Kategorier
Fält Uncategorized

Lapphällan – en sydsamisk kåtalämning i Gästrikland

Drönarfoto av den undersökta kåtalämningen i Lapphällan. Foto: J. Wikborg, SAU.

Under några veckor i maj och juni 2022 har arkeologer från SAU, tillsammans med Jonas M Nordin vid Stockholms universitet, undersökt en kåtalämning i utkanten av Gävle. Platsen lokaliserades i samband med den utredning som utfördes 2021 med anledning av en planerad fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken.

Efter avtorvningen framträdde lämningen som en plan, stenröjd yta med en centralt placerad sandstenshäll där bostadens eldstad varit belägen. Samma material hade använts till vad som tolkas som en tröskel vid den förmodade ingången.

Insidan av en sjösamisk kåta. Kring den rektangulära eldpallen är golvytan indelad i olika zoner. I den innersta delen förvarades hushållets kärl och övrig köksutrustning. Illustration av Knud Leem år 1767.

Undersökningen har resulterat i ett rikligt fyndmaterial som preliminärt dateras från 1700-talets mitt till ett stycke in på 1800-talet. Fyndmaterialet bedöms ha mycket stor potential att belysa kåtans rumsliga struktur samt hantverk och boplatsekonomi, men också rituell deponering i denna typ av kontext.

Platsen kallas Lapphällan, ett namn som antagits indikera samisk närvaro. Den nu undersökta lokalen ligger i västra utkanten av Gävle, på gränsen till grannsocknen Valbo. I dessa trakter finns skriftlig dokumentation om samisk bosättning under historisk tid. Bland annat träffade Linnélärjungen Per Holmberger en grupp samer här på 1770-talet och upptecknade en lista över drygt 1600 samiska ord. Kanske bodde någon av dem i den nu undersökta kåtan i Lapphällan? Tanken svindlar…

Nyheten om undersökningen har uppmärksammats av Sameradion: