vesik, J. 2017. Bosetningsspår, overplöjt gravfält, Vik østre, 102372, Sarpsborg, Østfold. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2017:7 Osteologisk analys. Brända ben ur rotvälta på Skolsegg øvre 45/1, Skedsmo kommune, Akershus fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Sæther, K. 2017. Sikringsundersøkelse av skadet gravhaug. Skolsegg øvre, 45/1, Skedsmo kommune, Akershus. Feltleder: Kathryn E. Sæther, prosjektleder: Grethe B. Bukkemoen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2017:8 Osteologisk analys. Brända ben från gravar och boplatslämningar vid Garder Østre, 166/21, 71, Ullensaker kommune, Akershus fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Orvik, K. 2017. Graver og bosetningsspor. Kneppe, 36/120, Nannestad k. Garder Østre, 166/21, Ullensaker k., Akershus. Feltleder: Kristin Orvik, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2017:9 Osteologisk analys. Brända ben från brandgravar och ett långhus från Solum/Prestegården, 203/1, Skien kommune, Telemark, Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand. Av Emma Sjöling. I: Wenn, C.C. 2022. Graver, hustuft, produksjonsspor, kokegroper, røyser, hulvei. Solum Præstegaard, 203/1, Skien kommune, Vestfold og Telemark. Utgravningsleder: Camilla Cecilie Wenn, Feltleder: Hilde M. S. Melgaard, Feltleder GIS: Kristin Eriksen. Rapport Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2017:10 Osteologisk analys. Två brandgravar från kvarteret Laggkärlet, Linköping. Av Rudolf Gustavsson. I: Sundberg, K. 2017. 2017. Gravar och bålplats i Berga. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Linköping 72:1, kvarteret Laggkärlet, Berga, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Lst dnr 431-4549-16. Arkeologgruppen AB rapport 2017:13. Örebro.

2017:11 Osteologisk analys. Översiktlig osteologisk bedömning av ben vid Sigurdsristningen, Jäder 125:2, fastigheten Sundbyholm, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Av Sofia Prata. I: Norberg, Lars. 2017. En härd vid Sigurdsristningen Fornlämning Jäder 125:2, Sundbyholm 2:1, Jäders socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Vikingatid. Sörmlands Arkeologi AB. Rapport 2017:14. Nyköping.

2017:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från en kompletterande arkeologisk förundersökning av en järnåldersboplats i Västra Skälby, Västerås 743:7, Västerås 2:50 och 2:53, Västerås kommun, Västmanland. Av Therese Ekholm. I: Sundkvist, A. & Löjdström, F. (med bidrag av Ekholm, T. och Svenman, E.) 2018. Åter i Skälby. Kompletterande förundersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder, fornlämning Västerås 743:7, Fastighet Västerås 2:50 och 2:53, Västerås socken och kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2018:2. Uppsala.

2017:13 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från en arkeologisk förundersökning i Barkarbystaden. Spånga 92:2, fastighet Barkarby 2:2, Järfälla kommun, Stockholms län, Uppland. Av Therese Ekholm. I: Celin, U. med bidrag av Berg, P. 2018. Barkarbystaden. Arkeologisk förundersökning, RAÄ Spånga 92:2, Barkarby 2:2, Stockholms socken, Järfälla kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2018:20. Uppsala.

2017:14 Osteologisk analys. Översiktlig osteologisk bedömning av brända ben från Ammerån, Borgvattnet 108:1, Ragunda kommun, Jämtland. Av Therese Ekholm. I: Hovanta, E. & Groop, N. 2015. Storfinnforsen-Midskog. Arkeologisk utredning av kraftledning 2014, Ramsele socken i Ångermanland, Borgvattnet, Lit och Stugun socknar i Jämtland. Stigfinnaren, Arkeologi och kulturhistoria AB, Rapport 56. Hedesunda.

2017:15 Osteologisk analys. Djurben från Hotellet 26, Nyköping 231:1, Nyköpings socken och kommun, Södermanland. Av Therese Ekholm. Otryckt rapport. Beställare: Sörmlands Arkeologi AB.

2017:16 Osteologisk analys. Obrända människoben från en skelettgrav från Sangesland, 49/2, Vennesla kommune, Vest-Agder, Norge. Av Emma Sjöling. I: Wenn, C.C. 2017. Flatmarksgrav fra vikingtid. Sangesland, 49/2, Vennesla, Vest-Agder. Utgravningsleder: Camilla Cecilie Wenn, prosjektleder: Marianne Vedeler. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2017:17 Osteologisk analys. Brända ben från mellanmesolitiska lager vid Kjørholt, Porsgrunn kommune, Telemark, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016

2016:1 Osteologisk analys. Brandgrav från Maltesholm 1:5, Höge Väg vindkraftpark, Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads kommun, Skåne. Av Emma Sjöling. Inbakad i: Hulting Lindgren, C. (med bidrag av Connelid, P.) 2016. Maltesholm 1:5 och Kungsoran 3:1, RAÄ 346, 405 och gravröse. Vinkraftpark Höge väg, Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads kommun i Skåne, Arkeologisk förundersökning och slutundersökning 2015. Rapport 2016:11. Löddeköpinge.

2016:2 Osteologisk analys. Ett bränt benfragment från en mellanneolitisk boplats vid Løkkeveien, Son, Vestby kommune, Akershus. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:3 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav vid JohnColletts alle 92, Berg 48/89, Oslo. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. 2016. Gravhög. Berg 48/89, John Collets Allè 92, Oslo. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, prosjektleder: Grethe Bjørkan Bukkemoen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:4 Osteologisk analys. Djurben från förundersökning av boplatslager på RAÄ 41:1 i Nevishög socken, Skåne. Av Rudolf Gustavsson. I: Hulting, Lindgren, C. 2015. Stanstorp 5:1, RAÄ 41. Boplatskontinuitet från romesrk järnålder till vikingatid. Nevishögs socken och Staffanstorps kommun i Skåne. Arkeologisk förundersökning 2015. Löddeköpinge.  

2016:5 Osteologisk analys. Benmaterial från 2015 års arkeologiska undersökning vid Stensö borg i Östra husby socken, Östergötland. Av Rudolf Gustavsson. I:  Rundkvist. M., Aines E. & Eriksson, M.G. 2016. Stensöborg 2015. Excavations in 2015 at Stensö Castle in Östra Husby Parish, Östergötland, Sweden. Martin Rundkvists arkiv.

2016:6 Osteologisk analys. Brandgravar från äldre järnålder i Stavby, fastighet Jönninge 2:2, fornlämning 65:1-2, Stavby socken, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. (med bidrag av Emma Sjöling). 2016. En rund och en fyrkantig – två gravar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Stavby 65:1-2 samt nytillkomna lämningar, Stavby socken, Uppland, Jönninge 2:2, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU Rapport 2016:12. Uppsala.

2016:7 Osteologisk analys. Brandgrav från Basberg nordre, 90/187, Trapesveien, Tønsberg kommune, Vestfold. Av Emma Sjöling. I: Russ, H. & Ødegaard, M. 2017. Aktivitetsspor/ Rester av gravminner. Basberg nordre, 90/187, Trapesveien, Tønsberg kommune, Vestfold. Feltleder: Helene Russ, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:8 Osteologisk analys. Brandgrav från Årby skeppssättning, fornlämning 192, Svedvi socken, Västmanland (Vlm 29008:1-7). Av Emma Sjöling. I: Wikborg, J. & Heimer, J. 2018. Årbyskeppssättningen – Vård av fornlämning samt kompletterande analys av äldre fyndmaterial, fornlämning 192:1, Årby 4:5, Svedvi socken, Hallstahammars kommun, Västmanland, Västmanlands län. Arkivrapport. SAU Rapport 2018:4. Uppsala.

2016:9 Osteologisk analys. Boplatsmaterial från Eds allé, en yngre järnålderslokal i Upplands Väsby. Fornlämning Ed 191, 44, Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. Rudolf Gustavsson. I: Celin, U. & Eklund, S. 2016. Eds allé – en yngre järnåldersboplats intill vadet. En arkeologisk undersökning och två arkeologiska förundersökningar. Fornlämning Ed 191, 44:3 samt 153:1, Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2017:8. Uppsala. Beställare: SAU.

2016:10 Osteologisk analys. Hästben från Skytra 285/1 och Kausvol 60/1, Stange kommune, Hedmark. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Hedmark fylkeskommune.

2016:11 Hästskelett och ett antal djurben. E16 Hønenkrysset, Ringvold, 39/2, Ringerike kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. I: Wenn, C.C. 2019. Bosetningsspor, kokegropfelt og dyrkningsspor fra bronsealder og jernalder. Ringvold, 39/2, Ringerike k., Buskerud. Utgravningsleder: Camilla Cecilie Wenn, prosjektleder: Grethe B. Bukkemoen/Steinar Solheim. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:12 Osteologisk analys av en brandgrav från fornlämning Strängnäs 325:1, fastigheterna Bussen 2 och Gorsinge 1:20, Strängnäs socken och kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. I: Norberg, L. 2016. Stensättning i Gorsinge. Fornlämning Strängnäs 352:1, Bussen 2 & Gorsinge 1:20, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Förromersk järnålder. Sörmlands Arkeologi AB. Rapport 2016:18. Nyköping.

2016:13 Osteologisk analys. Djurben från en smedjetomt i Kaupang, Vestfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: McGraw, J. L. 2017. Del av handelsplass fra vikingtid med et metallverksted, brønn, hustomt og kulturlag. Kaupang søndre, 1012/112, Larvik k., Vestfold. Feltleder. Jessica Leigh McGraw, prosjektleder: Axel Mjærum. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:14 Osteologisk analys. Brända ben från Tinghaugen, Flikka, 79/12, Flekkefjord kommune, Vest-Agder. Av Sofia Prata. I: Wenn, C.C. 2016. Gravhaug, kokegrop og lag. Flikka 79/12, Flekkefjord k., vest-Agder. Utgravningsleder: Camilla Cecilie Wenn, prosjektleder: Frode Iversen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:15 Osteologisk analys. Skelettgravar från Björklinge ödekyrkogård. Särskild undersökning. Fornlämning Björklinge 39:1, Björklinge-Salsta 1:1, Björklinge socken, Uppsala kommun, Uppland,Av Sofia Prata. I: Wikborg, J. (med bidrag av Prata, S.), 2018.Björklinge ödekyrkogård. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Björklinge 39:1, Björklinge-Salsta 1:1, Björklinge socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2018:5. Uppsala.

2016:16 Osteologisk analys. Skillingstad 7/1, Kroksti 42/1, Rømma 30/1, Løten kommune, Hedmark, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Uppgift i bl.a.: Kile-Vesik, J., Mjærum, A., Løchsen Rødsrud, C., Linderholm, J. & Hambro Mikkelsen, Peter. 2020. Et Jernaldersgravfelt på Skillingstad i Løten. I: Løchsen Rødsrud, C. & Mjærum, A. 2020. Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo & Statens vegvesen. Oslo.

2016:17 Osteologisk analys. Benmaterial från arkeologisk förundersökning av fornlämning Nyköping 1:1, inom fastigheten Oppeby Gård 1:5, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Av Rudolf Gustavsson. I: Svensson, I. 2016. Ett gravfält i Oppeby. Fornlämning Nyköping 1:1, Oppeby Gård 1:5, Nyköpings socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Vikingatid. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2016:10. Nyköping.

2016:18 Osteologiska analys. Boplatsavfall och byggnadsoffer i Hellby, fornlämning 386:1 i Söderhällby, Vaksala socken, Uppsala kommun. Av Rudolf Gustavsson. I: Lucas, M. 2017. Hellby. På andra sidan kullen. Söderhällby 1:2, Vaksala socken, Vaksala 386, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2017:05. Uppsala.

2016:19 Osteologisk analys. Björnviken. Förundersökning av stensättningar med begravning på fastighet Björnviken 2:1 i Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Av Rudolf Gustavsson. I: Eklund, S. 2016. Björnviken. Arkeologisk förundersökning av tre gravfält och en bytomt. Kvillinge 12:1, Kvillinge 68:1, Kvillinge 106:1 & Kvillinge 151, Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. SAU rapport 2016:21. Uppsala.

2016:20 Osteologisk analys. Brända ben från Froland Kirkegård, Froland kommune, Aust-Agder, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Martinsen, J. 2017. Gravminne og bosetningsspor. Froland vestre, 9/1, Froland, Aust-Agder. Utgravningsleder: Julian Martinsen, prosjektleder: Zanette T. Glørstad, Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:21 Osteologisk analys. Brända ben från en tidigvendeltida-senvikingatida grav. Grav 579, Fornlämning 183:1, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Av Sofia Prata. I: Svensson Hennius, J. med bidrag av Prata, S.Skålgropar och en skadad men mycket rik vikingatida grav vid Klahammar. Förundersökning. Överselö 183:1 & 220:1-2, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands landskap och län. SAU rapport 2016:20. Uppsala. Fel rapportnummer (2016:16 O) i den ostelogiska rapporten.

2016:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och två obrända människoben från Fullerö, fornlämning 602:1, fastighet Fullerö 21:66 och 21:49, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. Av Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. & Svenman, E. 2018. 3000 år under Fullerö huvudgata – boplats, lertäkt och festplats. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Fornlämningarna Uppsala 602:1 och Uppsala 725, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 21:66 och 21:49, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2018:7. Uppsala.

2016:23 Osteologisk analys. Norrköping, Nya torget. Förundersökning år 2016. Av Rudolf Gustavsson. I: Berg, P. & Svensson Hennius, J. 2018. Nya Torget. Arkeologisk förundersökning. Sankt Johannes 96:1, Fastigheterna Östantill 1:2 och 1:7, Norrköpings stad och kommun, Norrköpings socken (fd Sankt Johannes), Östergötlands län och landskap. SAU Rapport 2018:3. Uppsala.

2016:24 Osteologisk analys. Brandgravsmaterial från Drognes 169/4,8, Nes kommun, Akershus, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Figenschou Simonsen, M. 2016. Grav fr avikingtid, Drognes, 169/4,8, Nes kommune, Akershus. Feltlder/prosjektleder: Margrete Figenschou Simonsen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:25 Osteologisk analys. Brända ben från gravhög, Værn 1026/2 Sarpsborg kommun, Østfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Kile-Vesik, J. 2017. Gravhög, Værn, 1026/2 Sarpsborg k., Østfold. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:26 Osteologisk analys. Vinoret– Brända ben från boplatslager och hus i Vinoret, Tuna socken, Medelpad. Av Rudolf Gustavsson. I: Lindeberg, M. 2016. Arkeologisk undersökning av delar av boplatsen Raä 205:2 i Vinoret, Tuna sn. Delrapport, 2015 års undersökning. Fastighet Vivsta 5:29. Tuna socken. Sundsvalls kommun. Medelpad. Västernorrlands län. Rapportnummer 2016:1. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2016:27 Osteologisk analys. Människoben från det äldre järnåldersgravfältet Alunda 716 i Östhammars kommun, Uppsala län. Av Rudolf Gustavsson. I: Hulth, H. & Gustavsson, R. 2020. Romartida gravar i Marma. Undersökning av delar av ett gravfält från romersk järnålder i Marma, Alunda socken. Arkeologisk undersökning längs väg 288, sträckan Alunda-Gimo, delen norra Alunda. Fornlämning Alunda 716. Fastighet Marma 4:1, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppsala län. SAU rapport 2020:23. Uppsala.

2016:28 Osteologisk analys. Brända ben från mesolitiska hyddor vid Eidsberg fengsel, Østereng, 51/6, Eidsberg kommune, Østfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Mjærum, A.J. 2018.  Mellommesolittiske groptufter, bosetninsspor fra bronse- og jernalder og kullgrop fra nyere tid. Eidsberg fengsel, Østereng, 51/6, Eidsberg, Østfold. Utgravningsleder: Axel M. Mjærum, prosjektleder: Ole Christian Lønaas og Hege Damlien. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:29 Osteologisk analys. Brända ben från två senmesolitiska lokaler. Projekt fv.82, Holtebråten-Tusse, Dal øvre, 46/4, Frogn kommune, Akershus fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Mjærum, A. 2021. Havsjødalen, et boplassområde fra Nøstvetfasen Dal Øvre, 46/4 Frogn kommune, Akershus. Utgravninsleder: Carine S. R. Eymundsson, prosjektleder: Axel Mjærum og Inger Marie Berg-Hansen. Rapport Arkeologisk utgravning. (Vedlegg 14.6 Prøver 14.6.1 Rapport, Osteologi). Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2016:30 Osteologisk analys. Brända ben från mesolitikum längs väg 56, boplats Huddunge 230 i Heby kommun, Uppsala län. Av Rudolf Gustavsson. I: Carlsson, T., Kennebjörk, J., Stenbäck, N., Guinard, M., Andersson, F., Sundström, L. & Ahlbäck, M. 2018. Sex arkeologiska undersökningar mellan Heby och Tärnsjö i Västra Uppland. Riksväg 56 Norra. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Huddunge 228-230 samt Nora 412, 428 och 430, Söråmyra 1:16, Hällby 1:4, Nora-Åby 5:1 och Harbo-Eklunda 1:7, Huddunge och Nora socknar, Heby kommun, Uppsala län, Uppland. Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:31. Västerås.

2016:31 Osteologisk analys. Djurben från Fullerö. Förundersökning inom boplats Uppsala 602:1, Uppland. Av Rudolf Gustavsson. I: Svenman, E. 2018. Fullerö Trafikantservice. Arkeologisk förundersökning och utökad förundersökning. Uppsala 602:1, Fullerö 21:83, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2018:10. Uppsala.

2015

2015:1  Gnista. Osteologisk analys av skelett. Emma Sjöling och Sofia Prata. I: Hennius, A., Sjöling, E., Prata, S. & Gustavsson, R. 2016. Människor kring Gnistahögen- Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid. Särskild arkeologisk undersökning, Danmark 62:1, 127:1 & 227:1. Danmark socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2016:02, SAU rapport 2016:10. Uppsala.

2015:2 Osteologisk analys. Brända djurbensmaterial från två mesolitiska boplatser. Skån, fornlämning 795 och Skånskogen, fornlämning 797, Strömbackaskogen 2:1, Ljusdal socken, Ljusdals kommun, Hälsingland. Therese Ekholm. I: Ahlbeck, M. & Guinard, M. 2016 (med bidrag av Ekholm, T., Knutsson, H. & Andersson, J.). Den norrländska parametern. Arkeologiska undersökningar av lämningar från mellanmesolitikum och senneolitikum. Raä 795 & 797, Strömbackaskogen 2:1, Ljusdal sn, Ljusdal kn, Hälsingland, Gävleborgs län. SAU rapport 2016:3. Uppsala.

2015:3 Osteologisk analys. Osteologisk kontroll av brända ben från en brandgrav i Jomala Överby, Åland. Åm 769, Jo 37.7, år 2014. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Museibyrån, Åland.

2015:4 Osteologisk analys. Rallsta, fastighet: Rallsta 17:1, Eriksberg 2:1, Amsta 1:36, Kolbäck-Vallby 1:93, Svedvi och Kolbäck socken, Västmanland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Endast muntlig uppgift i den arkeologiska rapporten samt Excel. I: Sundkvist, A., Westin 2015. De som bodde vid Kolbäcksån. Antikvarisk kontroll och arkeologisk undersökning. Fornlämning Rallsta 17:1, Eriksberg 2:1, Amsta 1:36 och Kolbäck-Vallby 1:93, Rallsta socken, Hallstahammar kommun, Västmanlands Län. SAU rapport 2015:8. Uppsala.

2015:5 Osteologisk analys. Väg 288 Alunda-Gimo FU, Alunda 88:1, obj 46 och 47, Uppland. Rudolf Gustavsson. Endast muntlig uppgift i den arkeologiska rapporten samt Excel. I: Hulth, H. 2015. Alunda. Arkeologisk förundersökning längs väg 288: sträckan Alunda- Gimo, delen norra Alunda. Fornlämning Alunda 88:1 samt utredningsobjekt 40, 45:1, 46, 47 och 48. Fastigheterna Marma 1:4, 1:67, 3:2, 6:1, 14:1 och Klev 4:37, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppsala län. SAU rapport 2015:3. Uppsala.

2015:6 Osteologisk analys. Bettorp FU, fastigheten Olaus Petri 3:84, Örebro socken, Örebro kommun, Närke (P2175) och (P2178). Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Endast muntlig uppgift i den arkeologiska rapporten samt Excel. I: Andersson, F. (med bidrag av Gustavsson, R.). 2016. Kränglan 3. En tidigneolitisk hållplats i skärgården utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Örebro 436, Olaus Petri 3:84, Örebro socken & kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2016:23. Uppsala. Beställare: SAU.

2015:7 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav samt djurben från boplatslämningar invid Julita kyrka, fastighet Julita-Berga 3:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Svensson Hennius, J. 2015. Arkeologiska lämningar vid Julita kyrka. Arkeologisk utredning och förundersökning i form av schaktningsövervakning inför anläggande av VA-ledningar. Fornlämning Julita 49:1 & 87:1, Fastighet Julita-Råby 3:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland, Södermallands län. SAU rapport 2015:18. Uppsala.

2015:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från Tillberga. Rudolf Gustavsson. Kort avsnitt i arkeologiska rapporten samt Excel. I: Hulth, H. 2015. Tillberga by. Arkeologisk utredning. Hedensberg 7:5, Tillberga socken, kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2015:11. Uppsala.

2015:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från ett våtmarksområde vid Østby, 229/1, Stange kommune, Hedmark fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Bjørkan Bukkemoen, G. 2016. Skjelettdeler og dyrebein fra våtmarksområdet Starene, Østby, 229/1, Stange, Hedmark. Prosjektleder/utgravningsleder: Grethe Bjørkan Bukkemoen, Rapport, Arkeologisk utgravning.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2015:10 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav. Lunde, 32/1, Vinje kommun, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. 2016. Gravhögar. Lunde, 32/1, Vinje, Telemark. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstad. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2015:11 Osteologisk analys. Djurben och människoben från Akademiska sjukhusets kommande parkeringshus, fornlämning Uppsala 88:1, Fjärdingen 32:1, Uppsala sn, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Fagerlund, D. 2016. För bröder, präster och kungar. En medeltida tegelindustri i Uppsala. Arkeologiska förundersökningar, Fornlämning Uppsala 88:1, Fjärdingen 32:1, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2016:03. Uppsala.

2015:12 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav och brända djurben från boplatslämningar. Reguleringsplan för Follobanen, Langhus-Ski. Kvakestad, 119/2, Roaas, 121/1, Ense, 130/1, Ski kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Eymundsson, C.S.R., McGraw, J. Leigh, Nielsen, S.V. & Damlien, H. 2018. Follobanen Langhus-Ski. Mesolittiske boplasser, gravrøys fra bronsealder, bosetnings- og aktivitetsspor fra bronsealder, jernalder og nyere tid. Roaas, 121/1, Ense, 130/1. Ski kommune, Akershus fylke. Utgravningsleder: Carine S.R. Eymundsson, feltleder: Jessica Leigh McGraw (jernalder), prosjektleder: Axel Mjærum og Hege Damlien. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2015:13 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Bjørge-Liæker, Ødegården, 33/27, Lunner kommune, Oppland. Av Emma Sjöling och Rudolf Gustavsson. I: Russ, H. 2017. Bosetningsspor, Bjørge-Liæker 33/27, Lunner, Oppland. Feltleder: Helene Russ, prosjektleder: Bernt Rundberget. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2015:14 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från brandgravar och eventuella brandgravar. Fjälkestad 31:1, fornlämning 121, Fjälkestads socken, Skåne. Emma Sjöling. I: Bondesson Hvid, B. 2015. Arkeologisk förundersökning 2013 och fördjupad arkeologisk förundersökning 2014. Fjälkestad 31:1, RAÄ 121. Urnebrandgravar och boplatslämningar Fjälkestads socken, Kristianstads kommun i Skåne. Rapport 2015:19. CMB Uppdragsarkeologi AB. Löddeköpinge.

2015:15  Osteologisk analys. Djurben från en schaktningsövervakning genom en tidigneolitisk lokal med trattbägarkeramik i Julita, Södermanland. Rudolf Gustavsson. I: Ahlbäck, M. 2015 (med bidrag av Andersson, J., Brorsson, T. & Gustavsson, R.). Tidigneolitikum på Köpingsåsen. Arkeologisk förundersökning, utvidgad arkeologisk förundersökning och arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av Julita 228. Fornlämning Julita 228, Katrineholms kommun, Södermanlands Län. SAU rapport 2016:7. Uppsala.

2015:16 Osteologisk analys. Djurben från en förundersökning inför byggande av ny huvudgata öster om Fullerömotet, RAÄ Fullerö 602:1, Uppsala sn, Uppland. Av Rudolf Gustavsson. I: Lindkvist, A. & Svenman, E. 2018. 3000 år under Fullerö huvudgata – boplats, lertäkt och festplats. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Fornlämningarna Uppsala 602:1 och Uppsala 725, Uppsala socken, Uppland, Fullerö 21:66 och 21:49, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2018:7. Uppsala.

2015:17 Osteologisk analys av ben från kyrkogården i Silbojokk, fornlämning Arjeplog 368:1, Arjeplogs kommun och socken, Lapplands landskap, Norrbottens län. Arkeologiska undersökningar 2003-2005, 2012, 2014 och 2015 – Dnr: 2003/0380, 506-2004, 674-2004, 258-2012 och 282-2014. Ylva Bäckström. I: Lindgren, Å. 2015. Silbojokk 2015. Arkeologisk räddningsundersökning av kyrka och kyrkogård inom Raä Arjeplog 368:1, Arjeplogs KRÖLM, Arjeplogs kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Norrbottens Museum. Rapport nr 2015:12. Luleå.

2015:18 Osteologisk analys. Brandgravar från Södra Årby. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Kärnbo 191:1-3 & Kärnbo 260, fastighet Åkers Järsta 10:4, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. Emma Sjöling. I: Eklund, S. 2015. Södra Årby. Arkeologisk förundersökning av ett gravfält med tre intilliggande härdar. Kärnbo 191:1-3 & Kärnbo 260, Åkers Järsta 10:4, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. SAU rapport 2015:21. Uppsala.

2015:19 Osteologisk analys. Brända ben från Brøter østre, 26/2, Skedsmo k., Akershus, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Wenn, C.C. 2016. Branngrav og kokegroper fra eldre jernalder, Brøter østre, 26/2, Skedsmo kommune, Akershus. Utgravningsleder: Camilla Cecilie Wenn, prosjektleder: Grethe Bjørkan Bukkemoen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2015:20 Osteologisk analys. Brandgravar från Västbo, fornlämning 198, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Av Emma Sjöling. I: George, O. 2016. Arkeologisk utredning av vägområde, förundersökning och särskild undersökning av Raä 198, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Murberget, Rapportnummer 2016:5. Härnösand.

2015:21 Osteologisk analys. Brända ben från lokalerna Kveste 2 samt Sandnes 1 och 2 längs Riksväg 9, sträckan Sandnes-Harstadberget i Valle kommun, Aust-Agder fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Wenn, C.C. & Arnarsson, O.L. 2019. Rv.9 Sandnes-Harstadberget, del I-III. Kveste, 54/1, 3, Sandnes, 57/1, 5, 6, Valle kommune, Aust-Agder. Utgravningsleder: Camilla Cecilie Wenn, feltleder: Óskar Leifur Arnarsson, prosjektleder: Grethe B. Bukkemoen/Kathrine Stene. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2015:22 Osteologisk analys. Benmaterial från boplatslämningar vid Husbyborg 1:82, Uppsala socken, Uppsala kn, Uppsala län. Rudolf Gustavsson. I: Hulth, H. 2016 (med bidrag av Rudolf Gustavsson). Husbyborg. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Uppsala 723, Husbyborg 1:82, Uppsala stad, Uppland. SAU rapport 2016:4. Uppsala.

2015:23 Osteologisk analys. Brandgravar från Arnestad nordre, 96/1, Nes kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Sæther, K.E. 2016. Graver. Arnestad Nordre og Søndre, 96/1,14,21, Nes kommune, Akershus fylke. Feltleder: Kathryn E. Sæther, prosjektleder: Grethe B. Bukkemoen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2015:24 Osteologisk analys. Brandgravfält från yngre järnålder samt boplats från yngre järnålder, brända och obrända ben. Fornlämning 754, Marma 1:67, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland. Fornlämning 752, Marma 1:4, 1:67, 6:1, 14:1 och Klev 4:37, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland. Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2015:25 Osteologisk analys. Djurben från en arkeologisk undersökning vid Hunehals borg, Hanhals sn, Halland, år 2014. RAÄ Hanhals 71:1 Av Rudolf Gustavsson. (OBS: fel rapportnummer (2015:4 O), skall vara 2015:25 O). I: Hunehals borg, Hanhals 4:31, fornlämning Hanhals 71:1, Hanhals socken, Kungsbacka kommun, Halland Forskningsundersökning 2014. Föreningen Hunehals borg. Gertie Ericsson, Kulturen (Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige). Kulturmiljörapport 2015:35. Lund.

2014

2014:1 Osteologisk analys. Brandgrav. Mesætre 86/1, Dovre kommune, Oppland. Av Emma Sjöling. I: Stene, K. 2014. Grav fra vikingtid, Grimsdalen statsallmenning, 86/1, Dovre kommune, Oppland. Feltleder: Kathrine Stene, prosjektleder: Margrete F. Simonsen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.     

2014:2 Osteologisk analys. Brandgrav. Lystad 7/1, Ullensaker kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Simonsen, M.F. 2016. Grav fra eldre jernalder. Lystad, 7/1, Ullensaker k., Akershus. prosjektleder: Margrete F. Simonsen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.     

2014:3 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Stokke/Polland, E18 Rugtvedt-Dørdal, 2010/15462, Bamble kommune, Telemark. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2014:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna Kunskapspark, Fornlämning 653 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. Sofia Prata. I: Hulth, H. 2014. Ultuna Kunskapspark. Boplatsytor och rituella spår. Arkeologisk undersökning i Ultuna Kunskapspark, fornlämning Uppsala 653, 665 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. SAU rapport 2014:10. Uppsala.

2014:5 Osteologisk analys. Obrända människoben från tidigmesolitikum. Hummervikholmen. Søgne kommune, Vest-Agder. Av Emma Sjöling. I: Eggen I.M. 2014. Funnsted for mesolittiske skjeletter. Hummervikholmen av Hallandvik, 32/69, Søgne kommune, Vest-Agder. Feltleder. Inger M. Eggen (KHM), prosjektleder. Håkon Glørstad. Rapport, Arkeologisk utgravning.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2014:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Kvissle, fornlämning 131, Njurunda socken, Medelpad. Av Emma Sjöling. I: Lindeberg, M. 2014. Arkeologisk för- och slutundersökning av delar av Raä 131 i Kvissle, Njurunda sn, Sundsvall. Fastighet: Njurunda Prästbol 1:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad, Västernorrlands län. Rapportnummer 2014:9, Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2014:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Vinoret, fornlämning 205, Tuna socken, Medelpad. Av Emma Sjöling. I: Lindeberg, M. 2014. Arkeologisk förundersökning av boplatsen Raä 205:2 i Vinoret, Tuna socken, Sundsvall. Fastigheten Vivsta 5:29. Tuna socken. Sundsvalls kommun. Medelpad. Västernorrlands län. Rapportnummer 2014:7, Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2014:8 Osteologisk analys. Brandgrav. Hässleholm Nord, fornlämning 231, Stoby socken, Skåne. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Wallin kulturlandskap och arkeologi.

2014:9 Osteologisk analys. Brandgravar och ev stolphål/brandgrav. Hässleholm Fornbacken, fornlämning 2, Hässleholm socken, Skåne. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Wallin kulturlandskap och arkeologi.

2014:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kjula, fornlämning 295 och 297, Kjula socken, Södermanland. Av Therese Ekholm. I: Guinard, M., Andersson, F., Stenbäck, N. & Ahlbeck, M. 2017. Kjulaboplatserna. Stenålder vid Kjulaåsen. Särskild arkeologisk undersökning. Kjula 295, 297, 298, 299, 315 & 316. Fastigheterna Aspestahult 1:1, Aspestahult 3:1, Kjula-Blacksta 1:5 och Kjula-Åstorp 2:1 i Kjula socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. SAU rapport 2017:16. Uppsala. Beställare: SAU.

2014:11 Osteologisk analys. Barnskelett från Enåkers kyrka. Enåkers kyrka, Enåkers socken, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Ölund, A. 2016. Enåkers kyrka. Undersökning av en äldre kyrkobyggnad under golvet. Arkeologisk schaktningsövervakning. Enåkers kyrka, RAÄ 107:1, Heby kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2016:05. Uppsala.

2014:12 Osteologisk analys. Boplats från yngre järnålder. Brända och obrända djurben. Malma, Fornlämning 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2014:12 O. Av Sofia Prata. I: Eklund, S & Wikborg, J. Hallar och grophus i Malma. Boplatslämningar från yngre järnålder i Uppland. Uppsala 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala Län. SAU rapport 2016:15. Uppsala. Beställare: SAU.

2014:13 Osteologisk analys. Brandgravar. Gravfält från yngre järnålder i Hägerneholm. Skelettgrav. Fornlämning Täby 73:1, fastighet Arninge 4:1, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Länsstyrelsens diarienummer: 2013:105. Av Sofia Prata. I: Runer, J. 2017. Väster Arninge. Arkeologisk förundersökning och fördjupad förundersökning, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Stockholms läns museum Rapport 2016:11. Nacka.

2014:14 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial från en vikingatida kokgrop. Trømborg, 162/132, Eidsberg kommune, Østfold fylke. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Østfold fylkeskommune.

2014:15 Osteologisk analys. Benmaterial från röse Jo 9.8 i Jomala på Åland, Ålands landskapsregering, Museibyrån. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Museibyrån, Åland.

2014:16 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav. Ånsöga, förundersökning (i form av schaktningsövervakning) inom del av fornlämningsområdet till fornlämningarna Eskilstuna 513:1 och 522:1, fastigheterna Östermalm 2:12, 2:13, 2:14 och 2:15, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Berg, P. 2015. Ang. förenklad rapport över arkeologisk förundersökning inom del av fornlämningsområdena till fornlämningarna Eskilstuna 213:1 och 522:1 inom fastigheterna Östermalm 2:12, 2:13, 2:14 och 2:15, Eskilstuna socken och kommun. KN-SLM14-158. Arkivrapport Nr 2015:01A. Sörmlands museum. Nyköping.

2014:17 Osteologisk analys av Gnista brandgravar. Rudolf Gustavsson. I: Hennius, A. 2016. Gnista. I: Hennius, A., Sjöling, E., Prata, S. & Gustavsson, R. 2016. Människor kring Gnistahögen- Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid. Särskild arkeologisk undersökning, Danmark 62:1, 127:1 & 227:1. Danmark socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2016:02, SAU rapport 2016:10. Uppsala.

2014:18 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslager i Östra Fyrislund, Danmarks Kumla 8:1 och 1:2, Danmarks sn, Uppland. Förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 36:1, 39:1 och 39:2. Rudolf Gustavsson. I: Eklund, S. & Thölin, F. 2015. Östra Fyrislund. Förundersökning. Danmark 36:1, 39:1, 39:2 och 164:1: Danmarks Kumla 1:2 & 8:1, Danmarks sn, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2014:28. Uppsala.

2014:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hellby, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Endast Excel. I: Lucas, R. 2014. Med utsikt från Hellby. Järnåldersbebyggelse och 1700-1800-talssmedja. Arkeologisk förundersökning. Raä 383/386 samt 385, Söderhällby 1:2, Vaksala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2014:21. Uppsala.

2013

2013:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Schaktningskontroll P4085:1-12. Fornlämning 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. & Andersson, F. 2013. Förhistoriska utsnitt i Ultuna – Arkeologiska schaktningsövervakningar i samband med utbyggnaden av Campus Ultuna under åren 2009-2011. under 2009-2011. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. SAU rapport 2013:9. Uppsala.

2013:2 Osteologisk analys. Brandgrav. Schaktövervakning intill hus C4:115. P4106, fornlämning 402, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Andersson, F. 2013. En undersökt brandgrav i Ultuna. Arkeologisk schaktningsövervakning intill hus C4:115, Ultuna. Fornlämning Uppsala 402:1-2, Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2013: 2. Uppsala.

2013:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ö, Borgsjö socken, Medelpad. Av Emma Sjöling. I: Lindeberg, M. 2013. Arkeologisk förundersökning av Raä 9, Borgsjö sn samt särskild utredning vid Ö, Tirsta och Östervallsta i Ånge kommun. Borgsjö och Torps socknar, Ånge kommun, Västernorrlands län, Medelpad. Murberget Länsmuseet Västernorrland, Rapport 2013:10. Härnösand.

2013:4 Osteologisk analys. Brandgrav. E4 Sundsvall, fornlämning 153, Njurunda socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. & Valdimarsdóttir, I.H. 2013. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning nr 153 inom fastigheten Njurunda Prästbol 1:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Rapportnummer 2013:12. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:5 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. E4 Sundsvall, fornlämning 837, Njurunda socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. & Valdimarsdóttir, I.H. 2013. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning nr 837 inom fastigheten Kvissle 5:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Rapportnummer 2013:18. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:6 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. E4 Sundsvall, fornlämning 846, Njurunda socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. & Valdimarsdóttir, I. H. 2013. Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 846 inom fastigheten Nolby 2:3, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Rapportnummer 2013:11. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kungsgården, Gamla Uppsala, Slutundersökning, fornlämning 263:1, Uppsala socken, Uppland. Av Emma Sjöling. Sammanfattning och bilaga 9a och b i: Frölund, P., Ljungkvist, J. & Kjellberg, J. Kungsgården i Gamla Uppsala: Hall, hantverk och hus från yngre järnålder och medeltid. Arkeologisk undersökning, Uppsala 263:1, Uppsala, Uppland. Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 8. Upplandsmuseet & Uppsala universitet. Upplandsmuseets rapporter 2017:27. Uppsala.

2013:8 Osteologisk analys. Djur- och människobensmaterial. Fornlämning Nyköping 45, Fastigheten Stora Kungsladugården 2:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Norberg, L. 2013. Kilakastalen. Järnålder & Medeltid. Forskningsundersökning. Fornlämning Nyköping 45:1, Stora Kungsladugården 2:1, f d Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2013:07. Sörmlands museum. Nyköping.

2013:9 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Kjeller gård 31/m fl, Skedsmo kommune, Akershus (C58505), Kulturhistorisk museum, Oslo, projektnummer: 220163. Av Emma Sjöling. I: Røberg, F.H.N. & Simonsen, M.F. 2014. Bosetnings- og aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder, hulvei og smie fra nyere tid, Kjeller vestre, 31/1 mfl., Skedsmo kommune, Akershus. Feltleder: Frank Halvar N. Røberg, prosjektleder: Margrete F. Simonsen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2013:10 Osteologisk analys. Brandgrav. Nånes 50/1, Bygland kommune, Aust-Agder. Av Emma Sjöling. I: Russ, H. 2014. Gravrøys og boplassfunn, Nånes, 50/1, Langerak, 54/1, Frøyrak, 55/1, 2, Bygland, Aust-Agder. Feltleder: Helene Russ, prosjektleder: Anne Skogsfjord /Axel Mjærum. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2013:11 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Källstalöt, fastigheten Källstalöt 1:3, fornlämning 172 och 173, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Andersson, F. (med bidrag av Celin, U. & Sjöling, E.) 2015. Källstalöt. Aspekter av ett sörmländskt kulturlandskap i början och slutet av järnåldern. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. Fornlämningarna Torshälla 172, 173 & 174, Källstalöt 1:3 och Brunnsta 3:7, Torshälla sn, Södermanland. SAU rapport 2015:17. Uppsala.

2013:12 Osteologisk analys. Brandgravar från äldre järnålder. Gödåker, fornlämning 50, Tensta sn, Uppland. Projektnummer 5130. Sofia Prata. I: Andersson, K. 2016. Gödåker. Ett romartida centrum i Uppland. The Swedish History Museum, Studies 27. Stockholm.

2013:13 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Heddeland, 84/2, Marnardal kommune, Vest-Agder fylke. Av Emma Sjöling. I: Russ, H. & Ødegaard, M. 2017. Bosetningsområde, Heddeland, 84/2, Marnardal, Vest-Agder. Feltleder: Helene Russ, prosjektleder: Kjetil Loftsgarden/Frode Iversen/Bjarne Gaut. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2013:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Holen, 136/25, Ullensaker kommune, Akershus fylke. Av Emma Sjöling. I: Wenn, C.C. 2014. Bosetningsspor fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder, Holen, 136/25, Ullensaker k., Akershus.  Utgravningsleder: Camilla C. Wenn, prosjektleder: Frode Iversen/ Bjarne Gaut. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2013:15 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Hystad Østre, 130/4, Sandefjord kommune, Vestfold fylke. Av Emma Sjöling. I: Loktu, L. 2018. Kokegropfelt og avfallsgroper, Hystad Østre, 130/4, Sandefjord, Vestfold. Feltleder: Lise Loktu, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2013:16 Osteologisk analys. Barnskelett och djurbensmaterial från Timrå kyrka. Timrå kyrka, Timrå socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. Arkeologisk undersaökning av Timrå medeltida kyrka samt gravhög under Timrå medeltida kyrka. Fornlämning: Raä 144 Timrå medeltida kyrka, Raä 143 gravhög. Fastighet: Timrå Prästbol 1:2 Socken: Timrå. Kommun: Timrå. Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2014:3. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:17 Osteologisk analys. Brandgrav och obrända djurben. Alnö, fornlämning 59, Alnö socken, Medelpad. Av Emma Sjöling. I: Lindeberg, M. 2016. En get begraven. Arkeologisk undersökning av en skadad grav. RAÄ 59 Alnö sn, Sundsvall, Medelpad. Fastigheten Älva 1:36, Alnö socken, Sundsvalls kommun, Medelpad, Västernorrlands län. Rapportnummer 2016:3, Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:18 Osteologisk analys. Brandgravar. Överselö, fornlämning 177 och 178, Överselö socken, Selaön, Strängnäs kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Svensson, I. 2014. Gravar på Selaön. Järnålder. Särskild undersökning. Fornlämning Överselö 177:1 & 178:1, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2014:06. Nyköping.

2013:19 Osteologisk analys. Brandgravar. Runsviks skola, Matfors, fornlämning 7:1, Tuna socken, Medelpad. Emma Sjöling. I: George, O. 2015. Arkeologisk kursundersökning av skadade gravar vid Runviks skola i Tuna socken. Fornlämning: Raä 7. Fastighet: Tuna Prästbod 1:7. Socken: Tuna. Kommun: Sundsvall. Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2015:7. Murberget Länsmuseet Västernorrland. Härnösand.

2013:20 Osteologisk analys. Brandgrav. Jørgen Bansgate 29, Grøm, 200/773, Grimstad kommune, Aust-Agder fylke. Av Emma Sjöling. I: Stokke, J.-S. Frøshaug. 2016. Gravhaug, Grøm, 200/773, Grimstad kommune, Aust-Agder fylke. Feltleder: Jo-Simon Frøshaug Stokke, prosjektleder: Ann Zanette T. Glørstad. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.    

2013:21 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Fv 33 Langsletta – Totenvikne kirke, Østre Toten, Oppland fylke. Av Emma Sjöling. I: Loktu, L. 2016. Bosetningsspor, langhus, grophus, kokegroper og fossilt dyrkingslag. FV.33 Langsletta-Totenviken kirke, Trogstad Nedre, 16/1 og Øvre, 17/1, Hammerstad Nordre, 15/2, Hjell, 7/1, Østre Toten, Oppland. Feltleder: Lise Loktu, prosjektleder: Jan Henning Larsen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.    

2013:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kiaby 90:5, Kiaby socken, Kristianstads kommun, Skåne. Emma Sjöling. I: Bondesson Hvid, B. 2014. Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning 2012. Kiaby 90:5, RAÄ 51 och RAÄ 99. Boplatslämningar från yngre stenålder, järnålder, vikingatid och medeltid. Kiaby socken, Kristianstads kommun i Skåne. Rapport 2014:25. CMB Uppdragsarkeologi AB. Löddeköpinge.

