Pressrelease: Vetenskapligt pris & hedersomnämnande

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) vetenskapliga pris år 2020 går till:

Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala universitet

Charlotte poserar på en tron i en park med ett glas champagne och en blombukett.

Motivering

Hedenstiernas forskning är med sin koppling till det arkeologiska källmaterialet genomgående evidensbaserad och tvärvetenskaplig. Den är samtidigt välgörande transparent, prestigelös och inkluderande. Hennes sätt att levandegöra vetenskapliga resultat utan att tumma på sakligheten är föredömligt.

Hedersomnämnande

till organisatörer, talare och deltagare på konferensen Vägskäl – Arkeologin före och efter #utgrävning pågår.

Ingrid Berg som representerade Vägskäl på mottagningen poserar på samma sätt som Charlotte i förra bilden.
Vägskäl representerades vid mottagningen av Ingrid Berg.

Motivering

Att bryta tystnadskulturen kring ojämnlikhet och sexuella trakasserier är en central fråga för svensk arkeologi och för hela Sverige. Här har #utgrävning pågår och dess uppföljning konferensen Vägskäl röjt ny mark. Vägskäl är den första konferensen som arrangeras utifrån ett branschupprop inom ämnet arkeologi. I både #utgrävning pågår och Vägskäl möttes företrädare för samtliga delar av arkeologisamhället med en kollektiv vilja att åstadkomma snabb och varaktig förändring. Med detta hedersomnämnande vill SAU stödja det fortsatta arbetet.

Utdelning

Priset delades ut i Uppsala 10 december 2020. Ceremonin hölls utomhus i Engelska parken i närvaro av de närmast berörda personerna.

Om SAU:s vetenskapliga pris

SAU är en näringsidkande stiftelse som bedriver uppdragsarkeologi. Stiftelsen grundades 1998 av personal vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Priset instiftades år 2004 med anledning av stiftelsegrundaren professor Bo Gräslunds 70-årsdag. Kandidaterna föreslås av SAU:s personal. Pristagaren utses av en vetenskaplig kommitté vid SAU:s forskningsråd. Årets prissumma är 30 000 kr och hedersomnämnandet belönas med 10 000 kr.