2012

2012: 1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Randem, 8/1, Vestby kommune, Akershus fylke. Projektnummer:204876. Av Emma Sjöling. I: Sæther, Kathryn E. 2012. Rydningsrøyser og kokegropfelt, Randum øvre, 8/1, Vestby kommune, Akershus fylke. Feltleder: Kathryn E. Sæther, prosjektleder: Grethe Bukkemoen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2012:2 Osteologisk analys. Brandgravar. Herregårdsbekken, Eidanger Prestegård, 43/1, 404/1, Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Vestfoldprosjektet. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Sammanfattning i: Eggen, I.M. 2014. Herregårdsbekken. Graver, veifar og bosetningsspor fra bronsealder og eldre jernalder. I: Reitan, G. & Persson, P. 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiska undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2. Seinmesolitiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. UiO, Kulturhistorisk museum. Oslo.

2012:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hästoffergropar. Fornlämning 41, Nevishögs socken, Stanstorp 4:1 och 6:1, Staffanstorps kommun, Skåne. Emma Sjöling. I: Hulting Lindgren, C. 2012. Arkeologisk förundersökning 2011. Stanstorp 4:1 och 6:1, RAÄ 41, Nevishögs socken, Staffanstorps kommun i Skåne. CMB Uppdragsarkeologi AB Rapport 2012:31. Löddeköpinge.

2012:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Soltun, 39/42, Vestby kommune, Akershus fylke. Av Ylva Bäckström. I: Wenn, C. C. 2012. Bosetningsspor og kulturlag fra yngre bronsealder, eldre jernalder og yngre jernalder. Soltun av Pyt, 39/42, Vestby, Akershus. Feltleder:Camilla Cecilie Wenn,, prosjektleder:. Grethe B. Bukkemoen, Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2012:5 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kvarteret Skutskepparen, fornlämning Nyköping 231, fastigheten Skutskepparen 46, Nicolai socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Mathiesen, T. & Gustafsson, P. 2012. Kvarteret Skutskepparen. Senmedeltid-Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Skutskepparen 46, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2012:05. Sörmlands museum. Nyköping.

2012:6 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslämningar. Lokalitet RV 9 Krokå-Langeid, Langeid øvre, 2/1, 2, Bygland kommune, Aust-Agder fylke. Av Sofia Prata. I: Wenn, C. C. 2016. RV 9 Krokå-Langeid, Del III, 1: vedlegg. Langeid øvre, 2/1, 2, Bygland k., Aust-Agder. (vedlegg 6.8). feltleder: Camilla Cecilie Wenn, prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden. Rapport Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2012:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Furuset Kirke, Furuset øvre, 110/1, Ullensaker kommune, Akershus fylke. Av Sofia Prata. I: Sæther, K.E. 2013. Bosetning- og produksjonsspor. Furuset øvre, 110/1, Ullensaker kommune, Akershus fylke. Feltleder. Kathryn E. Sæther, prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstad. Rapport Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2012:8 Osteologisk analys. Brandgrav och kokgropar. Skedsmovollen, 21/1, 33, Skedsmo kommune, Akershus fylke. Av Sofia Prata. I: Rødsrud, C.L., Lønaas, O.C. 2014. Bosetning- og grav. Skedsmovollen, 21/1, 33, 206, Skedsmo kommune, Akershus fylke. Feltleder: Christian L. Rødsrud, prosjektleder: Ole Christian Lønaas, Rapport Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2012:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Söderhällby, fornlämning 297:1, Uppsala, Uppsala sn, Projektnummer UM 42681. Sofia Prata. I: Fagerlund, D. 2012. Äldre järnåldersbebyggelse vid Söderhällby. Inför byggnation av bussdepå. Särskild arkeologisk undersökning. Raä 297, Söderhällby 1:2, Vaksala socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:04. Uppsala.

2012:10 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslämningar. Fornlämning 212 och 213, Ytterby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Åberg, J. 2012. Stenklätt berg och neolitisk boplats i Ytterby. Arkeologisk förundersökning. Ytterby 212 och 213, Tega 2:5 m fl, Ytterby socken, Kungälvs kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012:46. Uddevalla.

2012:11 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från brandgrav/brandgravar? och boplatslämningar. Kvarnkullen FU, fornlämning 38 och Ny 1, Kungälv socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Åberg, J. 2013. Gravar, boplats och medeltida lämningar vid Kvarnkullen, Arkeologisk förundersökning, RAÄ 38, Komarken 1:1, Kungälvs socken och kommun. Bohusläns museum. Rapport 2013:12. Uddevalla.

2012:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Rom Næringsområde, Rom Vestre, 156/1, 154, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke. Projektnummer: 430227. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. 2014. Bosetning, fotgrøft og produksjonspor. Rom Vestre, 156/1, 2, 154, Lyngdal, Vest-Agder. Feltleder: Jone Kile-Vesik, prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstad. Rapport, Arkeologisk utgravning.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2012:13 Osteologisk analys. Brandgravar. Foss 44/1, Østfold fylke. E18: Knapstad-Akershus grense. Projektnummer: 220153. Av Emma Sjöling. I: Derrick, M. & Sharpe, J. C. 2014. Bosetningsspor og gravminne, Melleby 45/1, Foss 44/1, Riggesum 51/1 og Jaren 46/1, Hobøl, Østfold. Utgravningsleder: Michael Derrick, feltleder: John C. Sharpe, prosjektleder: Bjarne Gaut. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2012:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hovden, 2/1, Bykle kommune, Aust-Agder fylke. Projektnummer: 430191. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. 2014. Jernvinneanlegg og kullgroper, Hovden, 2/1, Bykle, Aust-Agder. Jakob Kile-Vesik /Zanette Tsigaridas Glørstad. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2011

2011:1 Osteologisk analys. Haugen 98/6, Hamresanden, Vest-Agder, Kristiansand kommun. Arkeologisk undersökning 2010. Kulturhistorisk museum, Oslo, projektnummer: 430185. Av Ylva Bäckström. I: Sundström, L. & Darmark, K. 2013. Hamremoen av Hamre, 98/6, 293, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke. Steinalderlokalitet. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2011:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och brandgravar väg 288. Fornlämning 634, Tripolsbacken, fornlämning 635, Västra Gärdet, fornlämning 659, Hammaren, och fornlämning 668, Hovs skog. Rasbo socken, Uppland. Emma Sjöling. I: Andersson, F., Eklund, S., Lindkvist, A. & Sundkvist, A. 2013. Från bronsålderns stränder till järnålderns gärden. Särskilda arkeologiska undersökningar inför omdragningen av väg 288, Jälla – Hov. Rasbo 632, 634, 635, 659, 660, 668, 704 & 705, Hov 1:7, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU rapport 2013:4. Uppsala.

2011:3 Osteologisk analys. Brandgravar. Fornlämning 401, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. Emma Sjöling och Ylva Bäckström. I: Hulth, H. (med bidrag av Bäckström, Y., Sjöling, E., Ljungkvist, J. & Pettersson, E.) 2014. Den skyddande logen. Brandgravar från yngre järnålder samt en och annan medeltida och efterreformatorisk grop i Ultuna. Arkeologisk för- och slutundersökning. Fornlämningarna Uppsala 401, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2014:1. Uppsala.

2011:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Rosendal, Uppsala stad, Uppland. Ylva Bäckström. I: Svensson Hennius, J. & Pettersson, E. 2012. Boplatslämningar i Rosendal. För- och slutundersökning av boplatsspår från senneolitikum, yngre bronsålder och äldre järnålder. RAÄ Uppsala 610:1, Fastighet Kåbo 1:18, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2012:11. Uppsala.

2011:5 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Gilltuna/Långängarna, fornlämning Västerås 1252 och 1356, inom del av fastigheten Västerås 2:34, Lundby socken, Västerås kommun. Av Ylva Bäckström. I: Sundkvist, A. 2013. ”Och kallass denne wreet Gilltuna”. Den första storskaligt undersökta tuna-gården. Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Västerås 1252 och 1356, Västmanland. SAU rapport 2013:3. Uppsala.

2011:6 Osteologisk analys. Två brandgravar från Jær østre, 44/4, Fet, Akershus. Av Sofia Prata. I: Eggen, Inger Margrete. 2012. To graver og en kokegrop fra jernalder. Jær østre, 44/4, Fet kommune, Akershus fylke. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2011:7 Osteologisk analys. Lok 22 Østre Borge 88/1,2 Stokke, Vestfold (boplats/myr) och lok 91 (3-07) Steinsrud 67/1, Stokke, Vestfold (grav).  E18-prosjektet, Gulli-Langåker, säsong 2010. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Lok. 22, sammanfattning i: Storrusten, E.M. & Østmo, M.A. 2012. Depot, bosetningsspor og dyrkningsspor fra neolitikum til middelaldre på Borge østre (lok.22). s.251-314. I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.) 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Dyrkning, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. Bind 1. Oslo. Lok. 91, sammanfattning i: Storrusten, E.M. 2012. Kokegroper og nedgravning med kull og dyrebein fra bronsealder og førromersk jernalder. Steinsrud (lok. 91 og 92). I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.). 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Jorbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. Bind 2. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

Lok. 22, sammanfattning i: Storrusten, E.M. & Østmo, M.A. 2012. Depot, bosetningsspor og dyrkningsspor fra neolitikum til middelaldre på Borge østre (lok.22). s.251-314. I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.) 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Dyrkning, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. Bind 1. Oslo. Lok. 91, sammanfattning i: Storrusten, E.M. 2012. Kokegroper og nedgravning med kull og dyrebein fra bronsealder og førromersk jernalder. Steinsrud (lok. 91 og 92). I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.). 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Jorbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. Bind 2. Oslo.

2011:8 Osteologisk analys. Boplats- och gravmaterial. Ostkustbanan, förundersökning (Lst dnr 431-5096-10) och utvidgad förundersökning (431-1449-11), Uppsala socken, fornlämningarna Uppsala 586:1, 603:1, 605:1-2, 547:1, 682, 134:4, 240:1-3 Uppsala kommun, Uppland. Ylva Bäckström och Agneta Ohlsson. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Ljungkvist, J., Seiler, A. & Wikborg, J. 2011. Återigen i Gamla Uppsala. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Uppland, Gamla Uppsala socken, Gamla Uppsala S:3, 20:1, 21:7, 21:13, 21:27, 21:44, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 26:4, 26:5, 74:3, 77:3, 77:5, 77:7, 77:19 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 547:1, 586:1, 603:1, 604:1, 605:1, 605:2 och 682. Dnr 422-278-2011 och 422-1516-2011. UV Rapport 2011: 95 Arkeologiska förundersökningar, Upplandsmuseets rapporter 2011:15, SAU rapport 2011:9. Uppsala.

2011:9 Osteologisk analys. Brandgrav. Nordviksgärde, Fornlämning 70, Stenkyrka socken, Tjörns kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Emma Sjöling. I: Öbrink, M. 2012. Stensättningen på berget vid Nordvik. Särskild arkeologisk undersökning, Stenkyrka 70:1, Nordvik 1:54, Stenkyrka socken, Tjörns kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012:20. Uddevalla.

2011:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna kunskapspark fornlämning 665, 666, 667 och 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H & Pettersson, E. 2012. Ultuna kunskapspark, arkeologisk förundersökning, RAÄ 653, 665, 666 och 667, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko socken), Uppland. SAU rapport 2012:3. Uppsala.

2011:11 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och skelettgrav. Gnista förundersökning, fornlämning 62:1m, Danmarks socken, Uppland. Endast exceltabell. Emma Sjöling. I: Hennius, A., Lucas, M. & Göthberg, H. 2012. Gnista. Arkeologisk utredning och förundersökning. Danmarks Kumla 1:4 m fl, Raä 62:1 & 63:1, Danmarks socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2012:04. Uppsala.

2011:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Näsna 1:7, fornlämning Näshulta 119, Eskilstuna kommun, Södermanland. Endast exceltabell. Emma Sjöling. I: Gustafsson, P. & Svensson, I. 2012. Näsna. Mellanmesolitikum. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Näshulta 119, Näsna 1:7, Näshulta socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2012:04. Sörmlands museum. Nyköping.

2011:13 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial (översiktlig analys). Skutviksåsen, lokalitet 3, Skutviksåsen 227/10, 12, Skien kommune, Telemark fylke. Av Emma Sjöling. I: Ekstrand, S. 2013. Skutvikåsen lok. 3-5. Boplatser från äldre och yngre stenålder – med en depå från merovingertid, 227/10 & 12, Skien, Telemark. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2011:14 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial (översiktlig analys). Pålsbufjorden, Røyrtjønnaprosjektet. Kjønås, 97/2, 4, 141, m fl, Hol kommune, Buskerud fylke och Lislegaard, 123/2, m fl, Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke. Av Emma Sjöling. I: Sundström, L. 2014. Arkeologiske utgravninger av boplasser fra steinalder ved Røyrtjønna, Pålsbufjorden og arkeologiske registeringer ved Tunhovdfjorden. Feltsesongen 2011. Hol og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud. Utgravningsleder: Lars Sundström, prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2011:15 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial och brandgravar. Nøstvet, 107/289 (Vinterbrokrysset), Ås kommune, Akershus fylke. Av Emma Sjöling. I: Eymundsson, Carine S. R. 2012. Steinalderboplass og eldre jernaldergrav, Nøstvet 107/389, Ås, Akershus. Feltleder: Carine S. R. Eymundsson, prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2011:16 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Langanen Vestgård 1 & 6, Gunnarsrød 5, Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Sammanfattning i: Melvold, S. & Eigeland, L. 2014. Langanengen Vestgård 1. En boplass fra siste del av mellommesolitikum med trinnøksproduksjon og strukturer. I: 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiska undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 1. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

Sammanfattning i: Reitan, G. 2014. Gunnarsrød 5. En lokalitet i åkermark fra overgangen mellommesolitikum-senmesolitikum, tidligneolitikum og seinneolitikum. I: Reitan, G. & Persson, P. 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiska undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2. Seinmesolitiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

Sammanfattning i: Reitan, G. 2014. Langangen Vestgård 6. En strandbundet boplass med keramikk fra tidligneolitikum. I: Reitan, G. & Persson, P. 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiska undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2. Seinmesolitiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2011:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hällby, fornlämning 383, Vaksala socken, Uppsala kommun, Uppland. Emma Sjöling. I: Lucas, M. & Lucas, R. 2013. Gårdar och hästoffer. Järnålder och tidig medeltid i Fyrislund. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fyrislund 6:13 & Söderhällby 1:2, Uppsala och Vaksala socknar, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:02. Uppsala.

2011:18 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Över-Gnista, fornlämning 678, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Lucas, M. & Lucas, R. 2013. Gårdar och hästoffer. Järnålder och tidig medeltid i Fyrislund. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fyrislund 6:13 & Söderhällby 1:2, Uppsala och Vaksala socknar, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:02. Uppsala.


2010

2010:1 Osteologisk analys. Brandgrav i Para, fornlämning 8:4, Sånga socken, Sollefteå kommun, Ångermanland. Av Emma Sjöling. I: George, O. 2009. Arkeologisk undersökning av den folkvandringstida graven Raä 8:4 i Sånga socken. Delrapport 3 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar. Fornlämning: Raä 8:4, Fastighet Para 1:13, Socken. Sånga, Kommun: Sollefteå, Landskap: Ångermanland. Murberget, Rapportnummer 2010:9. Härnösand.

2010:2 Osteologisk analys av skelett från norra korsarmen i Uppsala Domkyrka. Ylva Bäckström. Med bidrag av Anne I. Sundström. I: Kjellberg, J. (med bidrag av Bengtsson, H. & Bäckström, Y.) 2012. Uppsala domkyrka – arkeologi i det norra transeptet. RAÄ 88:1, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2011:04. Uppsala.

2010:3 Osteologisk analys. Brandgrav. Fornlämning 127, Upphärad socken, Trollhättans kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Av Emma Sjöling. I: Claesson, P., Åberg, J. & Toreld, C. 2020. På banan i Upphärad Arkeologisk undersökning Upphärad 124, 127 och 128, Hälltorp 2:2 och Ingelsängen 3:2 Upphärads socken, Trollhättans kommun. Bohusläns museum. Rapport 2020:26. Uddevalla.

2010:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Fornlämning 124, Upphärad socken, Trollhättans kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Bohusläns museum.

2010:5 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Forkarby, fornlämning 437, 439, 441, 443, Bälinge socken, Uppsala kommun, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Upplandsmuseet. I: Lucas, R. Forkarby smörbytta – medeltida tegelproduktion och förhistoriskl bebyggelse. Särskild arkeologisk undersökning. Forkarby 2:10, 11:1, S:3 och 16:1, Bälinge socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2011:11. Uppsala.

2010:6 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Fornlämning 143, Fors socken, Västergötland. Emma Sjöling. I: von der Luft, M., Nyqvist, R. & Wennberg, T. 2012. Bortom älven. Arkeologiska undersökningar utmed E45:ans nya sträckning, delsträckan Torpa-Stenröset. Kulturhistoriska rapporter 131. Rio Kulturkooperativ. Fjällbacka.

2010:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skölsta, Vaksala sn, Uppland. Invid fornlämning 148. Emma Sjöling. Otryckt rapport, endast excel. I: Lucas, M. & Lucas, R. 2010. Boplatser i Skölsta. Nyupptäckta förromerska miljöer i gravarnas skugga. Arkeologisk utredning etapp II samt förundersökning 2009. Fornlämning 135, 147, 148 (378-381) samt 187, Skölsta 1:18 samt Svia 3:5, 3:9, 8:1.1 och 8:1-2, Vaksala socken, Uppland (bilaga 3). Upplandsmuseets rapporter 2010:10. Uppsala.

2010:8 Osteologisk analys. Brandgrav. Fornlämning 401, Stora Logen, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. I: Hulth, H. (med bidrag av Bäckström, Y., Sjöling, E., Ljungkvist, J. & Pettersson, E.) 2014. Den skyddande logen. Brandgravar från yngre järnålder samt en och annan medeltida och efterreformatorisk grop i Ultuna. Arkeologisk för- och slutundersökning. Fornlämningarna Uppsala 401, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2014:1. Uppsala.

2010:9 Sala analysrapport. Ylva Bäckström & Anne Ingvarsson-Sundström: I: Bäckström, Y. och Ingvarsson-Sundström, A. 2010. Sala gruvkyrkogård. Arbete och straff vid Sala silvergruva. Forskningsgrävning etapp 2. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län. SAU rapport 2010:10. Uppsala.

2010:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skälby, Västerås 2:52, 261:5 och 2:42, fornlämning nr 261:2, 952:2, 1392, 1395, Västerås (Lundby sn), Västmanland. Ylva Bäckström. I: Korpås, O. & Wikborg, J. 2012. Skälby. Bebyggelselämningar från järnåldern. Särskild arkeologisk undersökning. Boplatslämningar, fornlämning nr 261:2, 952:2 och 952:3, samt stensträng, fornlämning nr 952:1, del av fastigheterna Västerås 2:52, 261:5 och 2:42, (Västra Skälby kvarteret Kartbladet m fl), Västerås socken (f d Lundby socken), Västerås kommun, Västmanland. SAU rapport 2012:13. Uppsala.

2010:11 Osteologisk analys. Brandgravar och en skelettgrav. RAÄ 14, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Emma Sjöling. I: Sjöling, E. 2012. Högby 14. Brandgravar och en skelettgrav från järnålder vid Linnebergsgravfältet. Arkeologisk slutundersökning, fornlämning Högby 14, Högby 5:12, Högby socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2012:5. Uppsala.

2010:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. RAÄ 120, Upphärad sn, Västergötland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Petersson, H. 2010. En mesolitisk inlandsboplats. Arkeologisk förundersökning, Upphärad 120, Nyckleby 1:18, Upphärad socken, Trollhättans kommun. Bohusläns museum. Rapport 2010:12. Uddevalla.

2010:13 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och brandgravar. E18 prosjektet Gulli-Langåker, Vestfold. Lokalitet 9, Jarlsberg, 51/71, Tønsberg kommune; Lokalitet 10, Tem, 42/74, Tønsberg kommune; Lokalitet 11, Øvre Åmot, 94/2, Stokke kommune; Lokalitet 35, Unnerstvedt, 66/1 och Ragnhildsrød, 72/1, Stokke kommune och lokalitet 50, Hørdalen, Gnr. 23, Bnr. 45, Sandefjord kommune. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lok. 9 & 10, sammanfattning i: Grindkåsa, L. 2012. Boplasspor og grav fra romertid-merovingertid på Jarlsberg og Tem (lok. 8, 9 og 10); Lok. 11, sammanfattning i: Grindkåsa, L. 2012. Bosetning fra tiden omkring Kristi fødsel på Åmot øvre (lok. 11). I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.) 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Dyrkning, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. Bind 1. Oslo.

Lok. 35, sammanfattning i: Mjærum, A. 2012. Boplasspor fra mellommesolitikum og bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Unnersved tog Ragnhildrød (lok. 35); Lok. 50, sammanfattning i: Mjærum, A. 2012. Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 50). I: Mjærum, A. & Gjerpe, L.-E. (red.). 2012. E18-prosjektet Gulli-Langåker. Jorbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. Bind 2. Oslo.

2010:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och en brandgrav. Husby Rekarne 1:1, RAÄ 127, Husby Rekarne socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Sörmlands museum.

2010:15 Osteologisk analys. Brandgrav, fornlämning 8:9, Sånga socken, Sollefteå kommun, Ångermanland. Emma Sjöling. I: George, O. 2012. Arkeologisk undersökning av bålplatser, harg och gravhög inom Raä 8:9 i Sånga socken. Delrapport 6 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar. Fornlämning: Raä 8:9, Fastighet: Para 1:13, Socken: Sånga, Kommun: Sollefteå, Landskap: Ångermanland. Murberget, Rapportnummer 2012:28. Härnösand.

2010:16 Osteologisk analys. Medeltida djurbensmaterial. Kvarteret Traktören, fornlämning 26, Enköpings stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Ölund, A. & Kjellberg, J. 2011. Kvarteret Traktören. Förundersökning vid gamla stadshotellet i Enköping samt sammanställning av 1975 och 1976 års undersökningar. Centrum 13:5-6, Raä 26:1, Enköpings stad, Uppland. Upplandsmuseet rapporter 2011:13. Uppsala.

2010:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Köpsta 1:1 och 2:7, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Svensson Hennius, J. 2011. Köpsta och Fridhem. Arkeologisk förundersökning inför breddning av E18. Historisk bytomt och boplatser från järnålder och senneolitikum. Fornlämning Kungsåra 228:1, Köpsta 1:1 och 2:7, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland. SAU rapport 2011:4. Uppsala.

2010:18 Osteologisk analys. Brandgrav. Lilleby, fornlämning 608, Björlanda socken, Göteborgs kommun, Bohuslän, Västra Götaland. Emma Sjöling. I: Åberg, J. 2012. Boplatser och flatmarksgrav vid Lilleby camping. Arkeologisk utredning och förundersökning. Björlanda 605-618 (AU) samt Björlanda 237:1, 607, 608 och 618 (FU), Lilleby 22:1 m fl, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012:35. Uddevalla.

2010:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Malma, Valsätra 1:9, fornlämning 490, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Fagerlund, D. 2010. Förhistoria och medeltid i Malma. Inför planerad bostadsbebyggelse. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 490:1, Valsätra 1:9, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2010:63. Uppsala.

2010:20 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Sotmyra, fornlämning 251, Skuttunge socken, Uppland. Emma Sjöling. Endast exceltabell. I: Hennius, A. 2012. Sotmyra. Återbesök på en gropkeramisk boplats. Arkeologisk schaktningsövervakning. Sotmyra 1:1, Raä 251:1, Skuttunge socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2011:01. Uppsala.

2010:21 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Götala, fornlämning 44, Styra socken, Östergötland. Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. 2012. En ensam gård? Boplats från folkvandringstid vid Nedra Götala. Arkeologisk slutundersökning. Fornlämning Styra 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. SAU rapport 2012:4. Uppsala.

2010:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kungsgården, Gamla Uppsala, fornlämning 263:1, Uppsala socken, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. I: Ljungkvist, J. Frölund, P. & Göthberg, H. 2015. Kungsgården 2010: Grophus från folkvandringstid och hus från vendel- och vikingatid på Norra Kungsgårdsplatån. Arkeologisk undersökning. Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 4. Upplandsmuseets rapporter 2015:3. Uppsala.

2009

2009:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Kvarteret Åkroken 3 och Rådhusgränd, RAÄ 231, Nikolai socken, Nyköping stad, Södermanland. Emma Sjöling. I: Gustafsson, P. & Pettersson, 2009. B. Kvarteret Åkroken. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1, Åkroken 3, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:02. Sörmlands museum. Nyköping.

2009:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna 2:23, RAÄ 653, Uppsala stad, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Ultuna – i händelsernas centrum. Boplats och rit. Bronsålder, yngre järnålder och efterreformatorisk tid i Ultuna. Arkeologiska slutundersökningar. Fornlämningarna Uppsala 652 och 653, Ultuna 2:23, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2011:2. Uppsala.

2009:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Tanum RAÄ 1831, Ryland 3:3, Val 2:1, Tanum socken och kommun, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Gollwitzer, M. 2014. Ravin, boplats och åkerdiken. Undersökning av en aktivitetsyta från sen förromersk järnålder. Arkeologisk undersökning. Tanum 1831, Ryland 3:3 och Val 2:1, Tanum socken, Tanums kommun, Bohuslän. Bohusläns museum. Rapport 2014:33. Uddevalla.

2009:4 Osteologisk analys. Brandgrav. Årstaberg, RAÄ 201, Årsta 1:1, Brännkyrka socken, Stockholms stad, Södermanland. Emma Sjöling. I: Hedlund, J. 2009. Ett krönröse på Årstaberg från sen bronsålder. Stockholms stad, Södermalm. RAÄ 201, Brännkyrka socken. Arkeologisk undersökning. Arkeologisk rapport 2009:5 Stockholms stadsmuseum. Stockholm.

2009:5 Osteologisk analys. Brandgravar. Brända ben från 1992-års undersökning. Edlunds backe, Tanum RAÄ 539, Säm 6:1, Tanum socken, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Öbrink, M., Toreld, C., Brorsson, T. & Toreld, A. 2013. Boplatser, hällristningar och gravar vid Ridarebergets fot. Arkeologisk slutundersökning. Tanum 441, 539, 2006, 2183, 2184, Tanum Säm 6:1, Tanum socken, Tanums kommun. Bohusläns museum Rapport 2013:19. Uddevalla.

2009:6 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. St Peder RAÄ 66, Hede 1:5, 1:7, St Peder socken, Lilla Edet kommun, Västra Götalands län, Västergötland. Emma Sjöling. I: Claesson, P. 2012. Bosättning vid älven. Boplatser och kokgropar i Göta älvdalen. Arkeologiska slutundersökningar. S:t Peder 66 och 67, Tunge 49, Lilla Edets kommun, Skeppslanda 70 och 237, Ale kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012: 15. Uddevalla.

2009:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Mörby RAÄ 220 och RAÄ 221, Mörby 5:1, 5:28 (f.d. 5:1), Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Eriksson, M. & Wikell, R. 2008. Skålgropslokal. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 220 och RAÄ 221, Mörby 5:1, 5:28 (f.d. 5:1), Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. SAU rapport 2008:18. Uppsala.

2009:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Danmarks-Säby 6:2, lokal 2 (UM8256, fornlämning nr 193) och lokal 5 (UM8257, fornlämning nr 162:1), Danmarks sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapport 2012:15. Uppsala.

2009:9 Osteologisk analys av skelett från Bälinge kyrka, Bälinge socken, Uppland. Ylva Bäckström. I: Kjellberg, J. (red.) 2013. Bälinge kyrka från romansk absidkyrka till nyklassiskt tempel. Upplandsmuseets rapport 2013:10. Uppsala.

2009:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Birka, marinarkeologisk undersökning av kulturlager utanför nuvarande strandlinjen på Björkö, fornlämning nr 165, Adelsö sn, Ekerö kommun, Stockholms län, Uppland. Av Ylva Bäckström. I: Olssson, A. (med bidrag av Björk, T., Bäckström, Y., Eklöf, N., Fredriksson, M., Mosley, H., Olsson, A., Olsson, F., Persson, C., Sundström, A., Svanberg, F., Viklund, K. och Wallin, J-E.) 2017. Maritima Birka. Rapport över marinarkeologiska undersökningar av kulturlager och pålanläggning i vattenområdet utanför Svarat jorden på Björkö 2004-2014. Arkeologisk rapport 2017:3. Sjöhistoriska, en del av Statens maritima museer. Stockholm.

2009:11 Osteologisk analys. Brandgravar. Berget, fornlämning 614, Gamla Uppsala 21:52, Uppsala socken, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Göthberg, H., Frölund, P. & Fagerlund, D. (med bidrag av Bartholin, T., Bäckström, Y., Gustafsson, S. & Sjöling, E.) 2014. Gamla Uppsala – åter till Berget. Om undersökningarna av en förtätad bosättning från äldre järnålder med begravningar från äldre bronsålder till romersk järnålder. Fornlämning 614:1, Uppsala, Gamla Uppsala 21:52, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2014:16. Uppsala.

2009:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Berget, fornlämning 614, Gamla Uppsala 21:52, Uppsala socken, Uppsala län, Uppland. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H., Frölund, P. & Fagerlund, D. (med bidrag av Bartholin, T., Bäckström, Y., Gustafsson, S. & Sjöling, E.) 2014. Gamla Uppsala – åter till Berget. Om undersökningarna av en förtätad bosättning från äldre järnålder med begravningar från äldre bronsålder till romersk järnålder. Fornlämning 614:1, Uppsala, Gamla Uppsala 21:52, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2014:16. Uppsala.

2009:13 Osteologisk analys. Brandgravar. Påljungshage, Stenbro 1:8, fornlämning nr 220, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län, Södermanland. Ylva Bäckström (med bidrag av Emma Sjöling). I: Eklund, S., Lindkvist, A. & Wikborg, J. 2012. Påljungshage – kremerat, paketerat och respekterat. Ett gravfält från yngre bronsålder-äldre förromersk järnålder. Förundersökning och särskild undersökning, Helgona 220, Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanland. SAU rapport 2010:11. Uppsala.

2009:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Halkbanan. RAÄ 291:1, Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Ölund, A. 2010. I elitens landskap – folkvandringstida och vendeltida boplatslämningar i Brillinge. Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet Rapport 2010:14. Uppsala.

2009:15 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Norslunda, Arlandastad 4:e stadsdelen, RAÄ 223, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Uppland. Emma Sjöling. I: Stenbäck, N. & Vogel, P. 2010. Norslunda – en mellan- och senneolitisk fångsboplats i södra Uppland samt en stensträng från järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. Norrsunda socken, Norslunda 1:14, RAÄ 223 & RAÄ 207, Sigtuna kommun, Uppland. SAU rapport 2009:11. Uppsala.

2009:16 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna, Schaktkontroll för VA-ledning, Ultuna RAÄ 663-667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Ultuna – observationer i händelsernas centrum. Boplatslämningar från bronsålder till tidig medeltid. Arkeologisk schaktövervakning för VA-ledning. Fornlämning 653 och 663-667, Ultuna 2:23, Uppsala stad, f d Bondkyrko sn, Uppland. SAU rapport 2010:12. Uppsala.

2009:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Södra Gärdet, fornlämning 555, Ultuna 2:1, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2013. Att återvända. Arkeologi från olika skeden på Södra Gärdet i Ultuna. Arkeologiska för- och slutundersökningar. Fornlämning Uppsala 555, Ultuna 2:1, Uppsala stad (f d Bondkyrko sn), Uppland. SAU rapport 2013:6. Uppsala.

2009:18 Natur- eller kulturdeterminism? Boskapsstocken under äldre järnålder i Uppland. En regionstudie. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapport 2012:15. Uppsala.

2009:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Valbo-Ön 11:1 m fl, Valbo socken, Fornlämning 478, Gästrikland. Ylva Bäckström. I: Darmark, K., Guinard, M. & Stenbäck, N. 2011. Sofiedal 11. En mellanneolitisk boplats i södra Gästrikland. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 478, Sofiedal 11, Valbo-Ön 11:1, Valbo socken, Gävle kommun, Gästrikland. SAU rapport 2010: 9. Uppsala.

2009:20 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bodträskfors, fornlämning 404 och 405, Edefors socken, Bodens kommun, Norrbotten. Av Emma Sjöling. I: Lindgren, Å. 2010. Räddningsundersökning av två boplatser. Särskild arkeologisk undersökning av två boplatser utan synlig anläggning. Raä 404 och 405, Edefors sn, Kloken 2:4, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Norrbottens museum Rapport 2010:2. Luleå.

2009:21 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ultuna, Undervisningsplan, fornlämning 679, Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Ultuna. Tidig medeltid vid Undervisningsplan. Arkeologisk förundersökning vid boplatslämning Uppsala 679. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. SAU rapport 2010:14. Uppsala.

2008

2008:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Säby 6;2, Lokal 1, Danmarks sn, Uppland. UM8246 (FU) och UM8255 (SU) samt Lokal 4, fornlämning nr 190. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2012:15. Uppsala.

2008:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Furulund 4:51, RAÄ 39, Kullen, Lackalänga socken, Skåne. Emma Sjöling. I: Heimer, O. 2008. Arkeologisk slutundersökning. Furulund 4:51, Kullen, RAÄ 39, Lackalänga socken, Kävlinge kommun, Skåne. Wallin kulturlandskap och arkeologi. Rapport 2008:15. Dalby.

2008:3 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bettna RAÄ 197, Bettna 14:2 & 19:2, Bettna socken, Flens kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Svensson, I. 2015. Lötagravfälten. Järnålder. Fornlämning Bettna 197:1-2, fastigheterna Bettna 14:2 & 19:2, Bettna socken, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2015:05. Sörmlands museum. Nyköping.

2008:4 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Tumbo, RAÄ 148, Tumbo-Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Norberg, L. & Svensson, I. 2009. Boplats, gravar & hålväg i Tumbo. Yngre bronsålder & järnålder. Särskild undersökning. Fornlämningarna Tumbo 13:2, 148, 32:1, 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:09. Sörmlands museum. Nyköping.

2008:5 Osteologisk analys. Brandgravar. Tanum RAÄ 539, Säm 6:1, Tanum socken, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Öbrink, M., Toreld, C., Brorsson, T. & Toreld, A. 2013. Boplatser, hällristningar och gravar vid Ridarebergets fot. Arkeologisk slutundersökning. Tanum 441, 539, 2006, 2183, 2184, Tanum Säm 6:1, Tanum socken, Tanums kommun. Bohusläns museum Rapport 2013:19. Uddevalla.

2008:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Tumbo, RAÄ 32:1 och 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Norberg, L. & Svensson, I. 2009. Boplats, gravar & hålväg i Tumbo. Yngre bronsålder & järnålder. Särskild undersökning. Fornlämningarna Tumbo 13:2, 148, 32:1, 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5, Tumbo socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:09. Sörmlands museum. Nyköping.

2008:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Ödskölt RAÄ 122, Ödskölt socken, Dalsland. Emma Sjöling. I: Hernek, R. 2008. En grav vid Ödskölts moar. En stensättning från yngre bronsålder, en härd från romersk järnålder och en gränsmarkering. Arkeologisk slutundersökning. Ödskölt 122 och 123, Vången 1:43, Ödskölt socken, Bengtsfors kommun. Bohusläns museum Rapport 2008:37. Uddevalla.

2008:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bälinge-Lövsta 9:18, Bälinge-Högby 1:2, Fansta 3:1 & 3:3, Bälinge socken, Uppland. UM 8203. Ylva Bäckström. I: Åberg, K. 2013. Invid Uppsalaåsens färdstråk – om järnålder vid Fansta i Bälinge socken. Särskild arkeologisk undersökning. Bälinge 431, 432 & 433, Fansta 3:1, Bälinge socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:21. Uppsala.

2008:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Morlanda, RAÄ 492, Morlanda socken, Orust, Bohuslän. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Bohusläns museum.

2008:10 Osteologisk analys. Brandgravar. Tanum RAÄ 546, Tanum socken, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Hernek, R. 2009. Nästan som en domarring. En stensättning inom gravfältet Tanum 546. Arkeologisk slutundersökning, Tanum 546, Håkebytorp 1:1, Tanums socken och kommun. Bohusläns museum. Rapport 2009:23. Uddevalla.

2008:11 Osteologisk analys. Urnegropar och brandgropar. Asklanda 4:79, fornlämning 166 och 169, Fristad socken, Borås kommun, Bohuslän, Västra Götaland. Ylva Bäckström. I: Ortman, O. 2011. Boplats och viloplats på åsen. Boplats, odlingsrösen och urnegravar från järnåldern. Arkeologisk slutundersökning och teknisk rapport. Fristad 166, 167 och 169, Asklanda 4:79, Fristads socken, Borås kommun. Bohusläns museum. Rapport 2011:3. Uddevalla.

2008:12 Att avgränsa gårdar och påvisa specialiserad djurhållning med hjälp av ben. Ylva Bäckström. I: Onsten-Molander, A. (Red.). (med bidrag av Bäckström, Y., Engström, T., Eklund, S., Hulth, H. & Lindkvist, A.) 2008. Skälby – bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. SAU rapport 2008:14. Uppsala.

2008:13 Benmaterialet. Påljungshage stenålder. Ylva Bäckström. I: Eriksson, M., Stenbäck, N. & Wikell, R. 2010. Stenålder vid Påljungshage – En sörmländsk lokal med nedslag från tidig- och mellanneolitikum. Förundersökning och särskild undersökning samt arkeologisk utredning. RAÄ 331, Stenbro 1:8, Helgona socken, Nyköpings kommun, Södermanland. SAU rapport 2010:8. Uppsala.

2008:14 Sala analysrapport. Anne Ingvarsson-Sundström, Ylva Bäckström. I: Bäckström, Y., Ingvarsson-Sundström, A. & Onsten-Molander, A. 2009. Liv och död vid Sala silvergruva. Etapp 1. Forskningsgrävning. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, Fornlämning nr 51, Västmanlands län. SAU rapport 2009:2. Uppsala.

2008:16 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. St Peder 67, Hönebäck 1:33, Lilla Edet sn, Västergötland (Bohusläns museum projektnr. C247). Ylva Bäckström. I: Claesson, P. 2012. Bosättning vid älven. Boplatser och kokgropar i Göta älvdalen. Arkeologiska slutundersökningar. S:t Peder 66 och 67, Tunge 49, Lilla Edets kommun, Skeppslanda 70 och 237, Ale kommun. Bohusläns museum. Rapport 2012: 15. Uddevalla.

2008:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skärvstenhög, Gamla Uppsala. Ylva Bäckström (endast artlista). I: Frölund, P. 2009. En skärvstenshög i Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning. Upplandsmuseet Rapport 2009:07. Uppsala.

2008:18 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Södra gärdet, Ultuna, Raä 555/1. Ylva Bäckström (endast artlista). I: Hulth, H. 2009. Ultuna Södra Gärdet. Kompletterande arkeologisk förundersökning. RAÄ 55:1, Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland. SAU rapport 2009:1. Uppsala.

2008:19 Osteologisk analys. Brandgrav. Para, Sånga sn, fornlämning 8:2, Sollefteå kommun, Ångermanland. Ylva Bäckström. I: George, O. 2009. Arkeologisk undersökning av den folkvandringstida graven Raä 8:2 i Sånga socken. Delrapport 2 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar. Fornlämning: Raä 8, Fastighet Para 1:13, Socken. Sånga, Kommun: Sollefteå, Landskap: Ångermanland. Murberget, Rapportnummer 2009:8. Härnösand.


2007

2007:1 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Halkbanan, Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Ölund, A. 2010. I elitens landskap – folkvandringstida och vendeltida boplatslämningar i Brillinge. Brillinge 1:17, 4:4, Vaksala sn, Uppsala kommun, Uppland Upplandsmuseet Rapport 2010:14. Uppsala.

2007:2 Osteologisk analys. Brandgravar. RAÄ 322, Österleden, område B, Vaksala 1:19, Vaksala socken, Uppland. UM 8202. Emma Sjöling. I: Lucas, M & Lucas, R. (med bidrag av Göthberg, H.) 2013. Kring Vaksala prästgårds hage – från bronsåldersliv till vendeltidsdöd i Vaksalas centralbygd. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning 104, 113 & 322, Vaksala socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:31. Uppsala.

2007:3 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. RAÄ 113, Österleden, område A, Vaksala 1:1, Vaksala socken, Uppland. UM 8202. Emma Sjöling. I: Lucas, M & Lucas, R. (med bidrag av Göthberg, H.) 2013. Kring Vaksala prästgårds hage – från bronsåldersliv till vendeltidsdöd i Vaksalas centralbygd. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning 104, 113 & 322, Vaksala socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:31. Uppsala.

2007:4 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Vintrosa-Sanna 13:4, RAÄ 98, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke. Emma Sjöling. I: Stenbäck, N. 2010. Sanna – en åkerboplats med stort tidsdjup. Boplatslämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 98, Vintrosa-Sanna 13:4, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke. SAU rapport 2009:6. Uppsala.

2007:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial och brandgravar. Västra Via, RAÄ 84:1, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. Emma Sjöling. I: Pettersson, E. (red). 2010. Västra Via vid vägen. Boplatslämningar och järnframställningsplats från järnåldern samt brandgravar från senneolitikum-äldre bronsålder. Särskild arkeologisk undersökning. Undersökningar för E18 Örebro-Lekhyttan. Västra Via 2:4, 2:6 & 10:1, RAÄ 84:1-2, Vintrosa socken, Närke. SAU rapport 2010:2. Uppsala.

2007:6 Osteologisk analys. Skelettgravar från Köpings kyrka. Raä 167, Köpings kyrka 1:1, Köping sn, Öland. Anne Ingvarsson-Sundström, Ylva Bäckström och Emma Sjöling. I: Palm, V. & Schulze, H. (med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström, Ylva Bäckström och Emma Sjöling). 2007. Köpings kyrkas medeltida torn. RAÄ 167, 215, Köpings kyrka 1:1, Köpings socken, Borgholms kommun, Öland. Särskild arkeologisk undersökning 2006. Arkeologisk rapport 2007:1. Kalmar läns museum. Kalmar.

2007:7 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Säby 6;2, Danmarks sn, Uppland, fornlämning nr 170 och 180, UM8241. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. (red.). 2012. Äldre järnålder i Danmarks socken – sex boplatser vid Säby. Särskild arkeologisk undersökning. Danmark 162, 168, 170, 180, 190 & 193, Danmarks socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapport 2012:15. Uppsala.

2007:8 Osteologisk analys. Oval stensättning. Foss-Berg 3:1, fornlämning 173, A4, Foss socken, Munkedals kommun, Västra Götaland, Bohuslän. Ylva Bäckström. I: Johansson, A. & Öbrink, M. 2008. Södra Saxala gravfält. Lämningar från mesolitikum till vikingatid. Projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 6 av 7, Foss-Berg 3:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. Rapport 2008:19. Uddevalla.

2007:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Aitik, Gällivare socken, Lappland. Nbm dnr 132-2007. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. I: Backman, L. & Mohlin, J. 2008 Manus. Rapport, arkeologisk slutundersökning av härdar, Aitik, Gällivare sn och kn, Lappland, Norrbottens län. Norrbottens museum. Dnr 132-2007.

2007:10 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Aitik, spåranslutning, Gällivare socken, Lappland. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. I: Buljo, T.-H. 2008. Manus. Rapport, särskild arkeologisk utredning inför ny spåranslutning vid Aitik, Norrbottens län, Lappland, Gällivare socken, fastigheterna Storlandet 5:1 och Sakajärvi 2:4. Norrbottens museum. Norrbotten. Dnr 25-2007.

2007:11 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Solberga 1:103, Köpings socken, Öland. Emma Sjöling. I: Papmehl-Dufay, L. & Alexandersson, K. 2008. Ett kokgropsfält från äldre järnålder. Solberga 1:103, Björkviken, Köping socken, Öland, Kalmar län. Kalmar läns museum, Rapport april 2008. Kalmar.

2007:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Stora Malm, RAÄ 274, Västeråsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Gustafsson, P. & Nordin, M. 2008. Yxor och mikrospån: mellanmesolitikum: Stora Malm 274 och 275, Västeråsen 1:1 och Malmsåsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2008:4. Sörmlands museum. Nyköping.

2007:13 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Gälbo, Ultuna 2:1, 3, Bondkyrko socken, Uppland. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2010. Nedslag i bronsålder och medeltid på Ultuna. Arkeologisk slutundersökning. Gälbo, Ultuna 2:2, RAÄ 565:1, Fd Bondkyrko socken, Uppland. SAU rapport 2010:3. Uppsala.

2007:14 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Mörby, RAÄ 246 och RAÄ 255, Turinge socken, Uppland. Emma Sjöling. I: Ros, J., Vogel, P. & Engström, T. 2010. Mörby. Järnåldersboplats, historisk bytomt och skålgropslokal. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 246, 455, 459 och 473, Mörby 5:1, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län, Södermanland. SAU rapport 2008:12. Uppsala.

2007:15 Osteologisk analys. Fastigheten Kungsladugården 2:1, Kilakastalen, Nyköping 45:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanland. Ylva Bäckström. I: Norberg, L. & Pettersson, B. 2009. Kilakastalen. Medeltid. Fornlämning Nyköping 45:1, Stora Kungsladugården 2:1, Nikolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2009:01. Sörmlands museum. Nyköping.

2007:16 Osteologisk analys. Brandgrav. Västra Via, RAÄ 86, Vintrosa socken, Örebro län. Emma Sjöling. I: Emanuelsson, M. & Wikborg, J. 2010. En brandgrav från äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. Västra Via 1:4, RAÄ 86, Vintrosa socken, Närke, Örebro län. SAU rapport 2009:16. Uppsala.

2007:17 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Skälby, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Onsten-Molander, A. (Red.) (med bidrag av Bäckström, Y., Engström, T., Eklund, S., Hulth, H. & Lindkvist, A.). 2008. Skälby – bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. SAU rapport 2008:14. Uppsala.

2007:18 Människor och djur i rörelse. En kritisk granskning av förutsättningarna för säsongsbedömningar av mellansvenska stenåldersmaterial utifrån benfynd. Ylva Bäckström. I: Stenbäck, N. (Red.). 2007. Stenåldern i Uppland. Uppdragsarkeologi och eftertanke. Arkeologi i E4 Uppland – studier. Volym 1. 2007. S. 155-189.

2007:19 Bränt, begravt och nedbrutet. Fältosteologiska studier av brända ben. Emma Sjöling. I: Notelid, M. (Red.). 2007. Att nå den andra sidan. Om begravning och ritual i Uppland. Arkeologi i E4 Uppland – studier. Volym 2. S. 123-142.

2007:20 Skärgårdsbor i östra Mellansverige under stenålder – Osteoarkeologiska mönster. Jan Storå, Ylva Bäckström & Carina Olsson. I: Hjärthner-Holdar, E., Ranheden, H. & Seiler, A. (red.). 2007. Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. Arkeologi i E4 Uppland – studier. Volym 4. 2007. S. 155-175.

2007:21 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Bilaga 5 (endast artlista). Ben. Emma Sjöling. I: Hulth, H. 2007. Södra Gärdet. Arkeologisk förundersökning. Ultuna 1:2, RAÄ 555, Bondkyrko socken, Uppland. SAU rapport 2007:3. Uppsala.

2006

2006:1 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 1, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:2 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 4, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:3 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 5, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:4 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stormossen 5:2, Tierps sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2007. Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. SAU Skrifter 20. Uppsala.

2006:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Slavsta, Raä 615, kvarteret Boktryckaren, Uppsala kommun och stad, Uppland. Ylva Bäckström och Emma Sjöling. I: Fagerlund, D. & Lucas, R. (med bidrag av Matsson, Ö, Sjöling, E. och Bäckström, Y.). 2009. Slavsta – romartida bebyggelse och vikingatida kult. Arkeologisk undersökning. Arkeologisk undersökning 2005. Fornlämning 615, Kv. Boktryckaren, Årsta 64:1 och 11:233, Uppsala socken, Uppsala kommun. Upplandsmuseets rapporter 2009:01. Uppsala.

2006:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Strömsholm 8:1, Raä 224, Kolbäcks sn, Västmanland. Emma Sjöling. I: Hallgren, A-L. 2008. äktskadade gravar vid Västerkvarn. Fem romartida brandgravar på 15 m2. Arkeologisk undersökning. RAÄ 224, Strömsholm 8:1, Kolbäcks socken, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2008:72. Västerås.

2006:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Erikslund, Raä 481 och Raä 482, Dingtuna sn, Västmanland. Emma Sjöling. I: Egebäck, A., Emanuelsson, M., Hallgren, A-L., Nordström, K. & Lihammer, A. 2008. Erikslund. Gravhägnad, gravar och skärvstenshögar. Arkeologisk särskild undersökning. RAÄ 481, 482, 626 och 627, Västerås 4:85, Dingtuna socken, Västerås stad, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2008:34. Västerås.

2006:8 Osteologisk analys. Skelettgravar och boplatsmaterial. Gamla Uppsala kyrka, Gamla Uppsala sn, Uppland. UM 8122. Emma Sjöling. I: Göthberg, H. 2008. Bosättning och kyrkogård vid Gamla Uppsala kyrka. Arkeologisk undersökning. Upplandsmuseets rapporter 2008:07. Uppsala.

2006:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Domarhagen 1:1, fornlämning Lilla Malma 166:1, Lilla Malma sn, Södermanland. Ylva Bäckström. I: Svensson, I. & Gustafsson, P. 2009. En stridsyxeboplats i skuggan av åsen. Neolitikum och äldre järnålder. Fornlämning Lilla Malma 166:1 & Dunker 362:1, Domarhagen 1:1 & Röl 6:1, Lilla Malma & Dunkers socknar, Flens kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Arkeologiska meddelanden 2009:08. Sörmlands museum. Nyköping.

2006:10 Osteologisk analys. Boplatsmaterial och en brandgrav. Österleden, Gränby, Vaksala sn, Uppland. UM 8190. Emma Sjöling. I: Lucas, M & Lucas, R. (med bidrag av Göthberg, H). 2013. Kring Vaksala prästgårds hage – från bronsåldersliv till vendeltidsdöd i Vaksalas centralbygd. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Fornlämning 104, 113 & 322, Vaksala socken, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2013:31. Uppsala.

2006:11 Osteologisk analys. Brända ben från en högrest och boplatslämningar. Finska barnhemmet, Foss-Berg 4:1, Raä 166, Foss sn, Munkedals kommun, Bohuslän. Emma Sjöling. I: Petersson, H. 2009. Byggnad under grav. Finska barnhemmets förhistoria – neolitikum, bronsålder & järnålder. Projektet Saltkällan-Håby, teknisk rapport 7 av 7, RAÄ 166, Foss-Berg 4:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. Rapport 2008:59. Uddevalla.

2006:12 Osteologisk analys. Treudd. Raä 4, Virserum sn, Småland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.

2006:13 Osteologisk analys. Flatmarksgrav med urna. Foss-Berg 3:1, fornlämning 173, A3622 ochA5790, Foss sn, Munkedals kommun, Västra Götaland, Bohuslän. Ylva Bäckström. I: Johansson, A. & Öbrink, M. 2008. Södra Saxala gravfält. Lämningar från mesolitikum till vikingatid. Projekt Saltkällan-Håby, teknisk rapport 6 av 7, Foss-Berg 3:1, Foss socken, Munkedals kommun. Bohusläns museum. Rapport 2008:19. Uddevalla.

2006:14 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Stora Malm 274 och 275, Västeråsen 1:1 och Malmåsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Ylva Bäckström. I: Gustafsson, P. 2006. Ändebol. Arkeologisk förundersökning. Mellanmesolitikum. Stora Malm 274 och 275, Västeråsen 1:1 och Malmåsen 1:1, Stora Malms socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2006:13. Sörmlands museum. Nyköping.


2005

2005:1 Osteologisk analys. Skelettgrav. A4559. Forsa S Raä 442, Onslunda 3:1, Tensta-Forsa 1:4 & 3:3. Tensta Socken, Uppland. Ylva Bäckström. I: Fagerlund, D. & Scheutz, M. 2006. Arkeologisk undersökning. Från stenålder till nutid i Forsa. Undersökningar för E4. Raä 442, Tensta socken, Uppland. Rapport 2006:09. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:2 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. St. Lötgården, Raä 618, Gamla Uppsala sn, Uppland. UP Inv. nr. UM33990. Ylva Bäckström. I: Frölund, P. 2005. Rituella spår i Gamla Uppsala. En bosättning från äldre bronsålder och äldre järnålder vid Stora Lötgården. Arkeologisk undersökning, fornlämning 618, Uppsala socken, Uppland. Rapport 2005:15. Upplandsmuseet. Uppsala. S. 28-39.

2005:3 Osteologisk analys. Brandgrav. Kättsta, A101079 (grav 40004), Buddbo 1:1, Ärentuna sn, Uppland. E4, lokal 37. Ylva Bäckström. I: Gustafsson, M.; Dutra Leivas, I., Mattsson, Ö. & Olsson, R. (med bidrag av Tore Qvarfordt). 2008. Kättsta-boplatser och gravar under 2000 år. Undersökningar för E4, Ärentuna socken, Uppland. Rapport 2008:7. Upplandsmuseet.

2005:4 Osteologisk analys. Djur- och människoben. Floras kulle, Froby 2:6, Dingtuna sn, Vs. Fjärrvärme. Ylva Bäckström. I: Hallgren, A.-L. 2006. Arkeologi utefter den nya fjärrvärmeledningen mellan Västerås och Hallstahammar. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologisk undersökning. Dingtuna, Lundby och Svedvi socknar, Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:2. Västerås.

2005:5 Osteologisk analys. Brända ben. Rustberga 2:18, Skerike socken, Västmanland. Projekt nr 20-428 (VA-Lisselberga). Ylva Bäckström. I: Hallgren, A-L. 2006. Brandgravar och boplatslämningar. En vatten- och avloppsledning i Skerike socken. Antikvarisk kontroll. Rustberga 2:18, Kävsta 5:13, Lisselberga 4:5, Skerike socken. Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen. Rapport 2006:10. Västerås. S. 21.

2005:6 Osteologisk analys. Brandgravar. Lilla Sylta, Raä 91, Fresta sn, Uppland. Norrortsleden. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Victor, H., Andersson, M. & Westerholm, A. 2005. Kammargravar från folkvandringstid i Lilla Sylta – RAÄ 91, en gravplats använd under brons- och järnålder. Norrortsleden. UV Mitt Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7. Stockholm.

2005:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Raä 414, Karby, Täby sn, Uppland. Norrortsleden. Ylva Bäckström. I: Engström, T. & Pettersson, E. 2005. Karby/Smedstugan. En gravplats från yngre bronsålder och äldsta järnålder. Norrortsleden. UV Mitt Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:18. Stockholm.

2005:8 Osteologisk analys. Boplats- och gravmaterial. Vaxmyra, Raä 325 och 326, Ärentuna sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Eklund, S. (med bidrag av Bäckström, Y., Darmark, K., Hagström, S., Knutsson, H., Ojala, C.-G. och Pettersson, E.). 2005. Vaxmyra två boplatser vid en bäck. Välbevarade huslämningar och ett gravområde från äldre järnålder. SAU Skrifter 8. Uppsala. S. 212-230.

2005:9 Osteologisk analys av brandgravar och brända ben. Lokal 39A, B. Raä 327, 328 och 329, Ärentuna sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Engström, T. & Wikborg, J. 2007. Kyrsta. Del 1. Gravar från järnålder och medeltid. Undersökningar för E4. RAÄ 328 och 329, Ärentuna socken, Uppland. SAU Skrifter 16. Uppsala.

2005:10 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Raä 87:3, Lilla Sylta, Fresta sn, Uppland. Norrortsleden. Emma Sjöling. I: Eklund, S. & Pettersson, E. 2005. Den äldsta bebyggelsen i Lilla Sylta. Norrortsleden. UV Mitt Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:3. Stockholm.

2005:11 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från senneolitikum-bronsålder. Lokal 60. Raä 211, Sommaränge Skog 5:1, Rångsta 1:9, Viksta sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Forsman, C. & Victor, H. 2007. Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum till folkvandringstid. Del 1. Undersökningar för E4, RAÄ 211, Viksta socken, Uppland. SAU Skrifter 18. Uppsala.

2005: 12 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Trekanten Raä 602, Björkgården Raä 601, Gamla Uppsala sn, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Onsten-Molander, A. & Wikborg, J. 2006. Trekanten och Björkgården. Boplatslämningar från brons- och järnålder vid Fullerö. SAU Skrifter 13. Uppsala.

2005:13 Osteologisk analys. Skelettgrav. Väg 700. Tibble 700:1, Björklinge sn, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Åberg, K. 2006. Arkeologisk undersökning. Tibble- boplatslämningar och en grav i Björklinge. Undersökningar för E4. Raä 318, Björklinge socken, Uppland. Rapport 2006:10. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:14 Osteologisk analys. Skelettgravar från Triberga, Raä 73, Hulterstad sn. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Petersson, M. 2006. Triberga kvarnbacke – ett gravfält från yngre järnålder, Raä 73, Hulterstad socken, Öland. Rapport 2006:2 Kalmar läns museum. Kalmar.

2005:15 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Skallmyran, Tierp sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Guinard, M. & Vogel, P. (red.). 2006. Skallmyran – en senmesolitisk skärgårdslokal i Uppland. Arkeologi E4. SAU Skrifter 14. Uppsala.

2005:16 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Sommaränge, Viksta sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Schmidt-Wikborg, E. (med bidrag av Andersson, M., Anfält, K., Bäckström, Y., Forsman, C., Westerholm, A. och Victor, H.). 2006. Från gård och grund på Sommaränge Skog. Medeltida bebyggelselämningar i Viksta socken, Uppland. SAU Skrifter 15. Uppsala.

2005:17 Osteologisk analys. Brandgravar. Forsa S, Raä 442, Onslunda 3:1, Tensta-Forsa 1:4 & 3:3, Tensta socken, Uppland. Lst dnr: 431-11439-03. Ylva Bäckström. I: Fagerlund, D. & Scheutz, M. 2006. Arkeologisk undersökning. Från stenålder till nutid i Forsa. Undersökningar för E4. Raä 442, Tensta socken, Uppland. Rapport 2006:09. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:18 Osteologisk analys. Brandgravar. Eriksborg, S:t Ilians sn, Västerås stad, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Alström, U. & Anttila, K. 2007. Vedbo gård. Gravar och stenkällare i Eriksborg. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 1014, Eriksborg, Vedbo 6, Skerike socken, Västmanland. Osteologisk analys, Ylva Bäckström. Kulturmiljövård Mälardalen 2007:13. Västerås. S. 13-26.

2005:19 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Väg 700, Tibble 2:7, Björlinge socken, Uppland. Raä 318, UM:8123. Ylva Bäckström. I: Åberg, K. 2006. Arkeologisk undersökning. Tibble- boplatslämningar och en grav i Björklinge. Undersökningar för E4. Raä 318, Björklinge socken, Uppland. Rapport 2006:10. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:20 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Stenhagen 3, Läby socken, Uppland. UM: 8127. Ylva Bäckström. I: Åberg, K. (Red.). 2008. Då bygden expanderade- gårdar vid Stenhagen under äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Rapport 2008:10. Upplandsmuseet. Uppsala.

2005:21 Osteologisk analys. Brandgravar. Sommaränge, Viksta sn, Up. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Forsman, C. & Victor, H. 2007. Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum till folkvandringstid. Del 1. Undersökningar för E4, RAÄ 211, Viksta socken, Uppland. SAU Skrifter 18. Uppsala.

2005:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Postboda 1, Tierps sn, Up. Ylva Bäckström. I: Sundström, L., Darmark, K. & Stenbäck, N. 2006. Postboda 2 och 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Uppland. För- och slutundersökningsrapport. SAU Skrifter 10. Uppsala.

2005:23 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Postboda 2, Tierps sn, Up. Ylva Bäckström. I: Sundström, L., Darmark, K. & Stenbäck, N. 2006. Postboda 2 och 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Uppland. För- och slutundersökningsrapport. SAU Skrifter 10. Uppsala.

2005:24 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Säby-Kumla lokal C, Danmarks sn, Up. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H. 2007. Kumla – bosättning och djurhållning under äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning nr 169, Danmarks socken, Uppland. Med bidrag av Ylva Bäckström och Mats Regnell. Upplandsmuseet rapport 2007:15. Uppsala.

2005:25 Osteologisk analys. Skelettgravar och brandgravar. Enbacken, Raä 89, Årsta, Uppsala sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Sjöling, E. 2006. Enbacken. Ett gravfält från yngre järnåldern i Uppland. SAU Skrifter 19. Uppsala.

2005:26 Artikel. Skeletten berättar. Emma Sjöling. I: Engström, T., Sjöling, E. & Wikborg, J. 2005. Järnåldersgravar vid Kyrsta. Upplands årsbok 2005. Uppsala.

2005:27 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Kyrsta, Raä 327, Ärentuna sn, Uppland. Emma Sjöling (med bidrag av Ylva Bäckström). I: Onsten-Molander, A. & Wikborg, J. 2007. Kyrsta. Del 2. Förhistoriska boplatslämningar. Undersökningar för E4, RAÄ 327 & RAÄ 330, Ärentuna socken, Uppland. SAU Skrifter 17. Uppsala.

2005:28 Osteologisk analys. Brunnshögen. Husby by, fornlämning 107, A1-3, Husby-Långhundra socken, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Bertil Almgren.

2005:29 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Ylva Bäckström. Bilaga 5. Osteologisk analys. S. 108. I: Fagerlund, D. & Åberg, K. 2005. Arkeologisk förundersökning och slutundersökning. Gårdar och bebyggelse från yngsta bronsålder och äldre järnålder i Samnans dalgång. Anläggande av vattenledning mellan Storvad och Gränby. Raä 530, 531 och 614, Uppsala stad och Vaksala socken, Uppsala kommun. Rapport 2005:05, Arkeologiska avdelningen, Upplandsmuseet. Uppsala.


2004

2004:1 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Barksta, RAÄ 256, Kolsva socken, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Karlenby, L., Graner, G. & Johannessen, A-C. 2004. Hem till stenåldersbyn. En boplats från övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder vid Eriksborg och Persbo, Västmanland. Arkeologisk undersökning. UV Bergslagen Rapport 2004:18. Örebro. S. 52-53.

2004:2 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. RAÄ 215, Tingsdal 1:1, Köpings sn, Öland. Emma Sjöling. I: Alexandersson, K. 2004. Vikingatida grav och senmesolitiskt kulturlager. Raä 215, Tingsdal 1:1, Borgholms kn, Öland. Arkeologisk undersökning 2003. Rapport december 2004. Kalmar läns museum. Kalmar. S. 14-19.

2004:3 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Eriksborg, RAÄ 645, Skerike socken, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.

2004:4 Osteologisk analys. Valsgärde, Gamla Uppsala socken, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. Otryckt rapport. Beställare: Else Nordahl.

2004:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Norra Gärdet, Gamla Uppsala socken, Uppland. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Lindkvist, A. 2005. Kring ett dike på Norra gärdet – arkeologisk undersökning av boplatslämningar i Gamla Uppsala. Med bidrag av Anne Ingvarsson Sundström. Uppsala 2005. SAU Skrifter 11. Uppsala.

2004:6 Osteologisk analys. Näsan. Väg 700.2, Sandbro 7:1, Björklinge sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Hennius, A. & Dutra Leivas, I. 2006. Arkeologisk förundersökning. Äldre järnålder och medeltida bebyggelse vid Sandbro. Undersökningar för E4. Fornlämning 314, Björklinge socken, Uppland. Rapport 2006:01, Upplandsmuseet. Uppsala.

2004:7 Osteologisk analys. Skelettgravar. Lokal 39A. Raä 329, Kyrsta, Ärentuna sn, Uppland. Emma Sjöling. I: Engström, T. & Wikborg, J. 2007. Kyrsta. Del 1. Gravar från järnålder och medeltid. Undersökningar för E4. RAÄ 328 och 329, Ärentuna socken, Uppland. SAU Skrifter 16. Uppsala.

2004:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Bålmyren, Vendel sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Sundström, L. & Darmark, K. (red.). 2005. Bålmyren – tidigneolitisk familjebaserad kustboplats i Uppland. SAU Skrifter 7. Uppsala.

2004:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial. Sö, Trosa-Vagnhärad sn, Trössla. Ylva Bäckström. I: Hallgren, F. (med bidrag av Helena Knutsson och Ylva Bäckström). 2004. Trössla, efterundersökning av en grustagen trattbägarboplats i östra Södermanland. Överråda 3:1, RAÄ nr 270, Trosa- Vagnhärad socken, Södermanland. SAU Rapport 2004:7. Uppsala.

2004:10 Artikel. Fågel, fisk eller mittemellan…..eller ben. Ylva Bäckström. I: Fontell, Y. & Jahn, K. (red.). 2005. Arkeologi E4, årsberättelse 2004. Utgrävningar från Uppsala till Mehedeby. Uppsala.

2004:11 Osteologisk analys. Skelettgrav. Sala gruvkyrkogård. Anne Ingvarsson-Sundström. I: Onsten-Molander, A. & Jonsson, K. 2005. Sala gruvkyrkogård, Silvergruvan 1:47, Sala kommun, Västmanland. Förundersökning. SAU Skrifter 6. Uppsala.

2003

2003:1 Osteologisk analys. Brandgravar från V250, Raä 142, Kolsva sn, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Egebäck, A.; Emanuelsson, M. & Wikborg, J. 2004. Ett gravfält från yngre romersk järnålder – folkvandringstid. Väg 250 Raä 105 och Raä 142. Arkeologisk undersökning. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2004:A47. Västerås. S 52-62.

2003:2 Osteologisk analys. Brandgravar från V250, Raä 111, Kolsva sn, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Hallgren, A-L. & Wikborg, J. 2004. Ett gravfält från yngre järnålder och boplatslämningar från äldre järnålder. Väg 250 Raä 111 och Lokal 8. Arkeologisk undersökning. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2004:A49. Västerås. S 73-83.

2003:3 Osteologisk analys. Brandgravar. Östjädra 1:12, Dingtuna sn, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.

2003:4 Osteologisk analys. Brandgravar. Kumla del II, Danmarks sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Eklund, S. 2004. Kumla, en nyupptäckt stensättning. Slutundersökning. Danmarks- Kumla 2:2, Danmarks socken, Uppland. SAU Rapport 2004:8. Uppsala. S. 17-24.

2003:5 Preliminär osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hólar i Hjaltadal, av djurbensmaterialen från andra säsongens grävningar (år 2003) i Hólar och Kolkuós i Skagafjörður på nordvästra Island. Ylva Bäckström. I: Hellqvist, M. (Red.). 2003. Fossilfynd på Hólar 2003. Rapport 2003:18. Projekt Hólarannsóknin. Högskolan Dalarna. S. 28-43.

2003:6 Artikel. Preliminär osteologisk analys. Del 2. Djurbensmaterial. Andra säsongens grävningar (år 2003) i Hólar och Kolkuós i Skagafjörður på nordvästra Island. Ylva Bäckström. I: Hellqvist, M. (Red.) 2003. Fossilfynd på Hólar 2003. Rapport 2003:18. Projekt Hólarannsóknin. Högskolan Dalarna. S. 28-43.

2003:7 Artikel. De osteologiska resultaten. Ylva Bäckström. I: En tusenårig historia. Kyrkor och gravar vid Sura gamla kyrka, från vikingatid till 1700-tal. Sura församling 2003. Surahammar. s. 31-35.

2002

2002:1 Osteologisk analys. Lasses hydda, Vuollerim, Jokkmokks sn, Lappland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kjel Knutsson, Uppsala Universitet.

2002:2 Osteologisk analys. Bälinge-Lövsta 9:18, Bälinge sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H. 2002. En skärvstenshög i Lövstalöt. Gång- och cykelväg längs E4. Arkeologisk undersökning. Bälinge-Lövsta 9:18, Bälinge sn, Uppsala kommun, Uppland. Rapport 2002:08, Upplandsmuseet. Uppsala.

2002:3 Osteologisk analys. Skelettgravar. Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Jonsson, K. & Nordström, A. 2003. En tidigkristen gravplats och en medeltida kyrklämning. Gravar och kyrkor i Sura 900-1800. Arkeologisk för- och slutundersökning. Raä 140:1-3, Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningens rapport A, 2003:A16. Västerås. S. 75-115.

2002:4 Osteologisk analys. Skelettgravar. ”Soldanska kammaren”, Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Ylva Bäckström. I: Jonsson, K. & Nordström, A. 2003. En tidigkristen gravplats och en medeltida kyrklämning. Gravar och kyrkor i Sura 900-1800. Arkeologisk för- och slutundersökning. Raä 140:1-3, Sura gamla kyrka, Sura socken, Västmanland. Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningens rapport A, 2003:A16. Västerås. S. 117-126.

2002:5 Preliminär osteologisk analys. Djurbensmaterial. Hólar i Hjaltadal, norra Island. Ylva Bäckström. I: Hellqvist, M. (Red.). 2002. Fossilfynd på Hólar 2002. Rapport 2002:4. Projekt Hólarannsóknin. Högskolan Dalarna. S. 18-24.

2002:6 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Up, Sollentuna sn, Törnsberget 3:18, Ekfatet 6:7, Edsberg 10:1, Raä 334. Ylva Bäckström. I: Forsman, C. & Hagström, S. 2004. Norrortsleden moment 2. Boplatsaktiviteter i Edsberg, Sollentuna. SAU Skrifter 5. Uppsala.

2002:7 Osteologisk analys. Brandgravar. Bilaga 5. Holmsmalma 1:9, Raä 102, Kolsva sn, Västmanland. Ylva Bäckström, Bengt Wigh och Barbro Hårding. I: Wikborg, J. & Ählström, J. 2005. Väg 250, Holmsmalma-Gålby. Ett gravfält och en boplats från äldre järnålder samt en gravhög från yngre järnålder. RAÄ 102, 254 och 287. Västmanlands läns museum. Kulturmiljöavdelningen rapport A 2004:A13. Västerås.

2001

2001:1 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Danmarks by, fornl nr 15, Danmarks sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Göthberg, H., Qviström, L. & Åberg, K. 2002. E4. Arkeologi i Tiundaland. Undersökningar för E4 – Äldre järnålder vid Danmarks by. Raä 161, 153, Danmarks socken, Uppland. Uppsala. Upplandsmuseet rapport. Uppsala. S. 100-108.

2001:2 Osteologisk analys. Gravmaterial. Sånda, Odensvi socken, Småland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.

2001:3 Osteologisk analys. Brandgravar. Kumla del I, Danmarks sn, Uppland. E4. Ylva Bäckström. I: Persson, M., Andersson, F., Guinard, M. & Lindkvist, A. 2002. Bronsålderslämningar i Kumla. Gravar och gropar. SAU Skrifter 3. Uppsala. S. 55-63.

2001:4 Osteologisk analys. Brandgravar. Valsgärde (Raä 209), Gamla Uppsala socken, Uppland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Ann-Sofie Gräslund.

2001:5 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Kv Havren, Kalmar, Småland. Ylva Bäckström. I: Petersson, M. & Alexandersson, K. 2003. Stenålder i Kalmar – arkeologisk undersökning i kv. Havren, Djurängen. Arkeologisk undersökning, Rapport 2004:1. Kalmar läns museum. Kalmar. S. 18-19.

2001:6 Osteologisk analys. Gårdsby sn, Småland, Raä 206. Lst dnr: 220-627-98. Kompletterande analys. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Smålands museum.

2001:7 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Halltorp, Öland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.

2000

2000:1 Osteologisk analys av en vikingatida grav i Dampehammar 1:62, Ryssby sn, Småland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Kalmar läns museum.

2000:2 Osteologisk analys. Brända djurben. Raä 29, Gottsta 1:1, Kungsåra sn, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.

2000:3 Osteologisk analys. Frövik, Raä 495, Fors socken, Södermanland. Lst dnr (220-2399-2000). Ylva Bäckström. I: Hamilton, J. Hus från vikingatid och yngre järnålder vid Frövik. Västerleden, etapp III, Södermanland, Fors socken, Lagersberg 3:1, Raä 495. RAÄ UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2001:3. Arkeologisk undersökning. Stockholm. S. 23-34.

2000:4 Osteologisk analys. Boplatsmaterial. Norra Gärdet, Gamla Uppsala sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Ljungkvist, J. (red). 2000. I maktens närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala. Raä 285, Norra Gärdet. Raä 547, Matsgården. Gamla Uppsala socken, Uppland. SAU Skrifter 1. Uppsala.

2000:5 Osteologisk analys. Skelettgrav. Roteberg, Sollentuna sn, Uppland. Ylva Bäckström. I: Bäckström, Y., Hulth, H. & Wikborg, J. 2001. Eldstäder och gravar i Roteberg, Sollentuna. Arkeologisk slutundersökning. SAU Skrifter 2. Uppsala.

1999

1999:1 Osteologisk analys. Brandgrop i Bollbacken, Tortuna sn, Västmanland. Ylva Bäckström. Otryckt rapport. Beställare: Västmanlands läns museum.